ד"ר אהרון איתן

a.eitan@gmail.com

תחום המחקר

הנמקה שיפוטית בעידן הרב-תרבותי

מנחה

ד"ר אורי הרשטיין