ד"ר אבתסאם ברכאת

אבתסאם 	 ברכאת
מרכז מינרבה לזכויות אדם

אבתסאם ברכאת סיימה את מחקר הדוקטורט שלה באוניברסיטת בר-אילן, בתוכנית ללימודי מגדר ביחידה ללימודים בין-תחומיים. תחום העניין של אבתסאם פוליטיקה מגדרית, מגדר ומיעוט, ההבנייה של נשיות וגבריות. אבתסאם בדקה במחקרה את אסטרטגיות ופרקטיקות הפעולה של נשים דרוזיות כנגד יחסי כוח מרובים. היא התבססה בניתוח מחקרה על התיאוריה הביקורתית וגישת ההצטלבות. במחקרה בחנה ובדקה את אסטרטגיות ההתמודדות של נשים דרוזיות בישראל מול מעגלי הדיכוי המרובים  שהן חיות בתוכם. המטרה שעמדה במרכז המחקר  היא לבחון כיצד נשים, משכילות ולא משכילות, מתמודדות מול מעגלי הדיכוי במרחבי החיים שלהן ומה הן אסטרטגיות ההתמודדות הננקטות על ידי נשים משכילות, בהשוואה לאסטרטגיות אשר ננקטות על ידי נשים לא משכילות. אבתסאם בעלת תואר ראשון בגיאוגרפיה ולשון עברית (אוניברסיטת חיפה), תואר שני בפיתוח מערכות חינוך (אוניברסיטת חיפה). היא עבדה כמאמנת סטודנטים בהוראה בחוג ללמידה, הוראה והדרכה, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה.

 

מחקר פוסט-דוקטורט

כיצד נשים דרוזיות משכילות משתלבות ומפתחות קרירה בשוק העבודה המרכזי

 אבתסאם ברכאת במחקר הפוסט-דוקטורט שלה תבחן את התמודדותן של נשים דרוזיות משכילות בהשתלבותן בשוק העבודה המרכזי. היא תבדוק את החוויות של נשים דרוזיות בזמן קליטתן בשוק העבודה היהודי ובזמן דרישתן לקידום ופיתוח קרירה. מבחינה תיאורטית המחקר יתרום להרחבת ההבנה של מורכבות חיי נשים דרוזיות משכילות העובדות בשוק העבודה המרכזי. המחקר יאפשר גם להבין האם ההשתתפות "השווה" של הנשים בפרנסת המשפחה מגובה בשינוי חלוקת התפקידים בביתן. ואף, האם המעבר של נשים דרוזיות/מסורתיות בין התרבויות מרחיב את ההזדמנויות בפניהן להתקבל, להתפתח ולהתקדם בשוק העבודה כאזרחיות שוות בעלות הון אישי. על מנת להבין את יחסי הכוח הבלתי שווים בין קבוצות אתניות שונות המחקר יתבסס על גישת ההצטלבות הבוחנת את סוגיית "שקיפות הצבע" - הגזע במחקרים פמיניסטים "לבנים". מטרת גישה זו להפוך את המושג 'זהויות' לשיח  פוליטי אנליטי ואקטיביסטי, באמצעות בדיקת הקשרים בין הקטגוריות השונות (מגדר, גזע, אתניות, מיניות, מעמד, לאומיות ועוד), הנמצאות בזיקה עם צ בחברה. דבר זה, מאפשר להבין כיצד נוצר ונשמר אי השוויון ביחסי הכוח בקרב קבוצות שונות בחברה.  

  

קורות חיים

רשימת פרסומים