הצטרפות לסגל הפקולטה

קול קורא למועמדים/ות למשרה תקנית

הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית מזמינה מועמדים/ות למשרת חוקר/ת תקנית להגיש את מועמדותם/ן.

פניות כאלה תטופלנה בכל מועד, אבל המועד המומלץ להגשת מועמדות וחומרים נלווים הוא במהלך הקיץ (עד סוף חודש אוגוסט), שנה לפני המועד שבו מבקש/ת החוקר/ת להיקלט בסגל האוניברסיטה העברית.

הקריטריון המרכזי שינחה את שיקול דעתה של הפקולטה בענייני מינויים של חוקרים/ות הוא הקריטריון של מצויינות מחקרית. כך, אף שלפקולטה יש צרכים בולטים יותר בתחומים אחדים מאשר באחרים, בכל זאת הפקולטה לא תהסס למנות חוקרת מצוינת בתחום "רווי", או לא למנות מועמדת בתחום נדרש (גם אם היא המועמדת הטובה באותו תחום) אם היא אינה מראה פוטנציאל מחקרי ברמה גבוהה ביותר. הפקולטה מעודדת, אם כן, פניות בכל תחומי המחקר המשפטי, וכן בתחומים בהם משיק המחקר המשפטי לתחומי מחקר אחרים (תוך שקילה, במקרים מתאימים, של מינוי משותף עם יחידות אחרות באוניברסיטה).

לאחר קשר ראשוני, י/תתבקש המועמד/ת להגיש קורות חיים, טקסטים (בין שפורסמו או התקבלו לפרסום, בין טיוטות ובין גרסאות סופיות), הצהרת כוונות במחקר ובהוראה, ואם י/תרצה בכך, המלצה אחת (רצוי ממנחה הדוקטורט או ממנחה הפוסט-דוקטורט).

מועמדים/ות נבחנים/ות בפקולטה בשני שלבים. בשלב הסינון, עבודתם/ן תיקרא על-ידי מספר חברי סגל בפקולטה, וועדת המינויים של הפקולטה תחליט על בסיס חוות דעתם אם להמשיך בהליך, או שמא לדחות את המועמדות כבר בשלב זה. אם ההחלטה תהיה להמשיך בבחינת המועמדות, יוזמן המועמד להרצות בפני הפקולטה, ועבודתו תישלח למומחים/ות נוספים/ות (בארץ ובעולם).
בשני השלבים, כאמור, הקריטריון המרכזי הוא מצוינות מחקרית (או פוטנציאל של מצויינות כזו). מובן שפרסומים בבמות מובילות יכולים לעזור, אבל הפקולטה עשויה לדחות מועמדות של מועמד/ת עם פרסומים כאלה, או להציע תקן למועמד/ת שעוד אין לו/ה כאלה.

פניות לעניין הגשת מועמדות אפשר להפנות ללשכת הדיקן, וכן ליו"ר ועדת הפיתוח (פרופ' מיכאיל קרייני) – שהוא גם הכתובת לכל שאלה בעניין.