גב' חדווה גומרי

מזכירה, המכון לקרימינולוגיה
חדר 268; דואר 103
02-5494961
criminology@savion.huji.ac.il