ד"ר עמרי רחום טוייג

omrirach@post.tau.ac.il

תחום המחקר

נזקי סייבר ואחריות במשפט הפרטי

מנחה

פרופ' גיא פסח