ד"ר רותם אפודי

המכון לקרימינולוגיה
Rotem.Affudi@mail.huji.ac.il