תמונות מטקס פתיחת מרכז השופט מישאל חשין ללימודי משפט מתקדמים והענקת פרסי השופט שניאור זלמן חשין