האוניברסיטה העברית במקום הראשון בבחינות ההסמכה של לשכת עורכי הדין עם 94% מעבר