לימודים לתואר דוקטור

לימודי תואר שלישי במשפטים (LL.D)

 

מועמדות לשנה"ל  תשע"ו ללימודי תואר שלישי באוניברסיטה העברית יש להגיש עד ליום 14 ביוני 2015.

 

את המועמדות יש להגיש באמצעות מערכת ההרשמה לתארים מתקדמים בהתאם להנחיות המפורטות בתקנון. כן ראו הנחיות והבהרות נוספות בעניין לימודי תואר שלישי בפקולטה, החל משלב הגשת המועמדות.

*במידה ונתקלתם בקשיים טכניים בשימוש באתר הרישום אנא פנו למייל  helpdesk@ekmd.huji.ac.il

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזת הדוקטורנטים, גב' יפה אליהו, בדוא"ל: yafae@savion.huji.ac.il או בטלפון
02-5883880 או ליו"ר הוועדה ללימודים מתקדמים, פרופ' מרגית כהן.

 

אתר הרשות לתלמידי מחקר - http://www.research-students.huji.ac.il/