תואר שלישי משפטים

סדנת הדוקטורנטיות/ים וסדנת האומן

 

סדנת הדוקטורנטיות/ים מיועדת לאפשר לחוקרות/ים בשלבים הראשוניים של הקריירה האקדמית להציג את עבודתן/ם בפני חוקרות/ים אחרות/ים ולסייע בקידומה של קהילת חוקרות/ים צעירות/ים בפקולטה.

 

סדנת האומן מיועדת לדיון בטקסטים מכוננים בתחום המחקר המשפטי שאותו ת/ינהל מרצה מהסגל הבכיר של הפקולטה שמתמחה בנושא.

המפגשים ייערכו בימי רביעי בין השעות 11:30–13:00 בחדר יעל, המכון לקרימנילוגיה, אלא אם נכתב אחרת. 

הנחיות והבהרות בנושא לימודי תואר שלישי בפקולטה למשפטים

כללי

  1. הנחיות אלה באות לספק מידע והבהרות לגבי לימודי תואר שלישי בפקולטה, משלב הגשת המועמדות ועד לסיום התואר. הן באות להשלים את האמור בתקנונים הרשמייים תקנון הפקולטה ללימודי דוקטורט (והתקנון האוניברסיטאי) ולהוסיף מידע, כולל מידע בלתי פורמאלי שלא מופיע בתקנונים. מובן שבכל מקרה של סתירה, אם תתעורר, התקנונים הרשמיים הם המחייבים.
     

תואר דוקטור במשפטים

לימודים לתואר דוקטור במשפטים  (Ph.D)

תכנית התואר השלישי נועדה להכשיר חוקרים בתחום המשפט שיוכלו להשתלב מאוחר יותר באקדמיה ובמשרות בכירות בעולם המשפט. התכנית מיועדת להקנות לתלמידים המשתתפים בה כלים מתודולוגיים לבצע מחקר עצמאי שיעסוק בשאלות תיאורטיות חשובות בתחום המשפט. עבודת הדוקטורט נעשית תחת הנחיית חבר סגל בכיר בפקולטה ובפיקוח של ועדה אקדמית מלווה.

פורום תלמידי מחקר

פורום תלמידי המחקר הוא פורום חברתי, שמטרתו לסייע לנו, תלמידות/י המחקר, לא רק לרכוש כלי מחקר אקדמיים (באופן בלתי פורמאלי) ולהבין "מי נגד מי" באפיק המחקרי – אלא בעיקר להתמודד עם "סינדרום הדוקטורנט הבודד" – על היבטיו השונים.

כלל תלמידי המחקר והסגל בפקולטה מוזמנים ליטול חלק בפעילות הפורום.

תלמידי דוקטור תשע"ו

תלמידי דוקטורט שנת תשע"ה

 
   

ראויה אבורביעה

נושא עבודה: פוליגמה בישראל: בין משפט, תרבות ויחסי רוב מיעוט.

מנחים: פרופ' קרייני מיכאיל.

 

rawia.aburabia@gmail.com

מידע על אודות פרסים ומלגות

קול קורא תשפ"א

הפקולטה למשפטים מעניקה שורה של פרסים על הצטיינות בלימודים, בכתיבת עבודת מחקר ובפעילות חברתית. הפרסים השונים כוללים גם מענק כספי, אך עיקרם הוא הכבוד והיקר הנובעים מההכרה הפומבית בהצטיינות. חלק מהפרסים מוענקים בטקס חגיגי שמתקיים במהלך שנת הלימודים (מועד הטקס מתפרסם במהלך השנה) בהשתתפות התורמים או קרוביהם שבזכות נדיבותם מוענקים הפרסים.

המשך קריאה >

דוקטורט במשפטים

תכנית הדוקטורנטים - עמיתי מחקר בפקולטה למשפטים

הפקולטה למשפטים מפעילה את תכנית עמיתי המחקר, המיועדת לתלמידי מחקר מצטיינים המבקשים להקדיש את מלוא זמנם ומרצם לפעילות מחקרית במסגרת הפקולטה למשפטים. לתכנית יהיו זכאים להרשם מי שנרשמו ללימודי דוקטוראט למשפטים (במסלול הרגיל או במסלול הישיר) בפקולטה למשפטים, באוניברסיטה העברית.

המשתתפים בתכנית מכהנים כעמיתי מחקר בפקולטה למשפטים במשך שלוש שנים. בתקופה זו יהיו זכאים עמיתי המחקר למלגת מחיה מלאה ולשטח עבודה משרדי, לרבות מחשב, בפקולטה.