ד"ר עדי ליבוביץ

עדי ליבוביץ
מרצה בכירה
חדר 223

השכלה:

דוקטורט (.J.S.D), בית הספר למשפטים של אוניברסיטת שיקגו, 2016.

תואר שני (.LL.M), בית הספר למשפטים של אוניברסיטת שיקגו, 2011.

תואר שני (.M.A), אוניברסיטת תל-אביב, בית הספר למדיניות ציבורית, 2009.

תואר שני (.M.B.A), האוניברסיטה העברית בירושלים, בית הספר למנהל עסקים, 2007.

תואר ראשון (.LL.B), האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למשפטים, 2005.

 

פרסומים מייצגים:

 

Leibovitch, Adi, “Institutional Design and the Psychology of the Trial Judge,” in Bartosz Brozek, Jaap Hage, and Nicole A. Vincent (Eds.), Law and Mind: A Survey of Law and the Cognitive Sciences, pp. 193–206 (Cambridge University Press) (2021)

Leibovitch, Adi, and Alexander Stremitzer, “Experimental Methods in Constitutional Law,” University of Chicago Law Review Online (2021)

Leibovitch, Adi, “Punishing on a Curve,” 111(5) Northwestern University Law Review 1205 (2017).

Leibovitch, Adi, “Relative Judgments,” 45(2) Journal of Legal Studies 281 (2016).