פורומים אקדמיים

חלק ניכר מפעילות ההוראה והמחקר בפקולטה למשפטים שבאוניברסיטה העברית מאורגן באמצעות פורומים אשר עוסקים בשיח ובמחקר בתחומי המשפט השונים. הפורומים הללו מארגנים סדנאות שבהן מרצים וסטודנטים נחשפים לחוד החנית של המחקר בתחום הפורום; וכן מסייעים בכינון שיתופי פעולה בין הפקולטה למשפטים לבין מחלקות אחרות בקמפוס האוניברסיטה העברית, כדוגמת בית הספר למנהל עסקים, החוג לכלכלה והחוג לפילוסופיה.