צוות

ד"ר רותם אפודי

המכון לקרימינולוגיה
מורים מן החוץ
המכון לקרימינולוגיה
yulia epshtein

יוליה אפשטיין

רכזת תקציבים
סגל מינהלי
מרכז מינרבה לזכויות האדם
מרכז מינרבה לזכויות אדם
בנימין אקצין

פרופ' בנימין אקצין

דיקן הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בשנים 1951-1954 ו-1961-1963
לזכרם
משפט חוקתי
משפט מינהלי
ברק אריאל

פרופ' ברק אריאל

המכון לקרימינולוגיה
סגל אקדמי
הרתעה
ניסויים
שיטור
המכון לקרימינולוגיה
נוי אריאלי

גב' נוי אריאלי

יועצת תומכת לשיווין הזדמנויות ומניעת נשירה
סגל מינהלי
המכון לקרימינולוגיה
קרימינולוגיה
רויטל בהט

גב' רויטל בהט

רכזת מענקים ומרכזי מחקר | מזכירת מכון סאקר
סגל מינהלי
חשבות