גב' מירי מסקל

מירי מסקל
עוזרת לענייני הוראה במכון לקרימינולוגיה
253 תיבת דואר: 103
02-5880485