גב' ריקי קמחי

מנהלת אדמיניסטרטיבית של המרכז הקליני
02-5882554
law_clinics@savion.huji.ac.il