עו"ד באנה שגרי

באנה שגרי
02-5882965

 

 

נושא עבודת הדוקטורט: אקטיביזם משפטי של עורכות דין פלסטיניות בישראל.

מנחים: פרופ' מיכאיל קרייני ופרופ' שירין אמיר-מואזמי.