גב' איריס ממן

Iris Maman
רכזת וועדת משמעת
מזכירת המכון לחקר המשפט העברי
02-5882501