צילי נאה

Tzili Nae

נושא הדוקטורט: מודלים ליישוב סכסוכים ציבוריים בבג"ץ בהסכמה.

מנחה: פרופ' יואב דותן.