ד"ר עזמי אבו סועד

azmiabusoud@hotmail.com

תחום המחקר

פשיעה במזרח ירושלים

מנחה

פרופ' באדי חסייסי