שני פרידמן

שני פרידמן

נושא עבודת הדוקטורט: דיני מדף היבשת הבינלאומי.

מנחה: פרופ' משה הירש.