ד"ר יצחק קוגלר

יצחק  קוגלר
מרצה בכיר
הקתדרה למשפט פלילי ע"ש איבן ק. ראנד
חדר 219
02-5882563

השכלה

תואר ראשון במשפטים - האוניברסיטה העברית
תואר דוקטור  במשפטים - האוניברסיטה העברית

 

פרסומים מייצגים:

ספר:

כוונה והלכת הצפיות בדיני עונשין (מכון סאקר, 1997)
 
מאמרים:
1) "סרבנות מצפון כהגנה במשפט הפלילי" (בתוך הספר: חירות המצפון והדת, 1990).
 
2) "דרישת החובה לפעול בדיני המחדל הפלילי: הצדקת הדרישה, היקף חלותה, והעיגון הפורמלי של החובות לפעול" מחקרי משפט כ (2003) עמ' 201.
 
3) "האם כל חיקוק המטיל חובה לפעול משמש מקור חובה לצורך הרשעה בעברות גרימה בגין התנהגות מחדלית?" מחקרי משפט כ (2004) עמ' 379.
 
4) "על דרישת הזהות במסגרת היסוד הנפשי של המסייע" בתוך: מגמות בפלילים - לאחר עשור לתיקון 39 לחוק העונשין (2010) עמ' 137.
 
5) "היסוד הנפשי הבסיסי של סיוע לעברה" בתוך:ספר מרדכי (מוטה) קרמניצר  (2017) עמ' 415.