ד"ר ישי קיל

ישי קיל

ישי קיל הוא בוגר בפילוסופיה והיסטוריה, האוניברסיטה הפתוחה (2005); מוסמך בהיסטוריה של עם ישראל, האוניברסיטה העברית (2007); דוקטור בתלמוד ולימודים איראניים, האוניברסיטה העברית (2011). בשנים האחרונות היה קיל עמית פוסט-דוקטורט במרכז למדעי היהדות ובמחלקה ללשונות ותרבויות המזרח הקרוב (Harry Starr Fellowship) באוניברסיטת הרווארד (2011-2013) ובמחלקה ללימודי דתות (Blaustein Fellowship) באוניברסיטת ייל (2013-2016).

ספרו הראשון –Sexuality in the Babylonian Talmud: Christian and Sasanian Contexts in Late Antiquity (Cambridge: Cambridge University Press, 2016). עוסק בשיח המיניות בספרות התלמודית, הנוצרית, הזורואסטרית והמניכאית. מחקריו התפרסמו בכתבי-עת שונים ובהם: שנתון המשפט העבריThe Journal of Religion, Harvard Theological Review, Vetus Testamentum, Journal of Biblical Literature, Journal of the American Oriental Society, Journal of Jewish Studies, Bulletin of the Asia Institute, AJS Review, Jewish Studies Quarterly, Journal for the Study of Judaism, The Jewish Law Annual

 

כותרת עבודת הדוקטורט במשפטים: קריאה יוריספרודנטית באיגרת רב שרירא ותשובותיו בהלכה לאור מסורות המשפט העברי, המוסלמי והזורואסטרי.

מנחה: חנינה בן-מנחם.

תחומי עניין:
משפט עברי