ד"ר יצחק קוגלר

יצחק  קוגלר
ד"ר
יצחק
קוגלר
מרצה בכיר
הקתדרה למשפט פלילי ע"ש איבן ק. ראנד
itzhak.kugler@mail.huji.ac.il

השכלה

תואר ראשון במשפטים - האוניברסיטה העברית
תואר דוקטור  במשפטים - האוניברסיטה העברית

 

פרסומים מייצגים בעברית (פרסומים מייצגים באנגלית מופיעים בגירסה האנגלית של דף זה):

ספרים:

  1. כוונה והלכת הצפיות בדיני עונשין (מכון סאקר, 1997)
  2. תאוריה ומעשה בדיני עונשין: מבוא והיסוד העובדתי (מכון סאקר, 2020)
 

מאמרים:

  1. "סרבנות מצפון כהגנה במשפט הפלילי" (בתוך הספר: חירות המצפון והדת, 1990).
  2. "דרישת החובה לפעול בדיני המחדל הפלילי: הצדקת הדרישה, היקף חלותה, והעיגון הפורמלי של החובות לפעול" מחקרי משפט כ (2003) עמ' 201.
  3. "האם כל חיקוק המטיל חובה לפעול משמש מקור חובה לצורך הרשעה בעברות גרימה בגין התנהגות מחדלית?" מחקרי משפט כ (2004) עמ' 379.
  4. "על דרישת הזהות במסגרת היסוד הנפשי של המסייע" בתוך: מגמות בפלילים - לאחר עשור לתיקון 39 לחוק העונשין (2010) עמ' 137.
  5. "היסוד הנפשי הבסיסי של סיוע לעברה" בתוך:ספר מרדכי (מוטה) קרמניצר  (2017) עמ' 415.