סדנת מחקר - היבטים השוואתיים של רב תרבותיות

מרכז הסמינר: 
ראויה אבו רביע
Date: 
סמסטר, שלישי 12:30
מיקום: 
חדר 405
סדנת מחקר זו מתקיימת בשיתוף עם הקתדרה על שם סטרנברג-תמיר לתרבות השוואתית (Sternberg-Tamir Chair in Comparative Cultures) שבה מכהנת פרופ' רונית ריצ'י. בסדנה  משתתפים תלמידי מחקר לתואר דוקטורט ולתואר מוסמך אשר עוסקים בחקר היבטים של רב תרבותיות במגוון תחומים. בכל מפגש משתתף חוקר או חוקרת אשר מציגים מחקר שלהם אשר מאיר סוגיות של רב תרבותיות במדינות שונות.