גב' אלישבע דובב

מזכירת המכון לקרימינולוגיה
חדר 253 תיבת דואר: 103
02-5882502
elishevad@savion.huji.ac.il