גב' נוי אריאלי

נוי אריאלי
גב'
נוי
אריאלי
יועצת תומכת לשיווין הזדמנויות ומניעת נשירה
052-6284711
crim.adviser@mail.huji.ac.il

היועצת התומכת (יות"מ) לשיווין הזדמנויות ומניעת נשירה של המכון לקרימינולוגיה מייעצת ומסייעת בעת קשיים באקדמיה בתחומים לימודיים, כלכליים, אישיים ונפשיים. יתר על כן, ניתן לקבל חונכויו פרטניות/קבוצתיות לליווי הסטודנט לאורך השנה. סטודנטים אשר משתייכים לאוכלוסיות כגון עולים חדשים, חברה ערבית, מוצא אתיופי, בוגרי החינוך החרדי, הורים, לקויי למידה או כאלו הזקוקים לנגישות, מוזמנים להתייעץ בדבר זכויות נוספות להן עשויים להיות זכאים.

ניתן לפנות בעזרת מערכת הפניות החדשה.

 

שעות קבלה בקמפוס, בחדר 363ב' (בקומה של ספריית משפטים):
ימי שני:  15:00-17:30
ימי שלישי: 14:15-16:30
ימי חמישי: 12:30-14:00