עו"ד באנה שגרי

באנה שגרי
מנהלת התכנית לשוויון הזדמנויות לסטודנטים הערבים בפקולטה למשפטים
02-5882965