פרס השופט שניאור זלמן חשין למצוינות אקדמית במשפט

קרן שניאור זלמן חשין למצוינות אקדמית במשפט והפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית מעניקות את פרסי שניאור זלמן חשין למצוינות במשפט.

פרס ש"ז חשין למצוינות אקדמית במשפט מוענק מדי שנה לחוקר בכיר ולחוקר צעיר המכהנים כחברי סגל במינוי מלא במוסד להשכלה גבוהה בישראל, מתוך מטרה לעודד הצטיינות במחקר אקדמי במשפט ובמיוחד מחקר אקדמי המעלה תרומה לפיתוח המשפט בישראל או לקידום החברה בישראל. הפרס ניתן לזכרו של השופט שניאור זלמן חשין ז"ל, שכיהן כשופט בית המשפט העליון מיום היווסדו של בית המשפט העליון ב-1949 ובמשך עשר שנים, עד למותו ב-1959. מ-1954 כיהן השופט חשין כממלא מקום נשיא בית המשפט העליון.
 
פרס ש"ז חשין לחוקר בכיר מוענק לחוקר/ת בכיר/ה על סמך ההישגים האקדמיים של המועמד/ת ועל הצטיינות במחקר. הפרס מוענק בטקס חגיגי הנערך באוניברסיטה העברית בירושלים. בטקס תישא/יישא הזוכה בפרס הרצאה פומבית הקשורה לנושא מחקרו/ה. בשנת תשע"ה, סכום הפרס היה 60,000 ש"ח.

פרס ש"ז חשין לחוקר צעיר מוענק לחוקר/ת שגילו/גילה עד 40 שנים במועד הענקת הפרס, על ההישגים האקדמיים של המועמד/ת, על הצטיינות במחקר ועל הפוטנציאל הגלום בהישגיו/ה האקדמיים לעתיד לבוא. בשנת תשע"ה, סכום הפרס היה 40,000 ש"ח.
 
בשנת תשע"ה הוענק גם פרס ש"ז חשין לעבודת דוקטורט לחוקר/ת שהגיש/ה עבודת דוקטורט שאושרה במהלך השנתיים האחרונות ושיש בה משום תרומה של ממש לפיתוח המשפט בישראל או לקידום החברה בישראל. סכום הפרס היה 40,000 ש״ח.

 

הפרס ניתן לראשונה בשנת תשס"ט. כלת פרס ש"ז חשין לשנת תשס"ט לחוקר בכיר היא פרופ' רות גביזון מהאוניברסיטה העברית בירושלים; וחתן הפרס לחוקר צעיר הוא פרופ' דוד אנוך מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

חתני פרס ש"ז חשין לשנת תש"ע לחוקר בכיר הם פרופ' אמנון רובינשטיין מהמרכז הבינתחומי הרצליה ופרופ' אריאל פורת מאוניברסיטת תל-אביב; וחתן הפרס לחוקר צעיר הוא פרופ' אהוד גוטל מהאוניברסיטה העברית בירושלים.


חתן פרס ש"ז חשין לשנת תשע"א לחוקר צעיר הוא פרופ' אסף חמדני מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
חתני פרס ש"ז חשין לשנת תשע"א לחוקר בכיר הם: פרופ' איל בנבנישתי ופרופ' דפנה ברק-ארז, שניהם מאוניברסיטת תל-אביב.

חתני פרס ש"ז חשין לשנת תשע"ב לחוקר בכיר הם פרופ' יואב דותן מהאוניברסיטה העברית בירושלים ופרופ' חיים גנז מאוניברסיטת תל-אביב; וכלת הפרס לחוקר צעיר היא ד"ר טליה פישר מאוניברסיטת תל אביב.

חתן פרס ש"ז חשין לשנת תשע"ג לחוקר בכיר הוא פרופ' אלון הראל מהאוניברסיטה העברית בירושלים; חתני הפרס לחוקר צעיר הם ד"ר אביחי דורפמן מאוניברסיטת תל אביב ד"ר דורון טייכמן מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
 
חתני פרס ש"ז חשין לשנת תשע"ד לחוקר בכיר הם פרופ' איל זמיר מהאוניברסיטה העברית ופרופ' חנוך דגן מאוניברסיטת תל-אביב; חתני הפרס לחוקר צעיר הם ד"ר אילן בנשלום מהאוניברסיטה העברית וד"ר הדר דנציג-רוזנברג מאוניברסיטת בר-אילן.
 
חתני פרס ש"ז חשין לשנת תשע"ה לחוקר בכיר פרופ' מני מאוטנר, אונ' תל אביב; חתני הפרס לחוקר צעיר - ד"ר אורי אהרונסון, אונ' בר אילן וד"ר רביע עאסי, אונ' חיפה; עבודת דוקטורט מצטיינת - ד"ר שרון שקרג'י, האונ' העברית וד"ר חיים זיכרמן, הקריה האקדמית אונו.
     
חתני פרס ש"ז חשין לשנת תשע"ו לחוקר בכיר - פרופ' סיליה וסרשטיין פסברג, האוניברסיטה העברית בירושלים ופרופ' אסף לחובסקי, אוניברסיטת תל אביב; כלת הפרס לחוקר צעיר - ד"ר תמר קריכלי כץ, אוניברסיטת תל אביב.
 
חתני פרס ש"ז חשין לשנת תשע"ז לחוקר בכיר - פרופ' ברק מדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים ופרופ' נטע זיו, אוניברסיטת תל אביב;  חתני הפרס לחוקר צעיר - ד"ר איתי בר סימן טוב, אוניברסיטת בר אילן, ד"ר קארין כרמית יפת, אוניברסיטת חיפה.
 
כלות פרס ש"ז חשין לשנת תשע"ח: בקטגוריה של חוקרת בכירה - פרופ' מירי גור-אריה, האוניברסיטה העברית בירושלים; בקטגוריה של חוקרת צעירה - ד"ר הילה שמיר, אוניברסיטת תל אביב וד"ר קרן וינשל-מרגל, האוניברסיטה העברית בירושלים.
 
חתני פרס ש"ז חשין לשנת תשע"ט: בקטגוריה של חוקר בכיר - פרופ' דוד גליקסברג, האוניברסיטה העברית בירושלים; פרופ' יובל פלדמן, אוניברסיטת בר אילן. בקטגוריה של חוקר צעיר - פרופ' יהונתן גבעתי, האוניברסיטה העברית בירושלים; ד"ר יניב רוזנאי, המרכז הבינתחומי בהרצליה.
 
חתני פרס ש"ז חשין לשנת תש"ף: בקטגוריה של חוקר בכיר - פרופ' פרנסס רדאי האונ' העברית  והמכללה למינהל ופרופ' רון חריס אונ' תל אביב. בקטגוריה של חוקר צעיר - ד"ר יותם קפלן אונ' בר-אילן וד"ר רונית לוין-שנור המרכז הבינתחומי הרצליה.
 
חתני פרס ש"ז חשין לשנת תשפ"א: בקטגוריה של חוקר בכיר - פרופ' גדעון פרחומובסקי, האוניברסיטה העברית ופרופ' צילי דגן, אוניברסיטת בר אילן. בקטגוריה של חוקר צעיר - ד"ר שרון שקרג'י, האוניברסיטה העברית ופרופ' אלדר הבר, אוניברסיטת חיפה.
 
חתני פרס ש"ז חשין לשנת תשפ"ב: בקטגוריה של חוקר בכיר - פרופ' יובל שני, האוניברסיטה העברית ופרופ' גד ברזילי, אוניברסיטת חיפה.  בקטגוריה של חוקר צעיר - פרופ' נטע ברק-קורן, האוניברסיטה העברית וד"ר סיון שלמה-אגון, אוניברסיטת בר-אילן.