ד"ר אפרת דסקל

Efrat Daskal

תחום המחקר

Juvenile Delinquency Online: PredictorsPrevalence and Possible Solutions

מנחה

פרופ' יובל שני