פרסים אקדמיים

 

פרס רוטשילד

לאתר הפרס
 
  1965 פרופ' גד טדסקי  
  2022 פרופ' דיויד וייסבורד  
         
 

פרס ישראל

לאתר הפרס

 
  1954 פרופ' גד טדסקי  
  1964 השופט, פרופ' (נלווה) משה זילברג  
  1967 פרופ' בנימין אקצין  
  1968 השופט, פרופ' (נלווה) שמעון אגרנט  
  1975 השופט, פרופ' (נלווה) יואל זוסמן
פרופ' אהרן ברק
 
  1979 פרופ' מנחם אלון  
  1980 השופט, פרופ' (נלווה) חיים כהן  
  1983 פרופ' (נלווה) זרח ורהפטיג  
  1994 פרופ' שניאור זלמן פלר  
  1997 פרופ' יצחק אנגלרד
פרופ' יצחק זמיר
 
  2001 פרופ' יהושע ויסמן  
  2003 פרופ' מנחם אמיר  
  2006 פרופ' רות לפידות  
  2011 פרופ' רות גביזון  
  2015 פרופ' דיוויד וייסבורד  
       
 

פרס א.מ.ת במשפטים

לאתר הפרס

 
  2003 פרופ' רות גביזון  
  2007 פרופ' אהרן ברק  
   2011 פרופ' ברכיהו ליפשיץ  
  2011 פרופ' (אמריטוס) אליאב שוחטמן  
  2014 פרופ' אמריטוס יצחק זמיר  
  2022 פרופ' רות לפידות  
       
 

פרס השופט שניאור זלמן חשין למצוינות אקדמית במשפט לחוקר בכיר

לאתר הפרס

 
  2009 פרופ' רות גביזון  
  2012 פרופ' יואב דותן  
  2013 פרופ' אלון הראל  
  2014 פרופ' איל זמיר  
  2016 פרופ' סיליה וסרשטיין פסברג  
  2017 פרופ' ברק מדינה  
  2018 פרופ' מירי גור-אריה  
  2019 פרופ' דוד גליקסברג  
  2020 פרופ' פרנסס רדאי   
  2021 פרופ' גדעון פרחומובסקי  
  2022 פרופ' יובל שני  
       
 

פרס השופט שניאור זלמן חשין למצוינות אקדמית במשפט לחוקר צעיר

לאתר הפרס

 
  2009 פרופ' דוד אנוך  
  2010 פרופ' אהוד גוטל  
  2011 פרופ' אסף חמדני  
  2013 פרופ' דורון טייכמן  
  2014 ד"ר אילן בנשלום  
  2018 ד"ר קרן וינשל-מרגל  
  2019 פרופ' יהונתן גבעתי  
  2021 ד"ר שרון שקרג'י  
  2022 פרופ' נטע ברק-קורן  
     
 

פרס צלטנר לחוקר בכיר

 
  1984 פרופ' אהרן ברק  
  1988 פרופ' יצחק קלינגהופר  
  1991 פרופ' גבריאלה שלו  
  1993 פרופ' שניאור זלמן פלר  
  1994 פרופ' מנחם אלון  
  1997 פרופ' רות גביזון  
  2003 פרופ' מרדכי קרמניצר  
  2008 פרופ' אלון הראל  
  2011 פרופ' איל זמיר  
  2017 פרופ' דפנה לוינסון-זמיר  
  2018 פרופ' דוד אנוך  
  2022 פרופ' מיכאיל קרייני  
        
 

פרס צלטנר לחוקר צעיר

 
  1995 פרופ' דפנה לוינסון-זמיר  
  2002 פרופ' מיכאיל קרייני  
  2005 פרופ' דוד אנוך  
  2010 פרופ' אסף חמדני  
  2014 ד"ר יהונתן גבעתי  
  2017 ד"ר אדם חפרי  
       
 

פרס  צלטנר למפעל חיים

 
  2010 פרופ' אוריאל פרוקצ'יה  
  2011 פרופ' יצחק אנגלרד  
       
 

פרס פתאל

 
  2014 פרופ' ברק מדינה  
  2015 פרופ' אהוד גוטל  
  2018 פרופ' באדי חסייסי  
  2021 פרופ' דוד אנוך  
       
 

Stockholm Prize for Criminology 

לאתר הפרס

 
  2009 פרופ' דוד וייסבורד  
       
 

דוקטור לשם כבוד

 
  1981 פרופ' יהודה בלום Yeshiva University, New York  
  2003 פרופ' רות גביזון Jewish Theological Seminary  
  2008 פרופ' פרנסס רדאי  - דוקטור לשם כבוד, University of Copenhagen  
  2009 פרופ' מרדכי קרמניצר Universtiy of Lucerne  
  2009 פרופ' רות גביזון (אוניברסיטת בר-אילן)  
  2010 פרופ' מרדכי קרמניצר (האוניברסיטה הפתוחה)  
  2011 פרופ' פרנסס רדאי  Honorary Professor, University College London  
  2013 פרופ' יצחק אנגלרד   Julius-Maximilian‘s University of Wurzburg  
       
 

פרס הרקטור לחוקר מצטיין על הצטיינות במחקר, בהוראה ובהשתתפות פעילה בחייה האקדמיים של האוניברסיטה

 
  2000 פרופ' מרדכי קרמניצר  
  2001 פרופ' רות גביזון  
  2004 פרופ' זוהר גושן  
  2005 פרופ' דוד וייסבורד  
  2011 פרופ' מיכאיל קרייני  
  2013 פרופ' איל זמיר  
  2014 פרופ' גיא דוידוב  
  2017 פרופ' אהוד גוטל  
  2020 פרופ' באדי חסייסי  
       
 

פרס נשיא האוניברסיטה העברית לחוקר צעיר

 
  1995 פרופ' איל זמיר  
  1999 פרופ' דפנה לוינסון-זמיר  
  2006 פרופ' דוד אנוך  
  2010 פרופ' יובל שני  
       
 

פרסים אחרים

 
  1973 פרופ' אליהו הרנון פרס פנחס רוזן למחקר משפטי  
  1977 פרופ' לסלי סבה פרס פנחס רוזן למחקר משפטי  
  1985 פרופ' סטנלי כהן פרס סלין-גלוק, האגודה האמריקאית לקרימינולוגיה  
  1985 פרופ' מרים גור-אריה פרס זוסמן למשפט  
  1988 פרופ' איל זמיר פרס זוסמן למשפט  
  1989 פרופ' מרדכי קרמניצר פרס פנחס רוזן למחקר משפטי  
  1989 פרופ' גבריאלה שלו פרס זוסמן למשפט  
  1990 פרופ' יצחק אנגלרד פרס זוסמן למשפט  
  2000 פרופ' רות לפידות פרס האגודה האמריקאית למשפט בינלאומי לאשה מצטיינת במשפט הבינלאומי  
  2001 פרופ' רות גביזון פרס אביחי  
  2001 פרופ' רות גביזון פרס ירושלים לסובלנות  
  2004 ד"ר יובל שני ASIL פרס האגודה האמריקאית למשפט בינלאומי  
  2005 פרופ' לסלי סבה פרס החוקר הבינלאומי הדגול מהחטיבה לקרימינולוגיה בינלאומית של האגודה האמריקאית לקרימינולוגיה  
  2005 פרופ' דוד וייסבורד תואר עמית של האגודה האמריקאית לקרימינולוגיה  
  2007 ד"ר מיכאיל קרייני פרס ברונו  
  2008 פרופ' דויד וייסבורד פרס ג'ון מקורד לקרימינולוגיה ניסויית  
  2010 פרופ' דוד וייסבורד פרס השרה לקליטת העלייה לעולה מדען מצטיין  
  2010 ד"ר אדם חפרי פרס צגלה למאמר המצטיין בעברית לחברי סגל צעירים  
  2010 פרופ' שמחה לנדאו פרס "עמית לחיים" ("LIFE FELLOW AWARD") מטעם האגודה הבינלאומית לחקר התוקפנות  
  2010 פרופ' שמעון שטרית פרס האגודה למשפטנים הבינלאומית ניו דלהי  
  2011 פרופ' דוד וייסברוד פרס משפחת קלצקי על מצויינות בקידום המדע, האוניברסיטה העברית בירושלים  
  2012 פרופ' דוד אנוך פרס ברונו  
  2013 פרופ' רות גביזון פרס בובליק, האוניברסיטה העברית  
  2014 פרופ' דוד וייסברוד פרס סאת׳רלנד על תרומה יוצאת דופן בתחום הקרימינולוגיה, האגודה האמריקאית לקרימינולוגיה  
  2014 פרופ' דוד וייסברוד פרס ג׳רי לי למפעל חיים של המחלקה לקרימינולוגיה אקספרימנטלית של האגודה האמריקאית לקרימינולוגיה  
  2014 פרופ' דוד וייסברוד פרס רוברט בורוך עבור תרומות ייחודיות למחקר אשר תורם למדיניות ציבורית, קולבורציית קמפבל.  
  2014 פרופ׳ מרדכי קרמניצר פרס גורני למשפט ציבורי  
  2014 ד"ר יהונתן גבעתי פרס געתון  
  2014 פרופ' שמעון שטרית חבר האקדמיה המלכותית למדעים ואומנויות של בלגיה מאז דצמבר 2014  
  2016 ד"ר קרן וינשל-מרגל פרס גורני למשפט ציבורי (לחוקר צעיר)  
  2017 פרופ' דוד וייסברוד פרס אוגוסט וולמר של האגודה האמריקאית לקרימינולוגיה  
  2018 פרופ' רות לפידות פרס מפעל חיים על ידי העמותה הישראלית ללימודים בינלאומיים  
  2019 פרופ' יואב דותן פרס גורני למשפט ציבורי   
  2019 ד"ר נטע ברק-קורן פרס גורני לחוקרים צעירים בתחום המשפט הציבורי  
  2021 פרופ' יובל שני פרס גורני למשפט ציבורי  
  2021 ד"ר יעל כהן-רימר פרס גורני לחוקרים צעירים  
  2021 פרופ' דוד אנוך פרס לנדאו לאמניות ולמדעים בקטגוריה של חקר הפילוסופיה  
       
 

חברי האקדמיה הישראלית למדעים

לאתר האקדמיה למדעים
 
  פרופ' גד טדסקי  
  פרופ' אהרן ברק  
 

פרופ' יצחק אנגלרד

 
 

פרופ' רות גביזון

 
     
 

חברי האקדמיה הצעירה למדעים

 http://www.young.academy.ac.il
 
  פרופ' דוד אנוך  
  ד"ר קרן וינשל-מרגל