פורומים אקדמיים

חלק ניכר מפעילות ההוראה והמחקר בפקולטה למשפטים שבאוניברסיטה העברית מאורגן באמצעות פורומים אשר עוסקים בשיח ובמחקר בתחומי המשפט השונים. הפורומים הללו מארגנים סדנאות שבהן מרצים וסטודנטים נחשפים לחוד החנית של המחקר בתחום הפורום; וכן מסייעים בכינון שיתופי פעולה בין הפקולטה למשפטים לבין מחלקות אחרות בקמפוס האוניברסיטה העברית, כדוגמת בית הספר למנהל עסקים, החוג לכלכלה והחוג לפילוסופיה.

הסדנה לדיני משפחה

הסדנה לדיני משפחה מיועדת לדיון במחקרים העוסקים בדיני משפחה במובן הרחב. הסדנה מיועדת להעשיר את הידע ביחס להיבטים שונים של דיני המשפחה וסגיות קרובות, להציג את נושאי המחקר המעסיקים כיום את קהילת החוקרים בתחום ולהוות פורום לדיון בנושאים אלה. 

הסדנה מקיימת דיון תיאורטי לצד דיון פרקטי, עוסקת במצב המשפטי בארץ ובעולם, ומחויבת לפלורליזם של נושאים, עמדות ומתודולוגיות ביחס לדיני המשפחה. 

מפגשי הסדנה לדיני משפחה יתקיימו השנה בימי ד׳ בין השעות 16:30-18:00 בחדר 365.  

תאריך דובר/ת נושא
26.10.22 מפגש פתיחה לתלמידי הסדנה בלבד. נקרא את המאמר "מהפכת זמני השהות השווים בצילו של כשל שיפוטי בצריכת ידע אמפירי". הכותבת, דפנה הקר, לא תנכח במפגש.
2.11.22 עמיחי רדזינר גיטין – מצוות התלויות בארץ? הסכמי קדם נישואין למניעת סרבנות גט: בין אמריקה לישראל
9.11.22 אורית מלכה עדות אישה ועדות עד אחד בתורת התנאים
16.11.22 יופי תירוש הפרדה בין המינים במשפט הישראלי - סיכום מוער של הדין הפוזיטיבי ומבט לעתיד
23.11.22 שרון שקרג׳י  The Outlawed Family: How Relevant is the Law in Family Litigation?
30.11.22 צבי טריגר עליית הניכור ההורי ודעיכת חזקת הגיל הרך
7.12.22 אריאן רנן-ברזילי  
14.12.22 רם ריבלין Till death do us part? Marital property claims upon death (with Shahr Lifshitz)
28.12.22 אילנית וייל ההגנה המשפטית על הזקן מפני ניצול כלכלי במסגרת יחסי אמון ו/או קרבת משפחה - המצב בישראל והצעות לשיפור
4.1.23 רות הלפרין קדרי ״חתונה לכל דבר ועניין״: לגיטימציה חברתית לנישואין מחוץ לרבנות בישראל (עם אופירה פוקס ואלישבע רוסמן-סטולמן)
11.1.23 רוני ליברזון  

תאריך

דובר/ת

כותרת

28.10.19

מפגש פתיחה

מפגש סגור לתלמידי הסדנה 

4.11.19

דפנה הקר

Elder Law and Its Justifications: A Hybrid Vision Inspired by Family Law

11.11.19

דני לוויתן

The Problem of Authority and Divorce

18.11.19

רות זפרן

Step-parent as Fiduciary

 

25.11.19

שלי קרייצר-לוי

Big Data and the Modern Family

 

   

9.12.19

הדר דנציג-רוזנברג

:Naming, Blaming, Shaming

עמדותיהן של נפגעות עבירות מין שנחשפו בפייסבוק כלפי ביוש התוקפים

16.12.19

צביקה טריגר

The invention of the extended family of choice: the rise and fall (to date) of posthumous grandparenthood in Israel

23.12.19

שירן רייכנברג

הזכות להשתתפות וחוק הנוער טיפול והשגחה- מבט ביקורתי

 

   

6.1.20

ראויה אבו-רביעה

הפער בין המשפט עלי ספר והמשפט בפעולה: נשים מוסלמיות ופוליגמיה בישראל

 

13.1.20

רם ריבלין

Fairness in Allocations of Parental Responsibilities, and the Limits of Law

20.1.20

יפעת מוניקנדם

בין עינוי דין לחיי עובָּרים: מעמדו של עובר שאמו מוצאת להורג

27.1.20

שרון שקרג׳י

Choice of Law for Surrogacy Agreements In the In-Between of Status and Contract

הסדנה במשפט פרטי ומסחרי

פרופ' איל זמיר

מועד: סמסטר ב, תשפ"ב, יום ב, 15:00–16:30

מקום: חדר 308, מקצת המפגשים יתקיימו בזום

דרכי התקשרות עם המרצה: טל': (ב) 02-5823845, (ס) 0524-510121;
דוא"ל: eyal.zamir@mail.huji.ac.il

תיאור כללי

הסדנה מיועדת לדיון במחקרים בתחומי המשפט הפרטי והמסחרי. בכל מפגש יידונו מאמר או טיוטא של מאמר העוסק בתחומים אלה. הסדנה מיועדת להעשיר את הידע בתחומים השונים של המשפט הפרטי והמסחרי, להציג את נושאי המחקר המעסיקים כיום את קהילת החוקרים בתחום, וכן לחשוף בפני התלמידים את תהליך גיבוש הרעיונות ואופן הכתיבה של עבודות מחקר. המאמרים יכללו נקודות-מבט מגוונות על המשפט הפרטי והמסחרי, לרבות ניתוחים של המשפט מתוכו, ניתוחים השוואתיים, היסטוריים ובינתחומיים מגוונים (פילוסופייםכלכליים, פסיכולוגיים, פמיניסטיים וכדומה). לקראת כל מפגש יופץ עותק של המאמר שיידון בו. בתחילת כל מפגש יציג המחבר את המאמר ובעקבות הצגה זו יתקיים דיון שבו יטלו חלק משתתפי הסדנה. על התלמידים המשתתפים בסדנה להגיש תגובה קצרה בכתב (בהיקף של 2 עד 4 עמודים) ביחס לתשעה מאמרים לפחות מבין אלה שיוצגו בסדנה. התגובות יוגשו לפני המפגש שבו יידון המאמר. התגובות אינן אמורות לתאר את המאמר, אלא לבקר אותו אולהציע הצעות לשיפורו. הן יכולות להצביע על הנחות בעייתיות של הדיון, על סוגיות שהמאמר מתעלם מקיומן, על יישומים נוספים של הרעיון המובע במאמר וכדומה. 
 

מפגשי הסדנה

14.3.2022 – פרופ' בני פורת – האם תביעת הזכות הכרחית? בין שיח הזכויות לשיח החובות

21.3.2022 – פרופ' גרג קלאס – How to Interpret a Vending Machine: Smart Contracts and Contract Law

28.3.2022 – פרופ' יפעת הולצמן-גזית – עצים פרטיים והטרגדיה של היער העירוני: היבטים סביבתיים, תכנוניים וקניינים בשימור ופיתוח תשתית העצים בעיר

4.4.2022 – ד"ר יפעת ארן – דיני חברות הזנק

11.4.2022 – פרופ' אנטול דוטה – Prohibited Contracts in Succession Law: A Comparative Excursion

25.4.2022 – פרופ' שחר ליפשיץ

2.5.2022 – פרופ' רונן פרי (עם יהודה אדר) – Negligence without Harm

9.5.2022 – פרופ' סרג'יו מיטלנדר – Incomplete Promises and the Norm of Keeping Promises

16.5.2022 – פרופ' פלורנסיה מרוטה-וורגלר (עם קווין דייוויס) – Regulatory Spillovers: The Case of GDPR

23.5.2022 – פרופ' רייאן באב

30.5.2022 – ד"ר תמר גרוסוולד-עוזרי (עם ג'סי פריד) – The Holding Foreign Companies Accountable (HFCA) Act: A Critique

6.6.2022 – פרופ' הילה קרן – Market Humiliation

13.6.2022 – ד"ר מורן אופיר – חובת ההגינות, בעלי כוח הכרעה וחברות ללא גרעין שליטה

   

   

הסדנה למשפט, מימון ורגולציה של שוק ההון

הסדנה מיועדת להעשיר את הידע בנושאים הקשורים לממשק שבין משפט, מימון ורגולציה של שוק ההון; להציג את נושאי המחקר המעסיקים כיום את קהילת החוקרים בתחום, ולחשוף את התלמידים לתהליך הגיבוש של הרעיונות ולאופן הכתיבה של עבודות מחקר. לקראת כל מפגש, מופץ עותק המאמר שיידון באותו מפגש. בתחילת המפגש מוצג המאמר על ידי מחברו, ובהמשך משתתפי הסדנה דנים במאמר.

 

סדנה מתקדמת במשפט עברי

הסדנה המתקדמת במשפט עברי משמשת בימה לדיון במאמרים חדשים הנכתבים בתחום המשפט העברי. משתתפים בה תלמידי הפקולטה המעוניינים להרחיב אופקיהם בתחום המשפט העברי וכן קהיליית החוקרים של המשפט העברי. הסדנה מארחת מידי שנה את טובי החוקרים, ומזמינה אותם להציג ממבחר פירות המחקר העדכניים שלהם.

הסדנה בהנחיית: ד"ר בני פורת, פרופ' דיויד פלאטו  

מרכזת הסדנה: ד"ר איימי בירקן

סדנת אומן במשפט וחברה

הסדנה תעסוק בסוגיות עכשוויות של הממשק בין משפט, עבודה סוציאלית ומדיניות חברתית. במסגרתה ידונו עבודות מחקר מדיסציפלינות שונות הקשורות לממשק זה. בנוסף, חלק מהמפגשים יוקדש להרצאות אורח של העוסקים בתחומים אלו במגזר הציבורי, במגזר העסקי, בארגוני החברה האזרחית ובמערכת המשפט, תוך דגש על דיון בנושאים הנמצאים במוקד סדר היום הציבורי בתחום. 

במהלך הסמסטר יתקיימו תשעה מפגשים. ככלל, לקראת כל מפגש יופץ מאמר מקורי או מאמר מכונן, העוסק בתחומי הסדנה. בתחילת המפגש יוצג המאמר על-ידי המחבר/ת או על ידי מרצה המתמחה בתחום, לאחריו יוצגו תגובות של שניים עד שלושה משתתפי/ות הסדנה ובעקבות זאת יתקיים דיון במאמר על-ידי כלל משתתפי הסדנה.

זרקור על הסדנה: חברה ומשפט

סדנת האומן של חברה ומשפט התכבדה לארח את שופטת בית המשפט העליון, כבוד השופטת דפנה ברק-ארז, כדוברת אורחת. הסדנה, שמועברת על ידי ד"ר אבישי בניש וד"ר נטע ברק-קורן, עוסקת בסוגיות עכשוויות של הממשק בין משפט, עבודה סוציאלית ומדיניות חברתית. במסגרתה דנים על עבודות מחקר מדיסציפלינות שונות הקשורות לממשק זה. בנוסף, חלק מהמפגשים מוקדשים להרצאות אורח של העוסקים בתחומים אלו במגזר הציבורי, במגזר העסקי, בארגוני החברה האזרחית ובמערכת המשפט, תוך דגש על דיון בנושאים הנמצאים במוקד סדר היום הציבורי בתחום.

השופטת ברק-ארז שהתה כחוקרת אורחת בפוסט-דוקטורט באוניברסיטת הרוורד בשנת 1994. החל משנת 1991 עסקה בהוראת משפטים במוסדות להשכלה גבוהה -באוניברסיטת חיפה, המכללה למינהל והמרכז הבינתחומי. בשנים 1992 עד 2012 היתה חברת סגל בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל-אביב שם לימדה וחקרה בתחומי המשפט הציבורי והפרטי. במהלך השנים ניהלה באוניברסיטה מכונים שונים וכיהנה כחברה במועצה להשכלה גבוהה. כמו כן, לימדה כפרופסור אורח באוניברסיטאות בחו"ל - אוניברסיטת קולומביה, אוניברסיטת סטנפורד ועוד. כתבה וערכה 16 ספרים ויותר ממאה מאמרים. קיבלה פרסים רבים ובהם פרס צלטנר ופרס חשין למצוינות אקדמית במשפט. תפקידה האחרון - פרופסור מן המניין, מופקדת על הקתדרה למשפט וביטחון על שם קולטון ודיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב. במאי 2012 מונתה לכהונת שופטת בית המשפט העליון.

בסדנה עסקה השופטת ברק-ארז במאמרה שכותרתו: 'לשים את האדם במרכז - מקומו של האדם במשפט'. במאמר זה היא בוחנת את המתחים בין העקרונות של ייחוס זכויות והאשמות ליחיד, בניגוד לייחוסם לקבוצות, לקהילות ולמגזרי החברה. כפי שמציעה ברק-ארז, עקרון השיפוט של אינדיבידואל עשוי להיראות טריוויאלי למדי בדמוקרטיה ליברלית, אך בעקבות מגמות במשפט הישראלי, היא קבעה כי קיים עיסוק מתמשך ברעיונות של "האינטרס הציבורי" ובשאלות של "טובתם של קבוצות', והללו צריכים לגרום לנו לשוב ולשאול שאלות בסיסיות ומתקדמות יותר, על מקרים שבהם ההתייחסות ליחיד, או לחליפין, לקבוצות להן הוא משתייך, מובילות לתוצאות משפטיות שונות, ואף מנוגדות.

הסטודנטים זכו לדון עם השופטת ברק-ארז לאורך רוב הסדנה, והיא הגדילה לענות על שאלות ולבדוק מקרים ונושאים הקשורים לתזה שלה.

זרקור על הסדנה: חברה ומשפט

פורום המשפט הבינלאומי

פורום המשפט הבין-לאומי באוניברסיטה העברית הוקם בשנת 2004 על ידי מרצים למשפט בינלאומי מהפקולטה למשפטים. הפורום משמש מקום מפגש, מחקר ודו-שיח מקצועי בין מומחים למשפט בינלאומי בישראל ומחוצה לה, וחברים בו אקדמאים, סטודנטים, נושאי משרות ממשלתיות, עורכי דין ופעילי ארגונים לא-ממשלתיים.

 

פורום המשפט הבינלאומי מארגן פעילויות מגוונות הקשורות למשפט בינלאומי כגון:

 1. סמינרים המתקיימים אחת לשבועיים - בסמינרים מוצגות עבודות מחקר וכן מתקיימים דיונים בהתפתחויות שהתרחשו לאחרונה במשפט הבינלאומי. המשתתפים בסמינרים הם חוקרים מובילים מישראל ומהעולם, מומחים ממשרד החוץ, ממשרד המשפטים, ממשרד המסחר והתעשייה ומארגונים בינלאומיים לא-ממשלתיים וכן סטודנטים מצטיינים.
 2. מפגש שנתי - הפורום מארגן מפגש שנתי לדיון בהתפתחויות משמעותיות שהתרחשו במשך השנה בתחום המשפט הבינלאומי.
 3. כנסים בינלאומיים - הפורום מארגן כנסים ודיונים על מגמות עכשוויות ועל נושאים מרכזיים בתחום המשפט הבינלאומי.
 4. מחקר – הפורום יוזם הקמת קבוצות מחקר ממוקדות המתעמקות בנושאים ספציפיים במשפט הבינלאומי. 
 5. פרסומים – הפורום מפרסם כתב עת אלקטרוני בנושא משפט בינלאומי ב-Social Sciences Research Network – SSRN.

 

יושבת ראש הפורום היא פרופ' רות לפידות. החברים האחרים בוועדת ההיגוי הם: פרופ' משה הירש, פרופ' יובל שני, פרופ' תומר ברודי, פרופ' גיא הרפז ופרופ' רובי סייבל.

 

מפגשי פורום המשפט הבינלאומי

מפגשי פורום המשפט הבינלאומי בסמסטר ב' יתקיימו בימי שני בשעה 13:00-14:30למעט המפגש הראשון שייתקיים ביום רביעי (בשיתוף עם סדנת הסייבר).

לקראת כל מפגש יופץ חומר רקע רלוונטי, כמו גם לינק למפגש. כל מפגש ייפתח בהצגת נושאו על ידי הדובר/ת, ולאחריו יתקיים דיון בהשתתפות הנוכחים. כל המפגשים יתנהלו באנגלית. 

להלן תכנית המפגשים (הנתונה לשינויים, שעליהם תבוא הודעה מראש):

תאריך

דובר

נושא

סמסטר א'

11/10/2021

מפגש היכרות 

לתלמידי הסדנה למשפט בינלאומי בלבד

18/10/2021

פרופ' יובל שני ופרופ' עמיחי כהן

השינוי: מעבר בג"ץ מדיני כיבוש לדיני זכויות אדם

25/10/2021

יעודכן בהמשך

מפגש עדכונים במשפט הבינלאומי

06/12/2021

פרופ' ורוניקה פיקפק

יעודכן בהמשך (באמצעות זום)

13/12/2021

פרופ' אייל בנבנישתי

יעודכן בהמשך

20/12/2021

פרופ' פרייה באטנס

יעודכן בהמשך (באמצעות זום)

27/12/2021

 

כנס סיכום השנה במשפט הבינלאומי – 2021

10/01/2022

פרופ' נאה ג'יין

היעדר אזרחות במשפט הבינלאומי (באמצעות זום)

סמסטר ב'

30/3/2022

פרופ' סיימון צ'סטרמן

"אנחנו הרובוטים?" רגולציה של בינה מלאכותית ומגבלות המשפט

11/4/2022

פרופ' שרון וייל

השינוי של משפטי טרור בעידן של ג'יהאדיזם טרנס-לאומי: מה ניתן ללמוד מהמקרה של בטאקלאן בצרפת על תביעה ביחס לפשעים המוניים?

2/5/2022

פרופ' שירי קרבס

"מבעד למראת הכטב"מ": טכנולוגיות ויזואליזציה וקבלת החלטות צבאיות

9/5/2022

פרופ' מלקולם שואו

החלטת ה-ICJ בסכסוך הימי בין סומליה וקניה

16/5/2022

פרופ' פליפה ווב

"אינפודמיק": פרקטיקה של מדינות וסטנדרטים בינלאומיים בעידן של מידע כוזב

30/5/2022

פרופ' יעל רונן

כיצד מערב ירושלים הפכה לשטח ריבוני ישראלי

6/6/2022

פרופ' רובי סיבל

הצגת ספרו החדש של פרופ' סיבל: המשפט הבינלאומי והסכסוך הישראלי-ערבי (Cambridge University Press 2022)

13/6/2022

ייעודכן בהמשך

מפגש עדכונים במשפט הבינלאומי

 

נשמח לראותכם במפגשים!


תודתנו נתונה לקרנות הבאות על תרומתן הנדיבה:
קרן ד"ר אמיליו פון הופמנסטל
קרן הרש לאוטרפאכט
קרן הקתדרה ע"ש ברוס וו. ויין

 

תחרויות

הפקולטה משתתפת במספר גדול של תחרויות בינלאומיות במתכונת משפט מבויים, המאפשרות לתלמידים להתנסות בהכנת כתבי טענות בכתב ובטיעונים בעל-פה בקשת רחבה של נושאים, וביחס לסוגיות בינלאומיות מורכבות ומאתגרות. תלמידי הפקולטה משתתפים בהצלחה רבה מאז שנת 2006 בתחרות המרכזית בתחום המשפט הבינלאומי - התחרות ע״ש השופט Jessup, והם משתתפים בהצלחה גם בתחרויות בתחום המשפט ההומניטרי (בחסות ארגון הצלב האדום הבינלאומי), בתחום המשפט הבינלאומי הפלילי ובתחום המשפט הבינלאומי המסחרי. הפקולטה השתתפה בעבר גם באירוע מודל האו״ם האירופי (TEIMUN) ובתחרות קופנהגן במשא ומתן בינלאומי (הפקולטה זכתה בתחרות בשנת 2010; התחרות אינה נערכת עוד). 

ICRC

תחרות הצלב האדום במשפט בינלאומי הומניטרי (IHL) היא תחרות משפט מבויים ייחודית ומאתגרת בה הנבחרות המתחרות רוכשות מיומנות בהופעה וטיעון בעל-פה בשפה האנגלית, מחקר משפטי ועבודת צוות. מדי שנה הנבחרת המנצחת בתחרות הארצית זוכה להתחרות בתחרות הבינלאומית ע"ש ז'אן פיקטה. תחרות זו היא הגדולה והיוקרתית בעולם בתחום המשפט ההומניטרי. בתחרות הבינלאומית משתתפות נבחרות מפקולטות למשפטים מרחבי העולם, ובכל שנה היא נערכת ביעד שונה ומפתיע (בין המדינות בהן נערכה התחרות בשנים האחרונות ניתן למנות את אינדונזיה, צרפת, פורטוגל, תאילנד). ייחודה של התחרות נעוץ, בין היתר, בקשת הנושאים הרחבה בהם המשתתפים/ות זוכים/ות להתמקצע. אלו כוללים, בתמצית, את דיני המלחמה; דיני כיבוש; משפט בינלאומי פלילי; דיני זכויות אדם; דיני פליטים; דיני שימוש בכוח ועוד.

במסגרת התחרות הארצית שנערכה באוקטובר 2021 השתתפו שתי קבוצות מטעם האוניברסיטה העברית, והתחרו מול 8 קבוצות נוספות מפקולטות שונות למשפטים ברחבי הארץ. קבוצה אחת מטעם הפקולטה העפילה לשלב חצי הגמר והשנייה לשלב הגמר. זו האחרונה עתידה לייצג את האוניברסיטה בתחרות הבינלאומית שתערך השנה במקסיקו, בין התאריכים 5.3.2022-26.2.2022. חברי הנבחרת הם: גל וינטראוב, דין מכבי-זצלברגר (שנה ב') ואפרת בלום (שנה ג').

 

 

 

Jessup

תחרות המשפט הבינלאומי על שם ג'סאפ 

תחרות המשפט הבינלאומי על שם ג'סאפ היא תחרות המשפט המבוים הגדולה והיוקרתית ביותר מסוגה. בתחרות משתתפים למעלה מ-550 בתי ספר למשפטים מיותר מ-80 מדינות. הסבבים הבינלאומיים של התחרות נערכים מדי שנה בוושינגטון די.סי בסמיכות לכנס השנתי של האגודה האמריקאית למשפט בינלאומי (ASIL). את התחרות מארגנת אגודת הסטודנטים למשפט בינלאומי (ILSA).

התחרות מדמה סכסוך דמיוני בין מדינות שנידון בפני בית הדין הבינלאומי לצדק. כל קבוצה המשתתפת בתחרות נדרשת להכין טיעונים מפורטים בכתב ובעל-פה לשני הצדדים לסכסוך. אלפי סטודנטים למשפטים מרחבי העולם שוקדים במשך כשנה על סוגיות משפטיות מורכבות במשפט הבינלאומי העולות מבעיה שמתפרסמת מדי שנה במהלך חודש ספטמבר.

 

נבחרת הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית

האוניברסיטה העברית משתתפת בתחרות מאז שנת 2007. על-פי כללי התחרות, קבוצה אחת בלבד מישראל רשאית להתקדם לשלב הבינלאומי של התחרות, ועל כן נערכת מדי שנה בחודש פברואר בתל אביב תחרות ארצית שבה מתמודדות כמה נבחרות על הזכות לייצג את ישראל בתחרות הבינלאומית. בשנים שבין 2013-2007, נבחרת האוניברסיטה העברית ניצחה בתחרות הארצית את נבחרת בית הספר למשפטים של המסלול האקדמי של המכללה למינהל, והתקדמה לסבבים הבינלאומיים. מאז שנת 2014 נבחרת הפקולטה הנה הפקולטה הישראלית היחידה המשתתפת בתחרות.בשנת 2016, במסגרת ההכנות לתחרות הבינלאומית, השתתפה נבחרת הפקולטה בטורניר ידידות בוינה, אוסטריה,שבו השתתפו 12 נבחרות מרחבי אירופה. נבחרת הפקולטה הגיעה למקום הראשון בתחרות.

נבחרת הפקולטה למשפטים מונה 5-4 סטודנטים. לאורך שנת הלימודים, עובדת הנבחרת באינטנסיביות על נושאים מגוונים העולים מתוך הבעיה שמתפרסמת. בתקופה זו, הסטודנטים עוסקים בשיפור המיומנויות שלהם במחקר משפטי, בכתיבה משפטית ובטיעון משפטי (ליטיגציה). לאחר עבודת מחקר מעמיקה במהלך הסמסטר הראשון, הנבחרת מגישה כתבי טענות לבית הדין הבינלאומי בהתאם לכללי התחרות ובהתבסס על המקרה הנדון (הקומפרומיס).

 

הישגי הנבחרת

בשלב הבינלאומי של התחרות, נבחרות האוניברסיטה העברית הציגו לאורך השנים הישגים מרשימים. בשנת 2008 דורגה קבוצת האוניברסיטה העברית במקום השישי (מבין כ-90 קבוצות) בסיבובים הבינלאומיים המוקדמים, והעפילה לשמינית גמר התחרות. גם בשנת 2009 דורגה הנבחרת בין 24 הקבוצות הטובות ביותר והעפילה לסיבובים המתקדמים. הן בשנת 2008 והן בשנת 2009 דורגו כתבי הטענות של נבחרת האוניברסיטה העברית בין 15 כתבי הטענות הטובים ביותר (מקום 11 בשנת 2008, ומקום 13 בשנת 2009). הנבחרת של 2011 דורגה בסבבים המוקדמים במקום ה-8 (מתוך למעלה מ-100 נבחרות), והגיעה לראשונה לשלב רבע הגמר במסגרת הסבבים המתקדמים. כמו כן, כתבי טענותיה דורגו במקום ה-10. הנבחרת של 2012 המשיכה את מסורת המצוינות וסיימה בסבבים המוקדמים במקום ה-7; כתבי טענותיה דורגו במקום ה-6. הנבחרת של 2013 השוותה את שיא הפקולטה כאשר הגיעה לרבע הגמר בשנה עם השתתפות שיא של למעלה מ-550 מוסדות לימוד מכל העולם. לראשונה, כל הדוברים של הנבחרת הזכאים לדירוג דורגו בין 50 הדוברים הטובים ביותר. הנבחרת של 2014 הפסידה בשלבים המתקדמים לנבחרת גמר התחרות בקרב צמוד שבו הפאנל היה חלוק לגבי הקבוצה המנצחת. בסבב הבינלאומי בשנת 2015 המשיכה הנבחרת עם מסורת ההצלחות ועלתה פעם נוספת לסבבים המתקדמים, שם הודחה על ידי נבחרת מאוסטרליה אשר המשיכה עד לחצי גמר התחרות. בסיכומו של האירוע דורגה הנבחרת במקום ה-15 בעולם מתוך 127 קבוצות. כמו כן, כל ארבעת הדוברים של הנבחרת דורגו בין מאה הדוברים הטוענים בעולם (מתוך כ-600 טוענים); כאשר ניר וינטראוב דורג במקום ה-13 ודניאל רוזנבלט במקום ה-20. לבסוף, כתב הטענות של התובעת דורג במקום ה-3 בעולם.
בסבב הבינלאומי בשנת 2016 של תחרות הג'סאפ למשפט בינלאומי, המשיכה נבחרת הפקולטה עם מסורת ההצלחות ועלתה פעם נוספת לסבבים המתקדמים. הקבוצה התקדמה עד לשלב הרבע גמר, שם היא הודחה על ידי הנבחרת מארגנטינה, אשר המשיכה וקטפה את המקום הראשון בתחרות. בסיכומו של האירוע, הנבחרת זכתה במקום הראשון בעבור כתב הטענות של התובעת, בעבור כתב הטענות של המשיבה וכן בפרס על הציון המשולב הגבוה ביותר של כתבי הטענות (לראשונה בהיסטוריה של התחרות, אותה הנבחרת זכתה בשלושת פרסים אלו). בסיום ארבעת הסיבובים המוקדמים, הקבוצה דורגה במדד הציונים המשוקלל (ציון משולב על טיעון בעל פה ועל כתבי הטענות) במקום השלישי בעולם מתוך 132 קבוצות. בנוסף, מרבית חברי הנבחרת דורגו בין מאה הטוענים הטובים ביותר וסתיו זיתוני זכתה בפרס מיוחד הניתן לדוברת הטובה ביותר בתחרות למי שאינו דובר אנגלית מלידה.

למידע נוסף, אתר הג'סאפ: http://www.ilsa.org/jessup

 

נבחרת הג'סאפ הנוכחית 2022

מאמנים: ד"ר טל מימרן, שירה לורנס.

 

נעמי גליצקי

 

נעמי גליצקי

נעמי גליצקי, סטודנטית למשפטים בשנה ג'. למדה במגמות תיאטרון וערבית בתיכון ושירתה ביחידת 8200. במקביל ללימודיה עובדת גם כאנליסטית סייבר בחברה פרטית, וכן במשרה נוספת במשרד המשפטים. בנוסף, מתנדבת במועצה לשלום הילד ומלווה ילדים נפגעי עבירה ואת משפחותיהם.

יסמין פדילה

 

יסמין פדילה

יסמין פדילה, סטודנטית למשפטים בשנה ג׳. משתתפת בתכנית גוגל הבינלאומית, בשיתוף עם משרד עורכי-דין פישר בכר. לקחתי חלק בתכנית מודל האו״ם במשך עשר שנים, הן כמשתתפת והן כמדריכה, וזכיתי להשתתף בכנס מיוחד באו״ם שדן בסוגיית דיני הפליטים. בנוסף, התנדבתי בעמותת Seeds of Humanity שמעניקה סיוע הומוניטארי לפליטים בירדן ואתונה.

עדן לפיד

 

עדן לפיד

עדן לפיד היא סטודנטית בשנה השלישית ללימודי המשפטים. במהלך לימודיה התיכוניים הייתה חברה בארגון "Seeds of Peace". כיום, משמשת עדן כעורכת משנה בכתב העת "חוקים", כעוזרת הוראה בקורס "מבוא למשפט השוואתי" וכעוזרת מחקר בתחום דיני הקניין הרוחני. בנוסף, התנדבה עדן באיגוד ומרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית במסגרת פעילותה ב"מרכז ברירה". 

אסף - תחרות גאסאפ

 

אסף

אסף, ירושלמי במקור, למד בתיכון במגמות כימיה וערבית. סטודנט שנה ב׳ בתוכנית המצטיינים המשלבת לימודי משפטים עם לימודי הכנה למוסמך במנהל עסקים. במהלך שנת הלימודים תשפ״א התנדב במסגרת ׳מרכז ברירה׳ העוסק בסיוע לאוכלוסיות מוחלשות במיצוי זכויותיהן המשפטיות.

עילי בנין

עילי בנין

עילי בנין, סטודנט בשנה ב׳ בתוכנית המצטיינים המשלבת הכנה למוסמך במנהל עסקים. למד בתיכון במגמות ערבית והיסטוריה. במקביל לתחרות הגס'אפ הוא חבר במערכת כתב העת משפטים. שירת כקצין ביחידה קרבית בצה"ל..

 

 

 

 

 

TEIMUN

 

מודל האו"ם האירופי הבינלאומי The European International United Nations Model (TEIMUN), מהגדולים והחשובים באירופה, שייערך הקיץ בין התאריכים 21.7-27.7 בהאג, הולנד. מדובר במודל האו"ם לסטודנטים הוותיק ביותר באירופה הנערך זו הפעם העשרים ושביעית בהשתתפות של סטודנטים מיותר מ 56- מדינות.

 

שני הסטודנטים שינצחו בתחרות הפנימית ייצגו את הפקולטה בכנס ויזכו להשתתף באירוע שמשלב התנסות מקצועית ייחודית, החושפת את הבאים לכנס לעולם הארגונים הבינלאומיים, בשילוב חוויה חברתית מיוחדת של מפגש עם סטודנטים ממדינות שונות, כל זאת בהאג, אחת מהערים היפות, החשובות והמרתקות בספרה הבינלאומית.

קופנהאגן

תחרות מו"מ בינלאומית לסטודנטים, קופנהאגן, אוקטובר 2014.

 

תחרות קופנהאגן היא תחרות למו"מ בינתחומי ובינלאומי ובה סטודנטים מכל העולם מדמים ניהול מו"מ רב-צדדי כפי שמתקיים בפועל. בראשיתה, התחרות הוגבלה לסטודנטים למשפטים, אולם לאור המגמות העכשוויות במחקר רב-תחומי, מארגני התחרות החליטו להפוך גם את התחרות עצמה לרב-תחומית. ההשתתפות היא בהזמנה בלבד. אוניברסיטאות שהוזמנו יתחרו בסבב בכתב על הזכאות לעלות לשלב המו"מ בעל-פה בקופנהאגן.

 

נושא התחרות משתנה מדי שנה ונבחר בשיתוף נציגים בכירים מארגון ה-WTO. בשנת 2014 נושא התחרות היה - Sustainable Energy Trade Agreement (SETA).

 

התחרות התקיימה לראשונה ב-2009 בנושא  - Climate Change (Post Kyoto Agreement). ב-2010 הנושא היה Access to Medicines וב-2011 Access to Food. ב-2010 נבחרת האוניברסיטה העברית ניצחה בתחרות.

 

מאז 2014 התחרות אינה מתקיימת.

תחרות משפט מבוים של בית המשפט הפלילי הבינ"ל

בית המשפט הפלילי הבינ"ל (International Criminal Court - ICC) החל לפעול בהאג ביולי 2002 על פי אמנת רומא שנחתמה בשנת 1998. בכך הוקם לראשונה בית קבוע להליכים פליליים נגד מבצעי הפשעים הבינלאומיים החמורים ביותר. מוסד חדש ומרתק זה מושך תשומת לב רבה בקרב ממשלות (בתוכן כמובן ישראל), משפטנים, קהילת זכויות האדם והקהילה הבינלאומית כולה. התחרות המדמה הליך בבית המשפט מתקיימת מאז 2004, ובשנת 2014 לקחה על עצמה אוניברסיטת ליידן (Leiden) ההולנדית את ניהול התחרות וארגונה. בית המשפט עצמו הכיר בתחרות זו כתחרות המשפט הפלילי הבינלאומי הרשמית היחידה בעולם בשפה האנגלית.

 במסגרת התחרות נדרשת כל קבוצה לייצג עמדות של שלושה תפקידים בהתאם לקייס דמיוני שנכתב על ידי המארגנים באותה שנה – תביעה, הגנה, קורבנות או מדינה שלישית. המשתתפים נדרשים להגיש כתבי טענות בכתב, ולאחר מכן מתקיים שלב טיעונים בעל-פה בהאג עצמה. השופטים בשלבים המקדמיים בתחרות הם מומחים מתחום המשפט הבינלאומי הפומבי והפלילי מהאקדמיה ומהפרקטיקה. שלב הגמר מתקיים באחד מאולמות בית המשפט ויושבים בו בדין שופטי בית המשפט עצמו.

 

הנבחרות מהשנים האחרונות:

ב-2020 הנבחרת כללה את תמר הכהן, דניאל קמינר, יובל זלדינג, ומקסים מינקוב. מאמנת הנבחרת היא עו"ד יוליה מיק יחד עם דוד רוס (עוזר מאמנת). 

לאור התפרצות הקורונה, שלב ההצגה בעל-פה בוטל והשלבים הבינלאומיים של התחרות נשפטו לפי הטענות שהוגשות בכתב. למרות זאת, מתוך 71 נבחרות מרחבי העולם, הנבחרת הישראלית זכתה במקום 6 בדירוג כללי, ומקום 3 לכתב ההגנה הטוב ביותר.

 

ב-2021 הנבחרת כללה את שיר כהן, אמיר שובל, חן אגסי ועומר לובין. מאמנת הנבחרת היא עו"ד יוליה מיק יחד עם דניאל קמינר (עוזר מאמנת).

לאור הימשכות מגיפת הקורונה, שלב הטענות בעל-פה התקיים בזום. זו הפעם הראשונה בהיסטוריה של התחרות ששלבים המתקדמים נערכו בצורה זו. למרות הקושי, מתוך 95 נבחרות מרחבי העולם, הנבחרת הישראלית הגיע לרבע הגמר וזכתה במקום ה-14 בדירוג הכללי.

 

השנה (2022) הנבחרת כוללת את טלי ברצ'ר, תומר מוזס, ליאור וינשטיין, חן ספיבק ועמליה שולמן. מאמנת הנבחרת היא עו"ד יוליה מיק יחד עם עומר לובין (עוזר מאמנת).

גם השנה, לאור הימשכות המגיפה, שלב הטענות בעל-פה יתקיים דרך הזום.

אנחנו מאחלים הצלחה רבה לנבחרת!

 


לפרטים נוספים: אתר התחרות, אתר בית המשפט.

 

נבחרות עבר 


נבחרת 2012: אפרת בוגנים-שאג, דפנה דרור ואדם שחף. מאמנת: ד"ר מריה וראקי.
 
נבחרת 2013: שרון אבירם, איתן סמית', יוליה קניאזב ואיתן קפלינסקי; מאמנים: ד"ר רותם גלעדי ואדם שחף.
 
נבחרת 2014: עינה יעקובוביץ', יונתן רום ואופיר שרון; מאמנים: ד"ר רותם גלעדי ושרון אבירם.

נבחרת 2015: דפני בנבניסטי, אופק גל גנדלר ועדי דבל; מאמנים: ד"ר רותם גלעדי, יונתן רום ואופיר שרון.

נבחרת 2016: רותם בבלי, חן בן אליעזר, סימה גרנובסקי ואראל פלאי. מאמנים: עו"ד עדו רוזנצוייג ויונתן רום.

נבחרת 2017: טל בן דיין, עמית גלעדי, ניצן יערי, אלון שטייניץ ולימור שפרן. מאמנים: עו"ד עדו רוזנצוייג ורותם בבלי.

נבחרת 2018: גב' שחר כהן ומר שקד כהן דור, ותלמידת תואר שני: גב' שיר זהבי. מאמנים: עו"ד עדו רוזנצוייג וגב' מגדלנה פהולסקה.

 

קישורים

Research on International Law

 

Israel

 

Think Tanks

 

Journals of International Law

 

Economic

 

European Union

 

International Courts and Tribunals

 


Blogs on International Law

 

 

International Humanitarian Law

 


Human Rights

 

 

Environmental Law

 

 

International Organizations

 

 

Italy's Diplomatic and Parliamentary Practice on International Law

תודות

תודתנו נתונה לקרנות הבאות

 • קרן ד"ר אמיליו פון הופמנסטל 
 • קרן הרש לאוטרפאכט 
 • קרן הקתדרה ע"ש ברוס וו. ויין

 

פורום ירושלים לחקר המשפט הפלילי

פורום ירושלים לחקר המשפט הפלילי הוא פורום בינתחומי יחיד במינו לבחינת סוגיות בתחום מערכת אכיפת החוק, בדגש על מחקרים אמפיריים בנושא. הפורום מאגד חוקרים מתחומים מגוונים כגון קרימינולוגיה, משפטים, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, היסטוריה וכלכלה, וכן אנשי פרקטיקה, לחשיבה מחודשת וביקורתית על שאלות מדיניות ועל רפורמות בתחום המשפט הפלילי. הפורום נוסד כדי לעורר דיון מעמיק, חוצה דיסציפלינות, מורכב וביקורתי בסוגיות בוערות העומדות על סדר היום בתחום המשפט הפלילי בישראל ובעולם. הפורום מתכנס לדון במחקריהם של חוקרים מרחבי העולם הממומנים על ידי הפורום.

 

ביוני 2015 קיים הפורום כנס בינלאומי בן יומיים בנושא יוזמות אפקטיביות לאכיפת החוק בדגש על מחקרים אמפיריים העוסקים בתחום.

 

פעילות קבוצת חברי הפורום נתמכת בנדיבות קרן הלורד טיילור, שהוקמה בידי העמיתים הבריטיים של הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית.

 

מרכזי הפורום: ד"ר ברק אריאל (קרימינולוגיה) barak.aritel@mail.huji.ac.il וד"ר בנימין בלום (משפטים) blum@huji.ac.il.

 

 

עידוד מחקר

פורום ירושלים לחקר המשפט הפלילי תומך בחקר נושאי הליבה של מדעי החברה והמשפטים בדגש משמעותי על הדרך שבה נושאים אלה באים לידי ביטוי ויישום בזירה הישראלית. התמיכה הנדיבה של העמיתים הבריטיים של הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית חיונית לעידוד חוקרים מובילים הפעילים בפורום לעסוק במחקר בתחום. הפרויקטים המחקריים השונים, חלקם בעלי אוריינטציה תיאורטית, חלקם בעלי אופי אמפירי וחלקם פרויקטים מכווני מדיניות, משקפים את שלל תחומי העניין של משתתפי הפורום ומקיפים היבטים הנוגעים למערכת אכיפת החוק והמשפט ולמדע הקרימינולוגיה.

 

למידע נוסף נא לפנות לפרופ' חסייסי באדי.

 

 

פרסומים

קבוצת חברי הפורום מתכנסת לסדרת מפגשים במהלך שנת הלימודים. חברי הפורום או אורחי הפקולטה מציגים במפגשים אלו מחקרים שהם עובדים עליהם בהווה וכן מציגים את עיסוקיהם המקצועיים, ודנים בהם.

המאמרים של משתתפי הפורום מתפרסמים מדי שנה; עבודות המחקר מתפרסמות כניירות עמדה בשפה האנגלית.

 

ארכיון ניירות עמדה:

 1. Mimi Ajzenstadt, "The Context of Decision-Making: The Case of Female Offenders"
 2. Mimi Ajzenstadt and Barak Ariel, "Counter Terrorism Policy and Risk Assessment"
 3. Yuval Feldman & Doron Teichman, "Are all 'Legal Dollars' Created Equal?"
 4. Simha F. Landau and Yehudit Bendalak, "The Role of Individual, Situational and Interactional Factors in Violence: The case of Personnel Victimization in Hospital Emergency Wards"
 5. Tomer Broude and Doron Teichman, "Outsourcing and Insourcing Crime: The Political Economy of Globalized Criminal Activity"
 6. Badi Hasisi, "Policing the "Enemy Within": Protest Policing and Perceived Threat".

הסדנא למשפט פלילי

תכנית המפגשים תשפ"ב

יעודכן בקרוב

הסדנה לדיני מיסים

הסדנה לדיני מיסים היא בימת השיח של הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית לעיון ולהעמקה בתחום המס. הסדנה היא חלק מרכזי בפעילות הפורום למיסים בפקולטה ומאפשרת לסטודנטים ולחוקרים לעסוק בסוגיות מובילות בדיני המיסים הן בתחום המחקר התיאורטי והן בתחום מדיניות המס.

הסדנה פועלת במסגרת שנתית במפגשים דו-שבועיים במסגרת הסדנה, ומוצגים ונידונים בה מאמרים של חוקרים מישראל ומהעולם וכן ניירות עמדה בנושאי מדיניות מס של מעצבי מדיניות המס בישראל - מרשות המיסים ומהפרקטיקה המיסויית.

הסדנה החלה לפעול בשנה"ל תשס"ט, ומאז התארחו בה מרצים למיסים מהמובילים בישראל, מרצים אורחים מבתי ספר למשפטים בחו"ל, מעצבי מדיניות בתחום המס בשירות הציבורי וכן חוקרים צעירים ומובילים.
הפורום למיסים פועל לקיום פעילויות בתחום דיני המיסים, לעידוד חוקרים צעירים בתחום המס, לחיזוק הקשר בין הקהילה העסקית ורשות המיסים לבין הפקולטה למשפטים, לארגון כנסים והרצאות אורח ופעילויות נוספות.
מרכז הפורום והסדנה: פרופ' דוד גליקסברג  david.gliksberg@mail.huji.ac.il

 

לו"ז מפגשי הסדנה למיסים לשנת תשפ"ג:

 

תאריך

מרצה

נושא

26.10.22

פרופ'  דוד גליקסברג

הרצאת פתיחה

אתגרי משטרי המיסוי לנוכח המשברים הכלכליים, החלוקתיים והאקלימיים

2.11.22

ד"ר ישראל קליין

The Corporate Tax Paradox

9.11.22

פרופ' דוד גליקסברג

המיסוי וזכות הקניין: חשיבה מונעת(Motivated Reasoning) דחיינות והגינות "שופטית" בין-דורית

16.11.22

ד"ר תמיר שאנן

 

Taxation of Cross Border Migrations - Reevaluating the Allocation of Tax Collection of Immigrants Between Home Country and Host Country

23.11.22

ד"ר יובל נבות

Israel’s New Policy on Stock-Based Compensation Recharge Agreements

7.12.22

 פרופ' אבי בן בסט

מיסוי שוק ההון

14.12.22

פרופ' דוד אלקינס

Embracing Tax Avoidance

21.12.22

חופשת חנוכה

 

28.12.22

Prof. Yariv Brauner

Taxing the Data Revolution

4.1.23

יעקב קלפה

מגמת הריסון של בתי המשפט האמריקאים

בשימוש בדוקטרינת עליונות המהות על הצורה

11.1.23

פרופ' יהונתן גבעתי

Income and Preferences for International Redistribution: Theory and Evidence-

18.1.23

פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי

מדיניות המיסוי של ישראל: 2000 עד 2022

25.1.23

ד"ר אורלי אורן-קולבינגר

 

How to Get Away with Tax Non-Compliance? Judicial Decision-Making in Equitable “Innocent Spouse Relief” Cases

הפורום לדיני עבודה ורווחה

הפורום לדיני עבודה ורווחה פועל כמרכז למחקר בתחום דיני העבודה והרווחה בפקולטה וכמקום מפגש לחוקרים מדיסיפלינות רלוונטיות שונות, מורים, תלמידי מחקר, סטודנטים, שופטים, עורכי דין, אנשי ממשל ופעילים אחרים בתחום.

הפורום חבר בארגון Labour Law Research Network.

פעילות הפורום נתמכת בסיוע קרן הקתדרה לדיני עבודה ע"ש אליאס ליברמן.

הפורום מקיים מפגשים קבועים לדיון במאמרים חדשים (בדרך כלל בשלבי כתיבה) ובהתפתחויות חדשות בתחום. המפגשים מתקיימים בדרך כלל במסגרת סדנה לדיני עבודה ורווחה כקורס בפקולטה הפתוח למספר מוגבל של תלמידים, כאשר הציבור הרחב מוזמן גם כן.

להצטרפות לרשימת התפוצה של הפורום ולקבלת עדכונים שוטפים על הפעילויות, אנא כתבו למרכז הפורום, פרופ' גיא דוידוב.

 

חוקרים/ות בדיני עבודה בפקולטה: 

פרופ' גיא דוידובד"ר עינת אלבין

 

מנחת הסדנא: ד"ר עינת אלבין einat.albin@mail.huji.ac.il

דרישות הקורס: (1) השתתפות. במפגשים שיתקיימו בזום יש לפתוח מצלמה בכל מפגש; (2) קריאה לקראת כל מפגש וחשיבה על נקודות לדיון; (3) כתיבת 8 ניירות עמדה על מאמרים שיוצגו במהלך הסדנא. נייר העמדה לא יעלה עד שני עמודים, ויוגש למנחת הסדנא עד לשעה 22:00 ביום ראשון שלפני המפגש בו נדון המאמר. 

הרכב הציון הסופי: 90% ניירות העמדה; 10% השתתפות תורמת בשיעורים. 

 

לו"ז הסדנה לשנת תשפ"ב

18/10/2021

מפגש עם מנחת הסדנא – איך זה שתו ירוק אחד מעז? על דילמות בהחלת התו הירוק על שוק העבודה

25/10/2021

מפגש עם מנחת הסדנא - קריאה וניתוח טקסט 

1/11/2021

Prof Virginia Mantouvalou, University College London

Structures of Injustice and the Human Rights of Workers: Precarious Work 

8/11/2021

פרופ' מיכל פרנקל, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית

With God on Their Side: Gender–Religiosity Intersectionality and Women’s Workforce Integration

15/11/2021

פרופ' אבישי בניש, ביה"ס לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית, האוניברסיטה העברית

זכות הגישה למנהל במדינת הרווחה: על (אי-)מיצוי זכויות חברתיות וחובת ההנגשה של החקיקה החברתית

22/11/2021

Prof Alan Bogg, University of Bristol

29/11/2021

ד"ר עינת אלבין, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית

‘Labour is not a Commodity’: Its Transformed Meaning and New Directions

6/12/2021

Prof Jeff King, University College London

The Rule of Law, the State and Inequality

13/12/2021

עו"ד עצמון ליפשיץ

האם הגיעה העת לשנות את כללי ההתארגנות הראשוניתמחשבות נוספות בראי הזמן

20/12/2021

ד"ר תמר קריכלי-כץ, הפקולטה למשפטים והחוג לסוציולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב

Introducing Gender as Non-Binary – Implications for Discrimination and Equality 

27/12/2021

ד"ר לילך לוריא, החוג ללימודי עבודה אוניברסיטת תל-אביב 

Access to Labour Courts in Israel During the Covid-19 Crisis

3/1/2022

יפורסם בהמשך

10/1/2022

ד"ר אריאן רנן ברזילי

חומרי הקריאה יועלו לאתר המודל של הקורס כשבועיים לפני כל מפגש

 

לארכיון אירועים קודמים ראו: הפורום לדיני עבודה ורווחה

 

 

הפורום למשפט ולכלכלה

הפורום למשפט וכלכלה מרכז את פעילות המחקר וההוראה בפקולטה בתחום הניתוח הכלכלי של המשפט. הפורום מהווה צומת אינטלקטואלי בו אנשי משפט פוגשים באנשים מתחומים שונים כדוגמאת כלכלה, קרימינולוגיה, פילוסופיה, פסיכולוגיה ומדע המדינה על מנת לקדם שיח רב תחומי. 

פעילויות הפורום כוללות, בין היתר, סדנא דו שבועית בה משתתפים אנשי סגל וסטודנטים וכנסים, אשר עוסקים בנושאים ממוקדים.

חברי סגל הפקולטה הפעילים בפורום:

 

סמסטר א'

תאריך

דובר

נושא

6/11

כב' השופט פרופ' אלכס שטיין, ביהמ"ש העליון

The Domain of Torts

27/11

ד"ר עדי ליבוביץ, האוניברסיטה העברית

Bargaining in the Shadow of the Judge

4/12

ד"ר שי לביא, אוניברסיטת תל-אביב

Signaling in Negative Expected-Value Suits

18/12

פרופ' מת'יו סטפנסון, אוניברסיטת הרווארד

 

1/1

פרופ' אבישלום תור, אוניברסיטת נוטרדאם

The Mostly Neglected Opportunity Costs of Behavioral Policies

22/1

ד"ר ענבר לוי, אוניברסיטת מלבורן

What the Fair Minded Observer Really Thinks about the Risks of Judicial Bias 

סמסטר ב'

25/3

פרופ' פרנציסקו מרקוס

 

22/4

 פרופ' דותן אולייר, אוניברסיטת וירג'יניה

 

6/5

פרופ' אד צ'אנג, אוניברסיטת ונדרבילט

 

13/5

פרופ' ג'ונתן בארנט, אוניברסיטת USC

 

27/5

פרופ' אריק הלנד, אוניברסיטת קלרמונט מק'קנה

 

17/6

פרופ' אורלי לובל, אוניברסיטת סן דייגו

 

24/6

פרופ' ג׳וש באוארס, אוניברסיטת וירג׳יניה

 

 

קישורים 

האגודה הישראלית למשפט וכלכלה
האגודה האמריקאית למשפט וכלכלה
האגודה האירופית למשפט וכלכלה

הסדנה המחקרית במשפט ציבורי ודיני זכויות אדם

מנחה: פרופ' מרגית כהן 

ימי שלישי, 18:30-20:00

 

מפגשי הסדנה לשנת תשפ"ג

Paper

Presenter

Date

Class

No.

The Role of Courts in the Public Decision-Making Sphere: A Neutral Two-Pronged Argument for Heightened Review

Professor Margit Cohn, Hebrew University

25.10

1

-  No class, elections 1.11 -

A Double-Edged Sword: Constitutional Dialogue Confined

Dr Bell Yosef, Tel Aviv University

8.11

2

Does Citizenship Include the Right to Family Reunification? An Exercise in Comparing US and Israeli Constitutional Law

Professor Rivka Weill, Reichman University

15.11

3

Performance Standards, Government Contractors and Quality Control: The Israeli Water Desalination Scandal

Professor Yoav Dotan, Hebrew University

22.11

4

National Priority Regions: Redistribution, Discrimination and Settlement 

Dr Ofra Bloch, Tel Aviv University

29.11

5

Court Cacophony: Judicial Behavior in Enlarged Panels on the Israel Supreme Court, 1948-2021

Dr Ori Aronson, Bar Ilan University

6.12

6

Yoram Rabin and Roy Peled, Keeping It Real: Real-Time Audit of Government Operations and

the Lessons to Be Learned from the Israeli Practice

Dr Roy Peled, College of Management

13.12

7

- Midterm break -

Racial and Ethnic Classification in the United States, and Some Possible Lessons for Israel

Professor David Bernstein, John Mason University

27.12

8

Rethinking the Role of Public Law in the Age of Hybrid Accountability

Dr Avishai Benish, Hebrew University

3.1

9

Transitions in Sex Reclassification Law

Dr Ido Katri, Tel Aviv University

10.1

10

Michal Tamir and Ariel Bendor, Challenging Over-Inclusive Laws: General Exclusion as a Constitutional Remedy

Professor Michal Tamir, Associate Professor, the Academic Center of Law and Science, and Visiting Professor, UC Berkeley

17.1

11

Beyond the Binaries of Liberal/Nonliberal:

Reclaiming Secularism in Palestinian Society

Dr Rawia Aburabia,

Sapir Academic College

24.1

12

 

הפורום למשפט ולפילוסופיה

הפורום למשפט ופילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים מהווה מסגרת לאינטראקציה אינטלקטואלית בין אנשי ונשות סגל ותלמידים/ות העוסקים/ות בתחומים שבהם משיקים החשיבה הפילוסופית וחקר המשפט.


חברי/ות הפורום כוללים/ות אנשי ונשות סגל מהפקולטה למשפטים, מהחוג לפילוסופיה (בפקולטה למדעי הרוח) ומהחוג למדע המדינה (בפקולטה למדעי החברה). הפורום משתף פעולה באופן קבוע עם המרכז לאתיקה ופילוסופיה פוליטית (בחוג לפילוסופיה) ועם פורום ירושלים לפילוסופיה פוליטית (בחוג למדע המדינה). יחד, מהווה קבוצת חברי/ות הפורום כוח מחקרי ברמה בינלאומית גבוהה ביותר.


חברי הפורום (בפקולטה למשפטים): דוד אנוך; דנה גור; ליאורה דהן-כץאלון הראלאורי הרשטיין; עפר מלכאירם ריבלין; ראם שגב.


פעילות הפורום כוללת כנסים וסדנאות וקורסים, לרבות הסדנה (והסמינר) למשפט ופילוסופיה. בין אורחי הפורום באירועים אלה בשנים האחרונות:

Vincent Chiao, Julia Driver, Antony Duff, Liz Emens, David Estlund, Barbara Herman, John Finnis, Chaim Gans, John Gardner, Ruth Gavison, James Griffin, Scott Hershovitz, Iwao Hirose, Douglas Husak, Richard Kraut, Will Kymlicaka, Rae Langton, Judith Lichtenberg, Elinor Mason, Jeff McMahan, John Mikhail, Michael Otsuka, Japa Pallikkathayil, David Plunkett, Joseph Raz, Daniel Statman, Saul Smilansky, Andrew Sepielli, Holy Smith, Victor Tadros, Larry Temkin, Ruth Weinraub, Gideon Yaffe, and Michael Zimmerman.


הפורום מחלק את פרס הפורום למשפט ופילוסופיה לעבודות סמינריוניות מצטיינות הנכתבות במסגרת הסמינר למשפט ופילוסופיה.

 

לוח מפגשי הסדנה למשפט ופילוסופיה תשע"ט

Paper

Guest

Date

The Rationality of Emotional Change

Oded Naaman 

24.10

Liberty and a Rawlsian Ethos of Justice

Aaron Elliott

31.10

Inequalities, Social Justice and the Web of Social Interactions

Marc Fleurbaey 

7.11

Artificial Moral Agency, Supererogation and Slave Ethics

Claire Benn

14.11

The Retributive Authority of the State: A Web of Duties Approach

Leora Dahan Katz

21.11

Shared Responsibility and Labor Rights in Global Supply Chains

Hanna Lerner, Yossi Dahan & Faina Milman

28.11

המפגש יתקיים בשעה 16:30 בחדר 4326 (חברה).

Autonomy, Ignorance and Informed Consent

Arnon Keren & Ori Lev

5.12

A Limited Defense of Spoiler Voting 

Preston Werner

12.12

Positional Goods & Multidimensional Contextualism

Tammy Harel Ben Shahar

19.12

מדוע פעולה המיטיבה עם אדם לא יכולה להפלות אותו: בזכות פרשנות מצמצמת של המושג הפליה

Daniel Statman 

26.12  

Unconditional Commitments, Integrity and the Polity

Shmuel Nili

2.1

המפגש יתקיים בשעה 16:30 בחדר 4326 (חברה)

Should We Sacrifice the Utilitarian First?

Saul Smilansky

9.1

שני מושגים של ציונות

Chaim Gans

16.1     

      המפגש בוטל

 

המפגשים יתקיימו בימי רביעי, 18:30-20:00, בחדר 119 (משפטים), למעט המפגשים המשותפים עם הפורום הירושלמי לפילוסופיה פוליטית שיתקיימו בימי רביעי, 16:30-18:00, בחדר 4326 (חברה).


הפורום זוכה לתמיכה של קרן גרין בפקולטה למשפטים.


לפרטים נוספים על פעילות הפורום אפשר לפנות אל פרופ' דוד אנוך.

הפורום לקניין רוחני

הפורום לקניין רוחני של הפקולטה למשפטים מיועד להעשיר את הידע, המחקר וההוראה בתחומי הקניין הרוחני בדגש על ניתוח תיאורטי ועל ניתוח בינתחומי ביקורתי של התחום.


חברי הפורום מבין סגל הפקולטה הם: ד"ר קטיה אסף, ד"ר גיא פסח וד"ר מיכל שור-עופרי.


פעילות הפורום כוללת בין היתר אירוח מרצים מחו"ל להוראה ולמחקר בתחום הקניין הרוחני; סדנה מחקרית בתחום הקניין הרוחני; קיום אירועים וכנסים ושיתופי פעולה עם גופים שונים כגון ארגון הקניין הרוחני העולמי(WIPO) .

בשנים האחרונות, הפורום אירח, בין היתר, את: 
Professor Martin Adelman (George Washington University); Professor Jane Ginsburg (Columbia University); Professor Katherine Strandburg (NYU); Professor Barton Beebe (NYU) and Sir Robin Jacobs (UCL).

 

פורום משפט ציבורי

הפורום למשפט ציבורי משמש מרכז מחקר בתחומי המשפט החוקתי והמשפט המינהלי עבור חוקרים, מרצים וסטודנטים של הפקולטה.

פעילות הפורום כוללת: ארגון כנסים, ימי עיון וסדנאות שבהם נדונים מחקרים (לרוב בשלבי כתיבתם) של חוקרים מהפקולטה וממוסדות אחרים ופסקי דין בתחום המשפט הציבורי; וכן הענקת מלגות לסטודנטים העוסקים בחקר סוגיות במשפט ציבורי.

לפרטים על פעילות הפורום, אפשר לפנות אל קרן וינשל, מרגית כהן, ברק מדינה או יואב דותן.

חברי הפורום

פורום תלמידי מחקר

משפט וקרימינולוגיה במרחב הסייבר

 

מפגשי הסדנה של תכנית הסייבר לשנת תשפ"ב

 

תאריך

דובר

נושא

סמסטר א'

20/10/2021

Daragh Murray & Sam Dubberley

“Digital Witness”

27/10/2021

Marko Milanovic

“Intelligence Sharing in Multinational Military Operations”

3/11/2021

Einat Albin & Gil Omer will

“The Right of Privacy in the Age of Cyber Defense”

24/11/2021

Ayelet Gordon-Tapiero & Katrina Ligett

“Come Together, Right Now: The Case for Cooperative Intervention to Address the Harms of Platform Personalization”

8/12/2021

Duncan Holis

“Peaceful Settlement of Disputes to the Cyber-Context”

15/12/2021

Yuval Shany & Tal Mimran

“Article 36 of AP1 as a Vehicle for Integrating Privacy Concerns in the Development and Introduction of New Military or Dual Use Technologies”

22/12/2021

Tomer Shadmy

“AI and Social Disruption”

12/1/2022

Yuval Shany & Yahli Shereshevsky

“AI in military settings

סמסטר ב'

 

ללוח מפגשי הסדנה בשנת הלימודים תשפ"ב באתר המרכז לסייבר