סמינר מחלקתי

הסמינר המחלקתי השבועי הוא אירוע מרכזי בחיי הפקולטה למשפטים, שבמסגרתו נפגשים חברי סגל הפקולטה, תלמידי המחקר וחוקרים אורחים כדי לדון במחקרים אקדמיים חדשים של מיטב החוקרים בארץ ובעולם. 

 

לוח תכנית הסמינר המחלקתי לשנת תשפ"א

המפגשים מתקיימים בימי רביעי, במפגש ZOOM.
התכנסות מן השעה 13:00. תחילת הרצאה בשעה 13:15. סיום הדיון עד השעה 14:45.
התכנית כפופה לשינויים

תאריך

מציג

מאמר

סמסטר א'

13.10

פרופ' אלון הראל

(מאמר משותף עם פרופ' אביחי דורפמן)

A Public Conception of Political Authority: Representation and Legitimacy

20.10

ד"ר איתי פלדור

(מאמר משותף עם פרופ' גדעון פרחומובסקי ופרופ' אהוד גוטל)

Sentencing Co-Offenders

27.10

פרופ' חיים גנז

לאומיות שחרור נ. לאומיות קניין

3.11

פרופ' יהונתן גבעתי

כיצד השפיעה המהפכה החוקתית על האמון בבית המשפט

10.11

ד"ר נטע ברק-קורן

הפרדה מגדרית במרחב הציבורי: מודל נורמטיבי ראשוני

17.11

מועצת פקולטה

-

24.11

פרופ' אהוד גוטל וד"ר עדי ליבוביץ' 

Sanctions and Restitution

1.12

פרופ' אלכס שטיין

Probabilism in Legal Interpretation

8.12

ייקבע בהמשך

-

15.12

ייקבע בהמשך

-

22.12

גב' ילנה צ'צקו

National Security by Platform

29.12

ייקבע בהמשך

-

5.1

מועצת פקולטה

-

12.1

Prof. Jesse Fried

China and the Rise of Law-Proof Insiders

סמסטר ב'