אורי כץ

Ori katz

אורי כץ הינו בוגר תואר ראשון במשפטים ובפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית (בהצטיינות יתרה), ובעל הסמכה לרבנות מהרבנות הראשית לישראל. 

במסגרת לימודי תואר הבוגר היה אורי חבר כתב העת "משפטים" ועוזר מחקר של פרופ' איל זמיר וכן של פרופ' דויד גליקסברג בתחומי המשפט האמפירי והביהייביורלי. כמו כן שימש אורי כעוזר הוראה בקורס בדיני חוזים וכמתרגל בקורס כתיבה ומחקר במשפט. לאחר סיום לימודיו אורי התמחה בלשכת השופט חנן מלצר בבית המשפט העליון.

אורי הוסמך כעו"ד ביוני 2015, והחל משנת הלימודים תשע"ו הוא מכהן כעמית מחקר בפקולטה וכותב את עבודת הדוקטורט שלו תחת הנחייתו של פרופ' איל זמיר על "תיאוריית עמדות של שיפוטים והחלטות בדיני חוזים". במקביל ללימודי הדוקטורט אורי שימש כעוזר הוראה בקורס דיני קניין ובסדנה למשפט כלכלה ומחקרים אמפיריים של המשפט. כיום אורי משמש כמתרגל בקורס בדיני חוזים וכתובע בפני וועדת המשמעת של האוניברסיטה.

אורי זכה במלגת איינשטיין קיי לדוקטורנטים מצטיינים, בפרס ג'ואנה פרידלנדר לדוקטורנטים מצטיינים, וכן במענק מחקר מטעם מרכז ברק למחקר משפטי בינתחומי.

אורי פרסם, יחד עם פרופ' איל זמיר וד"ר ליאון אניג'דר מאמר אשר עתיד לראות אור בכתב העת "משפטים" בעניין "המהפכה במעמדה של תרופת האכיפה: דין, תיאוריה וממצאים אמפיריים"והציג את המאמר בכנס האירופאי למשפט אמפירי בלובן (2018).

 

תקציר המחקר:

עמדותיהם של שופטים ותפיסת עולמם הינם מרכיב מרכזי בהליך קבלת החלטות שיפוטיות, ומשפיעים על האופן בו השופטים מיישמים את החוק על מקרה קונקרטי. עמדות עשויות להשפיע על השופט באופן מודע כחלק מהפעלת שיקול דעתו, אך פעמים הן פועלות גם באופן לא מודע באמצעות מנגנונים פסיכולוגיים של חשיבה מוּנעת (motivated reasoning).

על אף מקומם המשמעותי של עמדות בהליך קבלת ההחלטות, עד כה לא נעשה ניסיון שיטתי לעמוד על הקונפליקטים המעצבים את חילוקי הדעות בין שופטים בענייני חוזים,  או לנסות למדוד את העמדות של השופטים. במחקר שלי אבקש לפתח באמצעות כלים תיאורטיים ואמפיריים תיאוריה של עמדות בדיני החוזים. במרכז התיאוריה, יעמדו הקונפליקטים המרכזיים שבאים לידי ביטוי במחלוקות נורמטיביות בין שופטים ומלומדים הקשורים לסוגיות חוזיות. לצד התיאוריה, אבנה שאלון עמדות במטרה לכמת ולמדוד את העמדות של אנשים ביחס לכל אחד מהקונפליקטים החוזיים המרכיבים את התיאוריה. לאחר תיקוף השאלון, אבחן כיצד העמדות של אנשים משפיעות על קבלת ההחלטות שלהם באופן מודע ולא מודע, וזאת תוך שימוש בשאלונים המפרטים סוגיות חוזיות קונקרטיות ומציאת הקשרים בין האופן בו אנשים עונים על שאלונים אלה ובין עמדותיהם החוזיות כפי שנמדדו באמצעות שאלון העמדות.

 

נושא הדוקטורט: תיאוריית עמדות של שיפוטים והחלטות בדיני חוזים.

מנחה: פרופ' איל זמיר.