פרס השופט שניאור זלמן חשין למצוינות אקדמית במשפט

קרן שניאור זלמן חשין למצוינות אקדמית במשפט והפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית מעניקות את פרסי שניאור זלמן חשין למצוינות במשפט.

פרס ש"ז חשין למצוינות אקדמית במשפט מוענק מדי שנה לחוקר בכיר ולחוקר צעיר המכהנים כחברי סגל במינוי מלא במוסד להשכלה גבוהה בישראל, מתוך מטרה לעודד הצטיינות במחקר אקדמי במשפט ובמיוחד מחקר אקדמי המעלה תרומה לפיתוח המשפט בישראל או לקידום החברה בישראל. הפרס ניתן לזכרו של השופט שניאור זלמן חשין ז"ל, שכיהן כשופט בית המשפט העליון מיום היווסדו של בית המשפט העליון ב-1949 ובמשך עשר שנים, עד למותו ב-1959. מ-1954 כיהן השופט חשין כממלא מקום נשיא בית המשפט העליון.
 
פרס ש"ז חשין לחוקר בכיר מוענק לחוקר/ת בכיר/ה על סמך ההישגים האקדמיים של המועמד/ת ועל הצטיינות במחקר. הפרס מוענק בטקס חגיגי הנערך באוניברסיטה העברית בירושלים. בטקס תישא/יישא הזוכה בפרס הרצאה פומבית הקשורה לנושא מחקרו/ה. בשנת תשע"ה, סכום הפרס היה 60,000 ש"ח.

פרס ש"ז חשין לחוקר צעיר מוענק לחוקר/ת שגילו/גילה עד 40 שנים במועד הענקת הפרס, על ההישגים האקדמיים של המועמד/ת, על הצטיינות במחקר ועל הפוטנציאל הגלום בהישגיו/ה האקדמיים לעתיד לבוא. בשנת תשע"ה, סכום הפרס היה 40,000 ש"ח.
 
בשנת תשע"ה הוענק גם פרס ש"ז חשין לעבודת דוקטורט לחוקר/ת שהגיש/ה עבודת דוקטורט שאושרה במהלך השנתיים האחרונות ושיש בה משום תרומה של ממש לפיתוח המשפט בישראל או לקידום החברה בישראל. סכום הפרס היה 40,000 ש״ח.

 

הפרס ניתן לראשונה בשנת תשס"ט. כלת פרס ש"ז חשין לשנת תשס"ט לחוקר בכיר היא פרופ' רות גביזון מהאוניברסיטה העברית בירושלים; וחתן הפרס לחוקר צעיר הוא פרופ' דוד אנוך מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

חתני פרס ש"ז חשין לשנת תש"ע לחוקר בכיר הם פרופ' אמנון רובינשטיין מהמרכז הבינתחומי הרצליה ופרופ' אריאל פורת מאוניברסיטת תל-אביב; וחתן הפרס לחוקר צעיר הוא פרופ' אהוד גוטל מהאוניברסיטה העברית בירושלים.


חתן פרס ש"ז חשין לשנת תשע"א לחוקר צעיר הוא פרופ' אסף חמדני מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
חתני פרס ש"ז חשין לשנת תשע"א לחוקר בכיר הם: פרופ' איל בנבנישתי ופרופ' דפנה ברק-ארז, שניהם מאוניברסיטת תל-אביב.

חתני פרס ש"ז חשין לשנת תשע"ב לחוקר בכיר הם פרופ' יואב דותן מהאוניברסיטה העברית בירושלים ופרופ' חיים גנז מאוניברסיטת תל-אביב; וכלת הפרס לחוקר צעיר היא ד"ר טליה פישר מאוניברסיטת תל אביב.

חתן פרס ש"ז חשין לשנת תשע"ג לחוקר בכיר הוא פרופ' אלון הראל מהאוניברסיטה העברית בירושלים; חתני הפרס לחוקר צעיר הם ד"ר אביחי דורפמן מאוניברסיטת תל אביב ד"ר דורון טייכמן מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
 
חתני פרס ש"ז חשין לשנת תשע"ד לחוקר בכיר הם פרופ' איל זמיר מהאוניברסיטה העברית ופרופ' חנוך דגן מאוניברסיטת תל-אביב; חתני הפרס לחוקר צעיר הם ד"ר אילן בנשלום מהאוניברסיטה העברית וד"ר הדר דנציג-רוזנברג מאוניברסיטת בר-אילן.
 
חתני פרס ש"ז חשין לשנת תשע"ה לחוקר בכיר פרופ' מני מאוטנר, אונ' תל אביב; חתני הפרס לחוקר צעיר - ד"ר אורי אהרונסון, אונ' בר אילן וד"ר רביע עאסי, אונ' חיפה; עבודת דוקטורט מצטיינת - ד"ר שרון שקרג'י, האונ' העברית וד"ר חיים זיכרמן, הקריה האקדמית אונו.
     
חתני פרס ש"ז חשין לשנת תשע"ו לחוקר בכיר - פרופ' סיליה וסרשטיין פסברג, האוניברסיטה העברית בירושלים ופרופ' אסף לחובסקי, אוניברסיטת תל אביב; כלת הפרס לחוקר צעיר - ד"ר תמר קריכלי כץ, אוניברסיטת תל אביב.
 
חתני פרס ש"ז חשין לשנת תשע"ז לחוקר בכיר - פרופ' ברק מדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים ופרופ' נטע זיו, אוניברסיטת תל אביב;  חתני הפרס לחוקר צעיר - ד"ר איתי בר סימן טוב, אוניברסיטת בר אילן, ד"ר קארין כרמית יפת, אוניברסיטת חיפה.
 
כלות פרס ש"ז חשין לשנת תשע"ח: בקטגוריה של חוקרת בכירה - פרופ' מירי גור-אריה, האוניברסיטה העברית בירושלים; בקטגוריה של חוקרת צעירה - ד"ר הילה שמיר, אוניברסיטת תל אביב וד"ר קרן וינשל-מרגל, האוניברסיטה העברית בירושלים.
 
חתני פרס ש"ז חשין לשנת תשע"ט: בקטגוריה של חוקר בכיר - פרופ' דוד גליקסברג, האוניברסיטה העברית בירושלים; פרופ' יובל פלדמן, אוניברסיטת בר אילן. בקטגוריה של חוקר צעיר - פרופ' יהונתן גבעתי, האוניברסיטה העברית בירושלים; ד"ר יניב רוזנאי, המרכז הבינתחומי בהרצליה.
 
חתני פרס ש"ז חשין לשנת תש"ף: בקטגוריה של חוקר בכיר - פרופ' פרנסס רדאי האונ' העברית  והמכללה למינהל ופרופ' רון חריס אונ' תל אביב. בקטגוריה של חוקר צעיר - ד"ר יותם קפלן אונ' בר-אילן וד"ר רונית לוין-שנור המרכז הבינתחומי הרצליה.
 
חתני פרס ש"ז חשין לשנת תשפ"א: בקטגוריה של חוקר בכיר - פרופ' גדעון פרחומובסקי, האוניברסיטה העברית ופרופ' צילי דגן, אוניברסיטת בר אילן. בקטגוריה של חוקר צעיר - ד"ר שרון שקרג'י, האוניברסיטה העברית ופרופ' אלדר הבר, אוניברסיטת חיפה.
 
חתני פרס ש"ז חשין לשנת תשפ"ב: בקטגוריה של חוקר בכיר - פרופ' יובל שני, האוניברסיטה העברית ופרופ' גד ברזילי, אוניברסיטת חיפה.  בקטגוריה של חוקר צעיר - פרופ' נטע ברק-קורן, האוניברסיטה העברית וד"ר סיון שלמה-אגון, אוניברסיטת בר-אילן.

   

טקסים

טקס תשע"ט - הזמנה

טקס תשע"ח

טקס תשע"ז - הזמנה, תמונות

טקס תשע"ו - תמונותתקצירי ההרצאות

טקס תשע"ה- הזמנה 

טקס תשע"ד - הזמנהטקס-קטע וידיאו

טקס תשע"גהזמנה

טקס תשע"בהזמנה

טקס תשע"אהזמנה

טקס תש"עהזמנהלסרט הוידיאו של הטקס

טקס תשס"טלסרט הוידיאו של הטקס

טקס פרס חשין תשע"ח

טקס הענקת פרס השופט שניאור זלמן חשין למצוינות אקדמית במשפט לשנת תשע"ח התקיים בפקולטה למשפטים ביום ב', 30 באפריל, 2018.

הזוכה בקטגוריה של חוקרת בכירה היא פרופ' מירי גור-אריה מהאוניברסיטה העברית. הזוכות בפרס בקטגוריה של חוקרות צעירות הן ד"ר הילה שמיר מאוניברסיטת תל אביב וד"ר קרן וינשל-מרגל מהאוניברסיטה העברית.

באירוע החגיגי, המתקיים מדי שנה מאז 2009, נכחו בני משפחת חשין, חברי סגל הפקולטה, נציגים של מערכות המשפט בישראל בעבר ובהווה ושורה ארוכה של מכובדים ואורחים נוספים. השנה לראשונה הוענקו במעמד הטקס גם מלגות לעמיתות ועמיתי מרכז חשין ללימודי משפט מתקדמים באוניברסיטה העברית.

 

להזמנה

לגלריית התמונות

תמונות מטקס חשין תשע"ז

 • uni004.jpg
 • uni007.jpg
 • uni003.jpg
 • uni001.jpg
 • uni005.jpg
 • uni002.jpg
 • uni015.jpg
 • uni011.jpg
 • uni016.jpg
 • uni017.jpg
 • uni019.jpg
 • uni022.jpg
 • uni026.jpg
 • uni024.jpg
 • uni030.jpg
 • uni034.jpg
 • uni032.jpg
 • uni038.jpg
 • uni036.jpg
 • uni039.jpg
 • uni042.jpg
 • uni044.jpg
 • uni045.jpg
 • uni046.jpg
 • uni048.jpg
 • uni050.jpg
 • uni058.jpg
 • uni053.jpg
 • uni055.jpg
 • uni071.jpg
 • uni062.jpg
 • uni063.jpg
 • uni073.jpg
 • uni080.jpg
 • uni074.jpg
 • uni093.jpg
 • uni092.jpg
 • uni085.jpg
 • uni086.jpg
 • uni098.jpg
 • uni099.jpg
 • uni101.jpg
 • uni114.jpg
 • uni122.jpg
 • uni113.jpg
 • uni131.jpg
 • uni130.jpg
 • uni132.jpg
 • uni134.jpg
 • uni136.jpg
 • uni141.jpg
 • uni143.jpg
 • uni140.jpg
 • uni144.jpg
 • uni150.jpg
 • uni151.jpg
 • uni148.jpg
 • uni145.jpg
 • uni146.jpg
 • uni152.jpg
 • uni153.jpg
 • uni155.jpg
 • uni154.jpg
 • uni157.jpg
 • uni158.jpg
 • uni162.jpg
 • טקס מצטייני דיקן

תשע"ו - הרצאות

מעשה אבות סימן לבנים?

אסף לחובסקי

הרצאה זו עוסקת באבות של הקהילה התוססת של חוקרי ההיסטוריה של המשפט בארץ. קהילת ההיסטוריונים של המשפט נתפסת בדרך כלל כקהילה חדשה יחסית בתוך ציבור חוקרי המשפט בישראל, אבל למעשה, ימיו של המחקר האקדמי של ההיסטוריה של המשפט בארץ ארוכים כימי המחקר האקדמי המשפטי בכלל.

בין קבוצת המשפטנים הקטנה שפעלה בארץ ישראל משנות העשרים ואילך הייתה דומיננטיות לחוקרים שעסקו במשפט, ביחוד במשפט העברי, באופן היסטורי. מדובר במשפטנים כמו שמואל איזנשטדט שהיו קשורים ל"חברה המדעית, המשפט העברי" שנוסדה לפני כמעט מאה שנה, ב - 29 דצמבר 1917, במוסקבה.

גם בין ראשוני המורים בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית, אחרי הקמתה בשנת 1949, היה תפקיד חשוב למרצים שבחנו את המשפט מזוויות של משפט וחברה בכלל ומשפט והיסטוריה בפרט. ביניהם אפשר לציין אב ובן, שניאור זלמן חשין ומישאל חשין, שלשניהם היה עניין רב בהיסטוריה של המשפט (עניין הנראה, למשל, בספריו של שניאור זלמן חשין שחוק ודמע בבית הדין,  דמויות מבית המשפט ו - ילדי אימוצים, או בספרו של מישאל חשין מיטלטלין בדין הנזיקין).

העיסוק של משפטנים אלו בעבר המשפטי נבדל בכמה מובנים מהעיסוק שלנו כיום. הוא היה משוקע יותר בתוך הדיון הדוקטרינרי, הוא לא היה מאד תיאורטי, ולא היה מאד ביקורתי, אבל במובנים רבים אנו, ההיסטוריונים הישראלים של המשפט כיום, הם הבנים הרוחניים של קבוצת חוקרים זו. כשאנו, ההיסטוריונים של המשפט בישראל חושבים על התחום שלנו כיום, חשוב להסתכל אחורה, ולראות את עצמנו לא כחלוצים, אלא כחוליות בשרשרת שראשיתה עוד בתקופת המנדט.

  

   

הדין בנכר והדיין הנכרי

סיליה פסברג

המשפט המדינתי נתפס באופן טבעי כתופעה מקומית. המחקר הנוכחי שלי עוסק במצבים שחורגים מתפיסה טבעית זו ושמעמידים במבחן את האינטואיציה בדבר מקומיות המשפט. בקבוצה אחת של מצבים שופט מקומי מחליט בתיק לפי דין זר (למשל במצבים מוכרים מתחום ברירת הדין במשפט הבין-לאומי הפרטי). בהקשר זה המחקר עוסק בשאלה כיצד ניתן להבין את התופעה של דין שמופעל מחוץ לביתו על ידי שופט שאינו חלק מהשיטה ולצורך שיטה אחרת. בקבוצה שנייה של מקרים הדין המקומי מופעל בבית משפט שהוא חלק ממערכת השיפוט המקומית, אך בידי הרכב שיש בו דיינים נוכריים (למשל ה-Privy Council בימי הזוהר שלו במאה ה-19). בהקשר זה המחקר עוסק בשאלה כיצד שופטים המורגלים בשיטת משפט אחת, במקורותיה ובדרכי חשיבתה, מתמודדים עם הצורך להכריע כשופטים של שיטת משפט אחרת ושונה. בקבוצה שלישית של מצבים, שופטים מקומיים יושבים בבתי משפט של המדינה, ומפעילים את הדין המקומי, אך הם יושבים בנכר (למשל בתי משפט קונסולריים של המאה ה-19). בהקשר זה המחקר עוסק בשאלה מה קורה לדין המקומי כשהוא מופעל בנכר, ומה קורה לשופט מקומי שפועל בנכר.

חקר המצבים השונים האלה מאיר את התיאוריה של ברירת דין ואת ההיסטוריה של מוסדות משפט היסטוריים שונים. אך יש במצבים אלה גם מן המשותף: הם ממחישים כולם תופעה רחבה של ניתוק של הדין מן המקום והפעלתו של דין "מרחוק". בתור שכאלה יש להם גם נפקות מעשית. הקבוצה הראשונה עשויה להאיר את הבעייתיות המשפטית של תופעות כגון רב-תרבותיות, פלורליזם משפטי ומשפט דתי במדינה חילונית. הקבוצה השנייה עשויה להאיר את התופעה של בתי משפט מסחריים בין-לאומיים שבהם יושבים שופטים ממדינות שונות ושל ערכאות בין-לאומיות בכלל. הקבוצה השלישית עשויה להאיר תופעות כגון בתי המשפט המקומיים שישראל הקימה בשטחים המוחזקים והצעות להקים בתי משפט של דלוור לתאגידים מחוץ למדינת דלוור ומחוץ לארצות הברית.

כתביו של השופט שניאור זלמן חשין

את הכתבים ליקט והביא לפרסום פרופ' יורם שחר

ספרים

 

מאמריםפסקי דין 
(ממויין לפי שנים):

 

חתימת השופט שניאור זלמן חשין

 

 

 

פסקי דין 1946-1949

 

שם הקובץ

 

מראה מ

עמוד

שנה

 

 

 

 

 

המ' ת"א 258/46

ב. ברנצויג נ' ליפא יעקובוביץ,

המשפט א

104

(1946)

המ' ת"א 375/46

ד"ר מ. ויטנברג נ' ב. ויטנברג ואח',

המשפט א

84

(1946)

המ' ת"א 697/46

"כור"בע"מ נ' "כור" זכורי ומיללר,

המשפט א

318

(1946)

המ' ת"א 812/46

י. י. שצ'קוצקי נ' רושם הפטנטים וסימני אמצאות,

המשפט א

395

(1946)

הת' ת"א 148/46

ל. פינקלשטיין ואח' נ' א. הרץ,

המשפט א

178

(1946)

ע"א ת"א 100/54

החברה הא"י לקרור והספקה בע"מ נ' ח. שלוסר,

המשפט א

168

(1946)

ע"א ת"א 138/46

צ. ברקוביץ נ' מ. שרייברמן ואח',

המשפט א

346

(1946)

ע"א ת"א 54/46

ב. אבר ו-א. רינצלר נ' א. שמחון ו-א. אולביכיר,

המשפט א

181

(1946)

ת"א ת"א 214/44

א. הנדלר נ' ח. יעקובוביץ,

המשפט א

93

(1946)

ת"א ת"א 398/44

ש. בורישנסקי,

המשפט א

107

(1946)

ע"פ ת"א 87/46

היועץ המשפטי נ' בן-שפרמן,

המשפט ב

5

(1947)

ת"א ת"א 29/46

ש. ו-ח. הגדוס נ' "אסותא" בע"מ ואח',

המשפט ב

132

(1947)

ת"א ת"א 391/46

א. ויסקבר נ' מ. מגילנר ואח',

המשפט ב

165

(1947)

ת"א ת"א 677/46

ד. מינקוביץ נ' מ. הקמן,

המשפט ב

188

(1947)

ת"פ 2/47

היועץ המשפטי נ' יוסף סאלח סאלאמי עלי,

המשפט ב

91

(1947)

בג"צ 4/48

א. מוגלניצקי נ' שר הבטחון ואח',

המשפט ג

326

(1948)

ע"א 257/47

קבוצת זיפזיף נוה-חים בע"מ וה חיים בע"מ נ' האוצר הא"י העברי לחקלאות בע"מ,

פ"ד  א

101

(1948)

ע"א ת"א 274/46

י. מנדלביץ נ' ז. ולפלד ואח',

המשפט ג

93

(1948)

ע"פ 2/48

מחמד מסעוד עבד אל-לוג' נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל,

פ"ד  א

92

(1948)

ע"פ ת"א 132/47

ח. יצחקי נ' היועץ המשפטי,

המשפט ג

253

(1948)

ע"פ ת"א 38/48

היועץ המשפטי נ' ש. מוקיש,

המשפט ג

263

(1948)

בג"ץ 1/49

ס. ש. בז'רנו, ואח' נ' שר המשטרה, ואח'ת,

פ"ד  ב

80

(1949)

בג"ץ 20/49

ש. סידיס נ' יו"ר משרד ההוצל"פ, ירושלים ואח',

פ"ד  ב

877

(1949)

בג"ץ 27/48

שמואל להיס נ' שר-הבטחון, ואח',

פ"ד  ב

153

(1949)

בג"ץ 29/48

לייב וצבי אברמוביץ נ' רשות מוסמכת לצורך תקנות ההגנה, 1939 ו-1945 (י. גרוניק), ואח',

פ"ד  ב

283

(1949)

בג"ץ 39/49

יוסף פישל נ' ראש המטה הכללי של צה"ל, ואח',

פ"ד  ב

665

(1949)

בג"ץ 4/49

י. בלוי נ' ועד הבחירות המרכזית לאסיפה המכוננת של מדינת ישראל, ואח',

פ"ד  ב

89

(1949)

בג"ץ 52/49

האופוטרופוס  על עזבון לבקוביץ נ' יו"ר ההוצל"פ ביהמ"ש המחוזי, ת"א,

פ"ד  ב

860

(1949)

בג"ץ 7/49

מגדל גרשט נ' יו"ר ההוצל"פ ת"א ואח',

פ"ד  ב

327

(1949)

בג"ץ 8/49

ד"ר ה.ב. מנקה נ' המושל הצבאי בירושלים,

פ"ד  ב

130

(1949)

המ' 16/49

יצחק טרכטנגוט נ' אברהם סוסנובסקי, ואח',

פ"ד  ב

525

(1949)

המ' 4/49

מרדכי בר נ' יצחק לדרמן, ואח',

פ"ד  ב

205

(1949)

המ' 8/49

איגנץ קליין נ' מכס קליין ,

פ"ד  ב

360

(1949)

ע"א 1/49

חיים (הנס) עמבור נ' אלכסנדר ורשיצקי ואח',

פ"ד  ב

397

(1949)

ע"א 117/47

אשר שרל נ' חברת "מגן" בע"מ,

פ"ד  ב

599

(1949)

ע"א 15/49

משאלה א. נחמו נ' יוסף צויגל,

פ"ד  ב

616

(1949)

ע"א 166/47

שפיר שותפות לתעשיה ולמסחר נ' שלמה רוזנפלד

פ"ד  ב

393

(1949)

ע"א 185/46

עזבון ינטל מרקוביץ ואח' נ' ויקטור בן סינור, ואח',

פ"ד  ב

216

(1949)

ע"א 186/47

אריה אזולאי נ' שמואל מנדל ,

פ"ד  ב

213

(1949)

ע"א 206/47

הנס ליפשיץ נ' צ'רלס ארנולד

פ"ד  ב

421

(1949)

ע"א 209/47

בנק פולסקה קסה אופייקי בע"מ נ' ח.א. ולירו, ואח',

פ"ד  ב

93

(1949)

ע"א 376/46

אהרון רוזנבאום נ' שיינה מרים רוזנבאום,

פ"ד  ב

235

(1949)

ע"א 39/47

גרטה אשר נ' אבל וישראל בירנבאום,

פ"ד  ב

533

(1949)

ע"א 53/48 51/48

אברהם בורנשטיין ואח' נ' הממונה על רכוש האויב,

פ"ד  ב

310

(1949)

ע"א 8/48

ישראל יצחק לדרמן, ואח' נ' מרדכי בר,

פ"ד  ב

294

(1949)

ע"פ 10/49

היועץ המשפטי נ' פבל פתניאב,

פ"ד  ב

424

(1949)

ע"פ 15/49

חביב סוידאן נ' היועץ המשפטי,

פ"ד  ב

361

(1949)

ע"פ 16/49

יחיאל נחום לוי נ' היועץ המשפטי,

פ"ד  ב

561

(1949)

ע"פ 20-21/49

ע. עבדול האדי ומ. זערור נ' היועץ המשפטי,

פ"ד ג

13

(1949)

ע"פ 26/49

היועץ המשפטי נ'  חסין אסעד חמדאן,

פ"ד  ב

837

(1949)

ע"פ 3/49

א. אנדלרסקי נ' היועץ המשפטי; היועץ המשפטי נ' א. אנדלרסקי,

פ"ד  ב

589

(1949)

ע"פ 42/49

א. נג'ר ואח' נ' היועץ המשפטי,

פ"ד  ב

810

(1949)

ע"פ 5/48

יוסף שרייבר נ' היועץ המשפטי,

פ"ד  ב

148

(1949)

ע"פ 51/49

מרדכי אפלבוים נ' היועץ המשפטי לממשלה,

פ"ד  ב

952

(1949)

פסקי דין 1950-1951

 

שם הקובץ

 

מראה מ

עמוד

שנה

 

 

 

 

 

בג"ץ 107/49

בוכמן את שוליין נ' הממונה על מחוז חיפה,

פ"ד  ד

243

(1950)

בג"ץ 108/49

בוכמן את שוליין נ' הממונה על מחוז חיפה,

פ"ד  ג

182

(1950)

בג"ץ 114/49

ראובן (רודולף) רובינזון נ' שר-האפקה-והתקציב ואח',

פ"ד  ג

198

(1950)

בג"ץ 116/49

אסתר סידיס נ' נשיא ההוצל"פ, ירושלים, ושסידס,

פ"ד  ד

266

(1950)

בג"ץ 125/49

ז'ולייט אמאדו נ' מנהל מחנה העולים בפרדס-חנה ויוסף אמאדו,

פ"ד  ד

4

(1950)

בג"ץ 20/50

ש.שורץ נ' נשיאות ביה"ד הצבאי העליון ואח',

פ"ד  ד

185

(1950)

בג"ץ 32/50

קטה ה. אש נ' נשיא משרד ההוצל"פ, חיפה ואח',

פ"ד  ד

501

(1950)

בג"ץ 34/50

הלל אסנין ואח' נ' המועצה המקומית עיר יזרע"אל-ע"פולה ואח',

פ"ד  ד

898

(1950)

בג"ץ 44/50

ד. י. בכר נ' המפקח על המזונות, מפקד הממשל הצבאי ואח',

פ"ד  ד

542

(1950)

בג"ץ 55/50

א. סמק נ' רמטכ"ל צה"ל ואח',

פ"ד  ד

437

(1950)

בג"ץ 57/49

האופוטרופוס לנכסי נפקדים נ' נשיא בית המשפט המחוזי בתור נשיא משרד ההוצל"פ, חיפה ואח',

פ"ד  ד

96

(1950)

בג"ץ 67/49

א. מ. קורמן ואחרים נ' הממונה על רכוש האוייב,

פ"ד  ד

104

(1950)

בג"ץ 71/49

יצחק קווטינסקי נ' הממונה על מחוז ירושלים ואח',

פ"ד  ד

815

(1950)

בג"ץ 75/49

חוסני בהאג נ' מפקד המשטרה המחוזית, חיפה ואח',

פ"ד  ד

58

(1950)

בג"ץ 85/47

מונירה שיבלי נ' ג'מיל שיבלי ואח',

פ"ד  ג

142

(1950)

בג"ץ 9/50

ש. ויין נ' יו"ר ההוצל"פ, תל-אביב, ואח',

פ"ד  ד

606

(1950)

המ' 42/49

ע.א 89/49 מרים פופקו נ' רחל חסדי,

פ"ד  ג

57

(1950)

המ' 45/49

אברהם סלומון נ' פסח קצין,

פ"ד  ד

179

(1950)

המ' 48/49

עזבון י. מילר נ' ר. מילר ואח',

פ"ד  ד

406

(1950)

ספנות 1/49

חברת אניות צור בע"מ נ' היועץ המשפטי,

פ"ד  ד

288

(1950)

ע"א 101/49

אסתר גרוס נ' אברהם חסדאי,

פ"ד  ד

730

(1950)

ע"א 27/49

מרדכי לבנה נ' אברהם אלמליח,

פ"ד  ג

68

(1950)

ע"א 30/43

כנסית יעקוב נגד הועד הלאומי והאפוטרופוס לנכסים נפקדים, ירושלים,

פ"ד  ד

273

(1950)

ע"א 6/49

הרקליה פוליטיס נ' אסתר בוקסדורף ואח',

פ"ד  ד

810

(1950)

ע"א 64/49

אריה ותמר וינברג נ' משה מיצמכר,

פ"ד  ג

214

(1950)

ע"א 73/49

בנימין  ויסברג ואח' נ' חברת מיסדי חדרה בע"מ,

פ"ד  ד

776

(1950)

ע"א 87/49

צבי לוין נגד חיה נכה לוין,

פ"ד  ד

642

(1950)

ע"א 87/50

דוד ליבמן נגד ברטה ליפשיץ,

פ"ד  ו

57

(1950)

ע"א 95/49

מאיר ארנון ואח' נגד שמואל ליפמן,

פ"ד  ד

697

(1950)

ע"פ 53/49

ריכרד וייל נ' היועץ המשפטי,

פ"ד  ג

93

(1950)

ע"פ 56/49

היועץ המשפטי נ' דוד זליגמן,

פ"ד  ד

86

(1950)

ע"פ 6/50

ישראל לויט נגד צבי אנגל,

פ"ד  ד

459

(1950)

ע"פ 69/49

אברהם בן עובדיה לוי נ' היועץ המשפטי,

פ"ד  ד

90

(1950)

בג"ץ 1/51

א. גרינברג נ' יו"ר ההוצל"פ בימ"ש השלופ ת"א, ואח',

פ"ד  ה

149

(1951)

בג"ץ 113/50

שרה רימון נ' מרים רימון,

פ"ד  ה

327

(1951)

בג"ץ 118/50

יעקב להם נ' שר האספקה והקיצוב,

פ"ד  ה

372

(1951)

בג"צ 125/51

מחמד עלי חסין, ואח' נ' שר הפנים, ואח',

פ"ד ה

1386

(1951)

בג"ץ 13/50

ש. שטריקובסקי נ' יעקב סגל, רשות מוסמכת ואח',

פ"ד  ה

780

(1951)

בג"ץ 13/51

כנע"אן חסן איסמאעיל, ואח' נ' מנהל בית הסוהר, תל-מונד  ואח',

פ"ד  ה

780

(1951)

בג"צ 144/50

ד"ר ישראל שייב נ' שר הבטחון, ואח',

פ"ד ה

399

(1951)

בג"ץ 145/51

סברי אבו ראס ואח' נ' המושל הצבאי של הגליל, ואח',

פ"ד  ה

1476

(1951)

בג"ץ 151/51

ס. ט. נ' המפקח על היהלומים, ואח',

פ"ד  ה

1441

(1951)

בג"ץ 167/50

ד"ר אלכסנדר סולומון נ' חיה סולומון, ואח',

פ"ד  ה

466

(1951)

בג"ץ 17/51

ה. שטינהרדט ואח' נ' יו"ר וחברי בי"ד הרבנות, חיפה, ואח',

פ"ד  ה

661

(1951)

בג"ץ 177/50

ראובן נ' יו"ר וחברי המועצה המשפטית,

פ"ד  ה

737

(1951)

בג"ץ 204/51

המרכז לחינוך, ואח' נ' מ"מ שר החינוך והתרבות ואח',

פ"ד  ה

1246

(1951)

בג"ץ 38/51

פיצל צאלח אל אחמד נ' המפקח הכללי של המשטרה ובתי הסוהר, ואח',

פ"ד  ה

458

(1951)

בג"ץ 54/51

היועץ המשפטי נ' שופט שלום ת"א, ואח',

פ"ד  ה

1125

(1951)

בג"ץ 70/51

מ. בוקסבוים נ' רשות מוסמכת להסדר תפיסת מקרקעים, י-ם ואח',

פ"ד  ה

1280

(1951)

בג"ץ 73/51

א. וויספיש נ' קצין בית-הכלא של משטרט מחוז ירושלים,

פ"ד  ה

1083

(1951)

בג"ץ 88/51

אג. ספורט "הכח-09" נ' יו"ר הועדה לבנין ערים, חיפה, ואח',

פ"ד  ה

1332

(1951)

המ' 87/51

,"השחר" בע"מ ואח' נ' חברת תורה, דת, חסד  צדקה ואח'

פ"ד  ה

1463

(1951)

ע"א 10/50

עזרא רפאל נ' י. קרלינסקי, ואח',

פ"ד  ה

555

(1951)

ע"א 111/50

"דן" אגודה שיתופית בע"מ, ואח' נ' ס. גולדנברג

פ"ד  ה

1537

(1951)

ע"א 41/51

הממונה על רכוש האויב ואח' נ' מרי לואיז פישר,

פ"ד  ה

789

(1951)

ע"א 47/48

א. אגושביץ ואח' נ' צ. פוטרמן,

פ"ד  ה

4

(1951)

ע"א 89/49

מרים פופקו נגד רחל חמדי,

פ"ד  ה

242

(1951)

ע"פ 109/51

מ. גולדברג נגד היועץ המשפטי,

פ"ד  ה

1626

(1951)

ע"פ 111/50

אברהם בילוסטוצקי נגד היועץ המשפטי,

פ"ד  ה

454

(1951)

ע"פ 18/50

חי אלישר נגד יהושע שור,

פ"ד  ה

1466

(1951)

ע"פ 19/50

יהושע בן יחיא דנוך נגד היועץ המשפטי,

פ"ד  ה

81

(1951)

ע"פ 20/51

אברהם פודמסקי נגד היועץ המשפטי,

פ"ד  ה

1187

(1951)

ע"פ 28/50

משה שועל (ליס) נגד היועץ המשפטי,

פ"ד  ה

697

(1951)

ע"פ 47/51

נטע גכטמן נ' היועץ המשפטי,

פ"ד ה

577

(1951)

ע"פ 61/51

יוסף אבו גוש נגד היועץ המשפטי,

פ"ד  ה

1249

(1951)

ע"פ 70/50

היועץ המשפטי נגד י. לנסקי,

פ"ד  ה

48

(1951)

פסקי דין 1952

 

שם הקובץ

 

מראה מ

עמוד

שנה

 

 

 

 

 

בג"ץ 155/51

מוסטפה כאלדי נ' שר הפנים והמושל הצבאי בגליל,

פ"ד  ו

52

(1952)

בג"ץ 174/52

פהד חסין בשם מחמוד אבו-דהוד נ' מפקח בית-הכלא, עכו ואח',

פ"ד  ו

897

(1952)

בג"ץ 180/52

יורשי אבראהים דור ואח' נ' שר-האוצר,

פ"ד  ו

908

(1952)

בג"ץ 183/52

פרידה ע. אבו-גוש נ' שר-הפנים ואח',

פ"ד  ו

862

(1952)

בג"ץ 199/51

אסעד גרייב נ' המפקח על התעבורה בדרכים,

פ"ד  ו

397

(1952)

בג"ץ 199/52

א. קמחי נ' רמטכ"ל, צה"ל ואח',

פ"ד  ו

627

(1952)

בג"ץ 201/51

סולימן נג'ם נ' שר הפנים ואח',

פ"ד  ו

337

(1952)

בג"ץ 210/52

מרכז רהיטי "לכל" ואח' נ' שר המסחר והתעשייה,

פ"ד  ו

795

(1952)

בג"ץ 25/52

אחמד עבד אל ג'ליל נ' שר-הפנים ואח',

פ"ד  ו

110

(1952)

בג"ץ 275/52

מ. רפפורט נ' שר הפנים, ראש עריית נתניה וסגנו,

פ"ד  ו

912

(1952)

בג"ץ 282/51

הסתדרות העובדים הלאומית בא"י ואח' נ' שרת-העבודה ואח',

פ"ד  ו

237

(1952)

בג"ץ 307/51

י. לאלו נ' י. זוסמן, שופט בית המשפט המחוזי, ת"א,

פ"ד  ו

1062

(1952)

בג"ץ 312/52

נג'יב דבאח ואח' נ' המפקח על המזונות,

פ"ד  ו

916

(1952)

בג"צ 331/52

ע. נחום לוי נ' י. בן-חנוך שו"ש-חוקר ואח',

פ"ד ו

1175

(1952)

בג"ץ 40/52

ר. סין נ' המפקח הכללי של משטרת ישראל, ת"א, ואח',

פ"ד  ו

312

(1952)

בג"צ 87/52

ד. עציון נ' יו"ר הוצל"פ, ת"א, ו-צ. חייקין בעם,

פד' ו'

484

(1952)

בג"צ 95/51

ס. נכד ואח' נ' מנהל אגף המזון ואח',

פד' ו'

132

(1952)

בג"ץ 97/52

מחמוד נברוי נ' שר-הפנים ואח',

פ"ד  ו

424

(1952)

המ' 100/52

חברה ירושלמית לתעשיה בע"מ נ' יוסף ואדוארד אגיון,

פ"ד  ו

887

(1952)

המ' 120/51

שותפות "שמן יהודה" בפירוק נ' לאה ליג'י,

פ"ד  ו

865

(1952)

המ' 123/52+בע"א 132/52

א. ח. פרידלבסקי נ' ש. מנגר,

פ"ד  ו

903

(1952)

המ' 161/52

מ. ב. הרסי נ' ל. ד. הרשקו,

פ"ד ו

1173

(1952)

המ' 3/52

שושנה קובץ נ' אברהם קובץ,

פ"ד ו

112

(1952)

המ' 89/51

מיטובה בע"מ נ' ז'ק קזם,

פ"ד  ו

4

(1952)

ע"א 132/52

א. ח. פרידלבסקי נ' ש. מנגר,

פ"ד  ו

905

(1952)

ע"א 136/51

אריה ומרטה זאובר נ' זאב זילברברג,

פ"ד  ו

464

(1952)

ע"א 162/52

ר. ריימונד וא. סילנסקי נ' ח. אבוהב וי. כהן,

פ"ד  ו

940

(1952)

ע"א 228/51+881/51+המ 128/51

פ. פריש נ' י. מנדלבליט,

פ"ד  ו

181

(1952)

ע"א 36/52

מ. בוסירון נ' א. הדיה,

פ"ד ו

1170

(1952)

ע"א 79/50

א. שחור ושות' נגד "ויטה", שותפות רשומה,

פ"ד  ו

430

(1952)

ע"פ 107/51

ב. סמדרסמן נגד היועץ המשפטי,

פ"ד  ו

273

(1952)

ע"פ 115/51

עלי ג'רושי נגד היועץ המשפטי,

פ"ד  ו

49

(1952)

ע"פ 146/51

עיסה נואסר נגד היועץ המשפטי,

פ"ד  ו

308

(1952)

ע"פ 150/51

י. זלצר נגד היועץ המשפטי,

פ"ד  ו

399

(1952)

ע"פ 153/51

ב-צ. שווילי נגד היועץ המשפטי,

פ"ד  ו

470

(1952)

ע"פ 158/51

ש. גרטנר נגד היועץ המשפטי,

פ"ד  ו

452

(1952)

ע"פ 6/52

פ. ס. אל-חלאק ואח' נגד היועץ המשפטי,

פ"ד  ו

753

(1952)

ע"פ 66/52

חיים בר נגד היועץ המשפטי,

פ"ד  ו

732

(1952)

ע"פ 71/51

מ.ש. בראשי נגד היועץ המשפטי,

פ"ד  ו

287

(1952)

ע"פ 94/52

יחיה זכריה אשוואל נ' היועץ המשפטי,

פ"ד ו

1116

(1952)

פסקי דין 1953-1954

 

שם הקובץ

 

מראה מ

עמוד

שנה

 

 

 

 

 

בג"ץ 116/53

א. חרותי נ' שר המשטרה ואח',

פ"ד  ז

615

(1953)

בג"צ 188/53

מחמוד רשיד אבו גוש ואח' נ' המפקד הצבאי בפרוזדור ירושלים ואח',

פ"ד ז

941

(1953)

בג"ץ 223/53

"רולין שטרן" נ' שר האוצר ואח',

פ"ד  ז

1031

(1953)

בג"ץ 239/52

ו. ומ. אונגר נ' שו"ש ד. וולדמן כשופט-חוקר, ת"א ואח',

פ"ד  ז

1073

(1953)

בג"ץ 243/52

אהרן בילאר נ' שר-האוצר ואח',

פ"ד  ז

424

(1953)

בג"ץ 252/52

י. טורנר ואח נ' רשות מוסמכת לתפיסת מקרקעים ואח',

פ"ד  ז

230

(1953)

בג"ץ 5/53

י. זרובבל נ' ועדת הערעורים לפי חו משפחות חיילים שנספו במערכה ואח',

פ"ד  ז

182

(1953)

בג"צ 6/53

חיים בלכר נק שו"ש ת"א ואח',

פ"ד ז'

1106

(1953)

בג"ץ 70/53

חברת מ"ש בע"מ נ' י. ברגמן, רשות מוסמכת להסדר תפיסת מקרק', חיפה,

פ"ד  ז

590

(1953)

בג"ץ 8/52

מוסטפה סעד בדר נ' שר הפנים ואח',

פ"ד  ז

366

(1953)

ע"א 197/52

ד"ר ר. וייל נ' חברת החשמל, ירושלים בע"מ,

פ"ד  ז

4

(1953)

ע"א 64/50

י. משצ'נסקי נ' ה. מיכאליץ,

פ"ד  ז

324

(1953)

ע"א 72/53

לובה קנצ'וק נ' שמעון מלישקביץ,

פ"ד  ז

992

(1953)

ע"פ 131/53

משה מקוקי נ' היועץ המשפטי,

פ"ד ז

907

(1953)

ע"פ 134/52

ר. הרסון נגד היועץ המשפטי וערעור נגדי,

פ"ד  ז

39

(1953)

ע"פ 142/53

א. גוטליב ואח' נ' היועץ המשפטי,

פ"ד ז'

977

(1953)

ע"פ 154/52

דב שמעיה נ' היועץ המשפטי,

פ"ד ז

778

(1953)

ע"פ 154/53

אברהם לוסטיג ואח' נגד היועץ המשפטי,

פ"ד  ז

961

(1953)

ע"פ 160/53

יהונתן יששכר לוי נ' היועץ המשפטי,

פ"ד ז

926

(1953)

ע"פ 163/53

היועץ המשפטי נגד פייגה אטצקי,

פ"ד  ז

951

(1953)

ע"פ 168/52

עבדאללה מייני נגד היועץ המשפטי,

פ"ד  ז

544

(1953)

ע"פ 170/53

י. בלינדר ואח' נ' היועץ המשפטי,

פ"ד ז'

1068

(1953)

ע"פ 210/53

אליעזר סלומון נ' היועץ המשפטי,

פ"ד ז

916

(1953)

ע"פ 22/52

יעקב הוניגמן נגד היועץ המשפטי,

פ"ד  ז

296

(1953)

ע"פ 35/52

שלום רוטנשטרייך נגד היועץ המשפטי,

פ"ד  ז

58

(1953)

ע"פ 46/53

משה שורקה ודוד מאחני נגד היועץ המשפטי,

פ"ד  ז

545

(1953)

ע"פ 59/53

י. א. בצלאל נגד היועץ המשפטי,

פ"ד  ז

600

(1953)

ע"פ 7/53

דלאל ראסי נ' היועץ המשפטי וערעור נגדי,

פ"ד ז

790

(1953)

ע"פ 82/53

אחמד מחמד מוסטפה נ' היועץ המשפטי,

פ"ד ז

717

(1953)

ע"פ 97/53

ויקטור אשכנזי ואח' נ' היועץ המשפטי,

פ"ד ז

904

(1953)

ב"ש 9/54

חיים כגן נ' פקיד השומה, מחוז יפו והדרום,

פ"ד ח'

109

(1954)

בג"צ 155/53

סאלם אחמד כיואן נ' שר הבטחון ואח',

פ"ד ח'

301

(1954)

בג"צ 173/53

יעקוב דמירוג'יאן נ' המפקח הכללי של משטרת ישראל ואח',

פ"ד ח

209

(1954)

בג"צ 339/52

אדמונד קמכג'י נ' יו"ר ההוצל"פ, חיפה, ואח',

פ"ד ח

249

(1954)

בג"צ 38/54

א. לבנוני (וייס) נ' יו"ר ההוצל"פ, חיפה וצ. לבנוני,

פ"ד ח'

324

(1954)

בג"צ 4/54

"אטר" בע"מ נ' הרשות המוסמכת להסדר תפיסת מקרקעים, חיפה,

פ"ד ח'

85

(1954)

בג"צ 42/54

הרב משה פולאק נ' הרב יצחק א. הרצוג ו-2 אח',

פ"ד ח'

897

(1954)

המ' 54/54

חיים בדיחי נ' יחיה בדיחי,

פ"ד ח'

329

(1954)

המ' 97/52

ברטה ליפשיץ נגד דוד ליבמן,

פ"ד ח'

343

(1954)

ע"א 115/54

יוסף בן יהודה ואח' נ' אברהם אליהו,

פ"ד ח'

1219

(1954)

ע"א 160/50

עליזה לוי ואח' נ' רחל מצא,

פ"ד ח'

538

(1954)

ע"א 168/53

אסתר חיימוביץ נ' חיים חיימוביץ,

פ"ד ח

215

(1954)

ע"א 219/52

גולדה עפרון נ' לובה גליקין,

פ"ד ח'

1188

(1954)

ע"א 238/53

אהרן כהן ובלה בוסליק נ' היועץ המשפטי,

פ"ד ח

4

(1954)

ע"א 58/51

"נחלים" מושב עובדים בע"מ נ' אליעזר רבינוביץ,

פ"ד ח'

550

(1954)

ע"א 66/51

זאב ושרה הופמן נ' יחזקאל רויטר,

פ"ד ח'

740

(1954)

ע"א 67/51

ח. א. ואח' נגד בנק פולסקה קסה אופייקי, בע"מ,

פ"ד ח'

846

(1954)

ע"א 76/51

ראובן בר-און נ' ו-רלה טופול,

פ"ד ח'

1066

(1954)

ע"פ 113/54

אהרן כהן נ' היועץ המשפטי,

פ"ד ח'

1235

(1954)

ע"פ 151/52

פ. י. שפירא נ' הרב ש. קיפניס,

פ"ד ח'

1034

(1954)

ע"פ 177/53

חיים גרוסברגר נ' היועץ המשפטי,

פ"ד ח'

182

(1954)

ע"פ 19/54

היועץ המשפטי נ' יוסף הורוביץ ואח',

פ"ד ח'

842

(1954)

ע"פ 208/53

דוד גנור נ' היועץ המשפטי,

פ"ד ח'

833

(1954)

ע"פ 229/53

אליהו והבה נ' היועץ המשפטי,

פ"ד ח'

276

(1954)

ע"פ 4/54

אבנר אלישיב ואח' נ' היועץ המשפטי,

פ"ד ח'

349

(1954)

ע"פ 53/54

אש"ד, מרכז זמני לתחבורה נ' היועץ המשפטי,

פ"ד ח'

786

(1954)

ע"פ 61/54

היועץ המשפטי נ' פייגה אטצקי,

פ"ד ח'

730

(1954)

ע"פ 61/54

היועץ המשפטי נ' פייגה אטצקי,

פ"ד ח

729

(1954)

ע"פ 70/54

הרברט מרכוס נ' היועץ המשפטי,

פ"ד ח'

1546

(1954)

ע"פ 91/53

בנימין תיק נ' היועץ המשפטי,

פ"ד ח'

587

(1954)

עמ"מ 1/54

עו"ד פלוני נ' יו"ר וחברי המועצה המשפטית ואח',

פ"ד ח'

1209

(1954)

פסקי דין 1956-1957

 

שם הקובץ

 

מראה מ

עמוד

שנה

 

 

 

 

 

בג"צ 157/56

צאלח אבראהים ג'אנם נ' המושל הצבאי שפרעם,

פ"ד י

1744

(1956)

בג"צ 193/56

שמעון יחזקאל נ' מנהל בית-הסוהר המרכזי, רמלה,

פ"ד י

1686

(1956)

המ' 151/55

מורגן אינשא-טוב נ' חנה (אני) גורטמן ואח',

פ"ד י

1675

(1956)

ע"א 130/55

מורגן אינשא-טוב נ' חנה (אני) גורטמן,

פ"ד י

1665

(1956)

ע"א 161/55

ויסברג ליאון נ' היועץ המשפטי וערעור נגדי

פ"ד י

1938

(1956)

ע"א 267/54

ד"ר אהרן פרס נ' חברת הנפט העיראקית בע"מ,

פ"ד י

1413

(1956)

ע"א 276/54;277/54;278/54

י. איניס, מ. יעקבי, וי. הרכבי נ' מ. ריינגבירץ,

פ"ד י

1341

(1956)

ע"א 279/54

שמואל וקסברגר נ' אביבה טרייביש ואח',

פ"ד י

1263

(1956)

ע"א 8/55

שמעון לזרע נ' פקיד השומה, חיפה,

פ"ד י

1032

(1956)

ע"פ 151/56

אלברט פוליטי נ' היועץ המשפטי,

פ"ד י

1897

(1956)

ע"פ 174/54

אנוש שטמפפר נ' היועץ המשפטי,

פ"ד י

5

(1956)

עמ"מ 9/55

עו"ד פלוני נ' יו"ר וחברי המועצה המשפטית,

פ"ד י

1720

(1956)

בג"צ 10/57

אלחנן קליר נ' יו"ר וחברי המועצה המשפטית,

פ"ד יא

106

(1957)

בג"צ 125/56

היינריך שטינברג ואח' נ' האפוטרופוס לנכסי גרמנים,

פ"ד יא

426

(1957)

בג"צ 125/57

אניות מיכל ומשא בע"מ נ' שר האוצר, "צים" בע"מ, ואח',

פ"ד יא

1490

(1957)

בג"צ 13/57

יעקב צמוקין נ' בית-הדין המשמעתי לעובדי המדינה, ואח',

פ"ד יא

856

(1957)

בג"צ 169/57

אהרן חמדי נ' ביה"ד הרבני האזורי בירושלים, ו-רחל חמדי,

פ"ד יא

1364

(1957)

בג"צ 17/57

אליהו כהן נ' יו"ר ההוצל"פ, תל אביב-יפו, ואח',

פ"ד יא

1084

(1957)

בג"צ 170/56

דן רחמני נ' יפה רחמני, בית הדין הרבני האזורי, ת"א, ואח',

פ"ד יא

248

(1957)

בג"צ 19/57

יוסף שוורץ נ' המפקח הכללי של משטרת ישראל, וסגנו,

פ"ד יא

423

(1957)

בג"צ 196/56

אנשל וייסמן נ' המועצה המקומית טבעון,

פ"ד יא

537

(1957)

בג"צ 206/57

הילדגרד רובינזון נ' המועצה המשפטית,

פ"ד יא

1366

(1957)

בג"צ 215/56

צאלח עבד אל-רחמן נ' עיריית ת"א-יפו, ואח',

פ"ד יא

494

(1957)

בג"צ 43/57

אהרן שלוש נ' יו"ר ההוצל"פ, חיפה, ואח',

פ"ד יא

484

(1957)

בג"צ 49/57

חוה כהן נ' משה כהן, ואח',

פ"ד יא

1195

(1957)

בג"צ 71/56

מאיר חיים נ' שר-הבטחון, ואח'

פ"ד יא

350

(1957)

בג"צ 75/57

מ. קלמס נ' הוועדה המקומית לבניה ותכנון ערים ת"א-יפו,

פ"ד יא

1601

(1957)

בג"צ 92/57

יוסף עבד אל-פתאח, ואח' נ' שר-הבטחון, ואח',

פ"ד יא

1525

(1957)

המ' 131/57

שולמית בופמן נ' היועץ המשפטי,

פ"ד יא

984

(1957)

המ' 134/57

הסוכנות היהודית לא"י ואח', נ' אריה הרשקוביץ, ואח',

פ"ד יא

1458

(1957)

המ' 19/57

דוד שרעבי, ואח' נ' יום-טוב משיח, ואח',

פ"ד יא

1277

(1957)

ע"א 108/57

דורותיאה מנדלוביץ נ' קצין התגמולים,

פ"ד יא

987

(1957)

ע"א 118/56

אברהם קטעבי, ואח' נ' יוסף לוינסון,

פ"ד יא

1307

(1957)

ע"א 123/56

היועץ המשפטי נ' מוטור יוניון, חברה לביטוח בע"מ,

פ"ד יא

79

(1957)

ע"א 134/56; המ' 239/57

הסוכנות היהודית לא"י נ' ז. שכטר,

פ"ד יא

1329

(1957)

ע"א 138/56

יעקב דוידון נ' חברת בוני חיפה בע"מ,

פ"ד יא

1474

(1957)

ע"א 140/57

מנוה רפאלי נ' שמחה רפאלי,

פ"ד יא

1587

(1957)

ע"א 143/55

דוד הייזנר נ' שלמה קלינסקי,

פ"ד יא

17

(1957)

ע"א 143/56

קופת הקואופרטיבים בע"מ נ' המועצה המקומית אזור

פ"ד יא

729

(1957)

ע"א 150/56

בית אולפנא רבתא עיטור רבנים, ירושלים נ' יעקב אשלג, ואח',

פ"ד יא

804

(1957)

ע"א 151/57

משה שהם נ' רחל שאולזון (גורפינקל),

פ"ד יא

1170

(1957)

ע"א 153/55

אהרן אסולין נ' היועץ המשפטי, ואח',

פ"ד יא

151

(1957)

ע"א 218/56

מירוסלב שפניץ נ' סטפן באואר,

פ"ד יא

1180

(1957)

ע"א 221/56

אברהם קרבס נ' אלכסנדר תירוש,

פ"ד יא

1310

(1957)

ע"א 223/55

שרה ברגרזון ואח' נ' אברהם אולשטיין,

פ"ד יא

257

(1957)

ע"א 237/57

"אגד" (אש"ד) בע"מ נ' רחל שיפר,

פ"ד יא

1594

(1957)

ע"א 276/55

יחזקאל דוכלייטר נ' מאפית "איחוד" ואח' ו-ערעור נגדי,

פ"ד יא

487

(1957)

ע"א 282/56

היועץ המשפטי נ' חנה סטרוגץ',

פ"ד יא

973

(1957)

ע"א 319/54;159/55;114/56;המ' 106/56

ד. ג. נ' ה. ג. ו-ערעורים נגדיים,

פ"ד יא

263

(1957)

ע"א 346/56;347/56; 348/56

דב וגנר ואח' נ' ראובן ברנר,

פ"ד יא

934

(1957)

ע"א 4/57

משה נדיר נ' עמנואל כהנוביץ, ואח',

פ"ד יא

1464

(1957)

ע"א 41/57;42/57

יחזקאל עידה נ' פואד ו-נאג'י ששון, ואח' ו-ערעור נגדי,

פ"ד יא

1100

(1957)

ע"א 57/56

בנימין מורדקוביץ נ' מנחם מנחם,

פ"ד יא

602

(1957)

ע"א 60/57; 72/57

לוי דויטש נ' יצחק פרנקו, ואח' ו-ערעור נגדי,

פ"ד יא

1529

(1957)

ע"א 82/56

שמחה ו-מצליח נחמיאס נ' מרדכי גולדרג

פ"ד יא

824

(1957)

ע"פ 122/57

סלים שלמה נ' היועץ המשפטי,

פ"ד יא

1206

(1957)

ע"פ 127/57

היועץ המשפטי נ' מ. שיקה ואח' ו-ערעור נגדי,

פ"ד יא

1368

(1957)

ע"פ 137/57; 144/57

שמעון הרשקוביץ, ואח' נ' היועץ המשפטי ו-ערעור נגדי,

פ"ד יא

1471

(1957)

ע"פ 199/56

היועץ המשפטי נ' א. אדלשטיין, ואח',

פ"ד יא

474

(1957)

ע"פ 202/56

נחמן פרקש, ואח' נ' היועץ המשפטי,

פ"ד יא

677

(1957)

ע"פ 206/56

היועץ נ' ליובה גולדברג

פ"ד יא

332

(1957)

ע"פ 216/56

ג'ניה יתום נ' היועץ המשפטי ו-ערעור נגדי,

פ"ד יא

592

(1957)

ע"פ 37/57

היועץ המשפטי נ' ראובן גנג

פ"ד יא

742

(1957)

ע"פ 78/57

חיים חגג נ' היועץ המשפטי,

פ"ד יא

908

(1957)

ע"פ 89/57

אדי בן ברוך יוסף נ' היועץ המשפטי,

פ"ד יא

1071

(1957)

ע"פ 95/57

עדנה מארש נ' היועץ המשפטי,

פ"ד יא

1314

(1957)

עמ"מ 1/57

עו"ד פלוני נ' המועצה המשפטית,

פ"ד יא

1357

(1957)

עמ"מ 2/57

עו"ד פלוני נ' המועצה המשפטית,

פ"ד יא

533

(1957)

עמ"מ 7/56

עו"ד פלוני נ' יו"ר וחברי המועצה המשפטית,

פ"ד יא

108

(1957)

פסקי דין 1958

 

שם הקובץ

 

מראה מ

עמוד

שנה

 

 

 

 

 

בג"צ 127/58

שרגא צביטמן נ' עירית תל-אביב-יפו, ואח',

פ"ד יב

1523

(1958)

בג"צ 140/57

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ נ' הוועדה המחוזית לבניה, י-ם,

פ"ד יב

13

(1958)

בג"צ 19/58

יצחק רוזנטל נ' שר-המשטרה, ואח',

פ"ד יב

253

(1958)

בג"צ 195-199/57

יהודה ליב קום, ואח' נ' יו"ר מועצת רואי-חשבון וחבריה,

פ"ד יב

796

(1958)

בג"צ 234/57

אמריך קליין נ' שר החקלאות, ואח',

פ"ד יב

773

(1958)

בג"צ 30/58

תיאודור הופמן נ' שר-התחבורה, ואח',

פ"ד יב

807

(1958)

בג"צ 31/58

אחמד עבד-אללה אל-קרא נ' נשיא ההוצל"פף חיפה, ואח',

פ"ד יב

684

(1958)

בג"צ 96/58

עו"ד פלוני נ' המועצה המשפטית,

פ"ד יב

1328

(1958)

ד"ג 3/58

שר-האוצר ו-שר-המשחר-והתעשיה נ' אניות מיכל ומשא בע"מ, אח',

פ"ד יב

1849

(1958)

המ' 312/58

כור חברת חרושת ומלאכה בע"מ נ' שמואל הרצברג,

פ"ד יב

1709

(1958)

ע"א 11/57

המוסד לביטוח לאומי נ' א. את י. מלכוב בע"מ,

פ"ד יב

225

(1958)

ע"א 121/58

נתן ו-הרטה צוקר, ואח' נ' פקיד השומה, חיפה,

פ"ד יב

1249

(1958)

ע"א 129/56; 132/56

ישעיהו זייברט נ' חיים בישקו, ואח' ו-ערעור נגדי,

פ"ד יב

40

(1958)

ע"א 137/57

גרוס את נאס בע"מ נ' קופת מלוה וחסכון ב-פ"ת בע"מ,

פ"ד יב

702

(1958)

ע"א 158/57

צמר פלדה בע"מ נ' פקיד השומה, חיפה,

פ"ד יב

1778

(1958)

ע"א 18/57

יוסף ו-שמעון מרק נ' הסוכנות היהודית לא"י, ואח',

פ"ד יב

337

(1958)

ע"א 206/58

חכם אליהו גאזי נ' קצין התגמולים,

פ"ד יב

1401

(1958)

ע"א 211/57

ברכה שולמירסקי ואח' נ'  בנימין תיק, ואח',

פ"ד יב

1387

(1958)

ע"א 218/57

מקבל הנכסים הרשמי והמפרק של פלס בע"מ נ' רודולף מאיר,

פ"ד יב

1696

(1958)

ע"א 228/58

נתנאל רוטשטיין נ' משה מלמד, ואח',

פ"ד יב

1439

(1958)

ע"א 24/57

עבד אל-חפיז חאג' עלי מלאח, ואח', נ' עזאת מחמד ג'נדקלו,

פ"ד יב

757

(1958)

ע"א 261/57

א. בן שלום (פרידמן), ואח' נ' צ. דשתי,

פ"ד יב

1409

(1958)

ע"א 269/56

ש. ב. ו-נ. לנדאו, ואח' נ' ד"ר גרנגרוס את ריגר בע"מ,

פ"ד יב

261

(1958)

ע"א 277/55

א. רבינוביץ, ואח' וההסתדרות נ' "סלע" בע"מ, ואח' ו-ערעורים נגדיים,

פ"ד יב

1262

(1958)

ע"א 278/56

סופרגז, חברה להפצת גז בע"מ נ' רפאל מזרחי,

פ"ד יב

394

(1958)

ע"א 285/57

מרצפיה בע"מ נ' עירית תל-אביב-יפו,

פ"ד יב

1590

(1958)

ע"א 33/57

אבא ברעם נ' חיים ו-מלכה פרידמן,

פ"ד יב

626

(1958)

ע"א 382/58

פ.ש. נ' מלכה זיסו-בנטל,

פ"ד יב

1732

(1958)

ע"א 47/57

יוסף גנוט, ואח' נ' אליהו נידרהופר,

פ"ד יב

1235

(1958)

ע"א 74/57

הרי רטנר נ' פלאלום בע"מ (בפירוק),

פ"ד יב

1465

(1958)

ע"א 83/57

מכס לב נ' גרשון ליכטנשטיין,

פ"ד יב

785

(1958)

ע"א 88/57

חנה רוזנברג נ' צפורה קרמרז', ואח',

פ"ד יב

1097

(1958)

ע"א52/57; 56/57

היועץ המשפטי נ' עירית חיפה ו-ערעור נגדי,

פ"ד יב

1745

(1958)

ע"פ 173/57

אהרן ורנר ואח' נ' היועץ המשפטי ן-ערעור נגדי,

פ"ד יב

340

(1958)

ע"פ 181/57

מחמוד כאלד נ' היועץ המשפטי,

פ"ד יב

143

(1958)

ע"פ 196/58

ששון עבדוש נ' היועץ המשפטי,

פ"ד יב

1871

(1958)

ע"פ 2/58

עובדיה ברטי נ' היועץ המשפטי ו-ערעור נגדי,

פ"ד יב

735

(1958)

ע"פ 219/57

היועץ המשפטי נ' שלום רון,

פ"ד יב

679

(1958)

ע"פ 232/58

יוסף לוי נ' היועץ המשפטי,

פ"ד יב

1742

(1958)

ע"פ 236/57

רפאל כיאט נ' היועץ המשפטי,

פ"ד יב

841

(1958)

ע"פ 35/57

אפרים שפירא, ואח' נ' היועץ המשפטי,

פ"ד יב

245

(1958)

ע"פ 54/57

מנחם דרבסקי ואח' נ' היועץ המשפטי,

פ"ד יב

655

(1958)

ע"פ 8/58

יעקב שטיינמן נ' היועץ המשפטי,

פ"ד יב

1772

(1958)

עמ"מ 1/58

עו"ד פלוני נ' המועצה המשפטית,

פ"ד יב

764

(1958)

עמ"מ 8/57

עו"ד פלוני נ' יו"ר וחברי המועצה המשפטית,

פ"ד יב

900

(1958)

פסקי דין 1959

 

שם הקובץ

 

מראה מ

עמוד

שנה

 

 

 

 

 

בג"צ 119/58

מצטפה עלי אל-נאטור נ' המפקד הצבאי לאיזור הצפון,

פ"ד יג

53

(1959)

בג"צ 147/58

משה בן-עמי, עו"ד נ' יו"ר ההוצל"פ ת"א-יפו, ואח',

פ"ד יג

249

(1959)

בג"צ 48/59

בר-כוכבא דנוך נ' נציב בתי-הסוהר, ואח',

פ"ד יג

902

(1959)

בג"צ 57/59

חץ פסטר נ' יו"ר ההוצל"פ, ת"א-יפו, ואח',

פ"ד יג

582

(1959)

בג"צ 70/59

דוד מדאול נ' יו,ר משרד ההוצל"פ, ת"א-יפו, ואח',

פ"ד יג

1226

(1959)

בג"צ 94/59

יוסף מנקס נ' נציב בתי הסוהר, ואח',

פ"ד יג

1363

(1959)

המ' 49/59

מרדכי אגרסט נ' ג'לאל אירני, ואח',

פ"ד יג

232

(1959)

ע"א 186/58

יונה גבריאלוב ואח' נ' דב יוחנן גבריאלוב,

פ"ד יג

1264

(1959)

ע"א 201/57

איזידור ו-פרנצ'סקה הרשקוביץ נ' פרקליט מחוז חיפה,

פ"ד יג

492

(1959)

ע"א 216/58

האפוטרופוס לנכסי נפקדים נ' מרי חביב חנא, ואח',

פ"ד יג

740

(1959)

ע"א 23/58

לאה ו-משה לנדוי כמנהלי עזבון ד"ר משה דוכן נ' ד"ר ולטר קוך, ואח',

פ"ד יג

486

(1959)

ע"א 231/58

פקיד השומה, רחובות נ'כמוס בוחניק,

פ"ד יג

1948

(1959)

ע"א 239/58

עזרא בטיש נ' אליעזר גולדברג, ואח' ו-ערעור נגדי,

פ"ד יג

1290

(1959)

ע"א 241/57

יוהנה פלטיאל נ' ישראל פלטיאל,

פ"ד יג

599

(1959)

ע"א 255/57

שרה בוקי ו-מורדכי הופמן נ' רגינה דיאמנד ו-ערעור נגדי,

פ"ד יג

1009

(1959)

ע"א 274/58

שלום ברונובסקי נ' עירית ת"א-יפו,

פ"ד יג

1235

(1959)

ע"א 29/59

עין חרוד הקיבוץ המאוחד בע"מ נ' ש. לוגסי, ואח',

פ"ד יג

1883

(1959)

ע"א 397/58

החברה לאחריות "לונדון אשורנס" נ' חברת תנורא בע"מ, ואח',

פ"ד יג

1368

(1959)

ע"א 419/58

קצין התגמולים נ' אברהם אהרן,

פ"ד יג

312

(1959)

ע"א 72/59

אברהם מימרן נ' קצין התגמולים,

פ"ד יג

707

(1959)

ע"א 76/58

עזבון ליאו-לייב פרייאר, ואח' נ' ה. באומן,

פ"ד יג

316

(1959)

ע"א 90/58

מ. ו-ש. נבון נ' מ. ו-צ שרייר,

פ"ד יג

329

(1959)

ע"פ 13/59

מחמד וחיד בנאת נ' היועץ המשפטי,

פ"ד יג

550

(1959)

ע"פ 156/58

היועץ המשפטי נ' אברהם חכם,

פ"ד יג

651

(1959)

ע"פ 165/58

אליהו נחמיאס נ' היועץ המשפטי,

פ"ד יג

609

(1959)

ע"פ 178/58

היועץ המשפטי נ' מרדכי וולר,

פ"ד יג

218

(1959)

ע"פ 18/59

אהרן ברדר נ' היועץ המשפטי,

פ"ד יג

1365

(1959)

ע"פ 191/58

מחמוד מעתוק סואעד נ' היועץ המשפטי,

פ"ד יג

1325

(1959)

ע"פ 207/58

אברהם סיני נ' היועץ המשפטי,

פ"ד יג

367

(1959)

ע"פ 28/59

פלוני נ' היועץ המשפטי ו-ערעור נגדי,

פ"ד יג

1205

(1959)

ע"פ 29/59

יוסף שבו נ' היועץ המשפטי ו-ערעור נגדי,

פ"ד יג

709

(1959)

ע"פ 295/58

היועץ המשפטי נ' יעקב סחה,

פ"ד יג

281

(1959)

ע"פ 299/58;309/58

שושנה ברזאני ו-צאלח מזרחי נ' היועץ המשפטי,

פ"ד יג

1409

(1959)

ע"פ 31/59

היועץ המשפטי נ' משה (מוריס) לוי,

פ"ד יג

684

(1959)

ע"פ 33/59

היועץ המשפטי נ' פלוני,

פ"ד יג

1297

(1959)

ע"פ 62/59

יצחק ג'מאל נ' היועץ המשפטי,

פ"ד יג

692

(1959)

ע"פ 7/59

יהושע פרושנסקי ואח' נ' בנימין תיק,

פ"ד יג

832

(1959)

ע"פ 70/59

אהרן שולוב נ' היועץ המשפטי,

פ"ד יג

1401

(1959)

עמ"מ 1/59

עו"ד פלוני נ' יו"ר וחברי המועצה המשפטית,

פ"ד יג

1237

(1959)