דבר הדיקן

michael karyaniברוכים הבאים לאתר הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים. האתר נבנה מתוך מחשבה לענות על צורכי כל משתמשיו: אורחים, מועמדים, סטודנטים, אנשי סגל, עמיתים ומעסיקים. בתוך כך, האתר מספק מידע על כל תכניות  הלימודים בפקולטה, גישה לאתרי הרישום והמידע וכן הצצה לפעילות האקדמית והמחקרית הענפה המתרחשת בין כותלי הפקולטה.
בזמן האחרון אנו עדים למגמה של הפיכת המחקר המשפטי והוראת המשפטים לרב-תחומיים יותר מאשר בעבר. כך, בצד המחקר המשפטי "הקלאסי", הבוחן את מקורותיה ההיסטוריים של שיטת המשפט ואת מבנה מוסדותיה, הממפה את כללי השיטה והמנתח את עקרונותיה, מתבצע בפקולטה על-ידי חברי הסגל ותלמידי המחקר שלהם מחקר אינטר-דיסציפלינרי הבוחן את יחסי הגומלין בין המשפט לחברה, בין הכתיבה המשפטית לכתיבה הפילוסופית והדתית, ובין תיאוריות של משפט לתיאוריות של ממשל. גם תכניות ההוראה שלנו הנן רב-תחומית יותר מאשר בעבר. כך למשל, כ 70% מתלמידי התואר הראשון לומדים לתואר בוגר במשפטים ובחוג אחר באוניברסיטה העברית. בבסיס מגמות אלה מצויה התובנה כי מחקר ועיסוק משפטי אינו מנותק מתחומי ידע אחרים המשיקים לעולם המשפט, מעצבים את תכניו ומושפעים על ידו. המחקר וההוראה הרב-תחומיים מאפשרים לנו, אפוא, למקם את עולם התוכן המשפטי בהקשר חברתי רחב יותר.

המחקר וההוראה בפקולטה נוטים להיות יותר בינלאומיים באופיים – דבר המתחייב מהשפעת תהליכים רחבים של גלובליזציה כלכלית, תרבותית ופוליטית על הפרקטיקה המשפטית בישראל, כמו גם על המחקר המשפטי. חברי סגל הפקולטה הנם "שחקנים" פעילים בזירת המחקר הבינלאומי, והפקולטה מארחת בכל שנה מספר גדול של חוקרים ומורים אורחים מכל רחבי העולם. מספר התלמידים הזרים הלומדים בפקולטה בתוכניות חילופין ובתוכניות הבינלאומיות שהפקולטה מציעה במסגרת הלימודים לתואר שני ושלישי מצוי אף הוא במגמת עליה חדה. בו בזמן, כמה עשרות מתלמידי הפקולטה נוסעים בכל שנה לחו"ל, ללמוד במשך סמסטר אחד באחד מעשרים בתי-הספר למשפטים ברחבי העולם שעימם מקיימת הפקולטה תכניות לחילופי סטודנטים; תלמידים נוספים משתתפים במשלחות הנוסעות לסיורים לימודיים במקומות מגוונים כמו רואנדה, צפון אירלנד, שוויץ וקנדה. הפקולטה היא גם השותפה המייסדת היחידה מישראל של בית הספר ללימודים משפטיים בינלאומיים (Center for Transnational Legal Studies) הפועל בלונדון, וחברי הסגל שלה ותלמידיה נמנים עם חברי הסגל והתלמידים במוסד זה. לבסוף, הפקולטה גם מסייעת לבוגרים מצטיינים, המבקשים ללמוד לתארים מתקדמים בחו"ל. השתלבות הפקולטה בסביבה בינלאומית רחבה, מצדיקה עידוד מחקר והוראה בתחומי משפט המתאימים במיוחד לשיתוף פעולה אקדמי חוצה גבולות –תיאוריה של משפט, משפט השוואתי, ומשפט בינלאומי מסחרי וציבורי.

 הפקולטה מקדישה מאמצים רבים לחיזוק הקשרים בינה לבין סביבתה המקצועית והגיאוגרפית. חברי סגל הפקולטה ממלאים שורה של תפקידים ציבוריים בכירים, ומייעצים באופן שוטף לגופים רשמיים ולא-רשמיים בארץ ובעולם. הפקולטה גם מקיימת קשרים מקצועיים אמיצים עם משרדי עורכי הדין המובילים בישראל ומעניקה לבוגריה שירותי השמה בהם. ימי העיון הרבים המתקיימים בפקולטה פתוחים לקהל הרחב, ומשלבים בצד אנשי אקדמיה גם אישים בולטים מעולם המעשה, והפקולטה מעורבת גם במספר רב של השתלמויות מקצועיות ותוכניות הכשרה המוצעות לעורכי דין, כמו גם לקהלים אחרים. לבסוף, המרכז לחינוך קליני בפקולטה מעניק תמיכה משפטית משמעותית לאוכלוסיות מגוונות באזור ירושלים. בבסיס כל פעילויות אלו, מצויה התובנה כי אל לנו כפקולטה להיסגר ב"מגדל שן" אקדמי המנותק מצורכי החברה הישראלית בה אנו חיים. לתפיסתנו, המחקר והחינוך המשפטי אינם מהווים רק אמצעי לפיתוח מיומנות מקצועית; הם אף מטילים על המעורבים בו – מורים ותלמידים – שליחות חברתית להשתמש בכלים המקצועיים שבידיהם על מנת לשפר את פני החברה.
 
השילוב של גורמי הצלחה אלו: סגל אקדמי מעולה, המסתייע בסגל מנהלי מסור ומנוסה בעל תודעת שירות גבוהה ביותר, תלמידים מצטיינים בעלי אחריות חברתית עמוקה, ומסורת ומוניטין של מצוינות אקדמית, הופכים את הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים למוסד מוביל למחקר והוראת משפטים בארץ ובעולם, ולסביבת עבודה ולימודים נעימה ומהנה.
 

בברכה,
פרופ' מיכאיל קרייני, דיקן