גב' מיכל נוה

ראש תחום הוראה ותלמידים
02-5882533
michalna@savion.huji.ac.il