סגל אמריטי

Prof. Israel Gilad

פרופ' ישראל גלעד

Bora Laskin Chai in Law
Tort Law, Corporations, Limitation of Civil Actions, Economic Analysis of Tort Law, Bills and Notes
שמעון שטרית

פרופ' שמעון שטרית

מופקד הקתדרה למשפט ציבורי ובינלאומי ע"ש גרינבלט
מערכת השפיטה ומשפט ציבורי