פרופ' דורון טייכמן

דורון טייכמן
פרופ' חבר
מחזיק בקתדרה ע"ש יעקב י. ברמן
חדר 215
02-5882530

השכלה:

תואר ראשון במשפט וכלכלה – אוניברסיטת תל אביב.

תואר שני במשפטים – אוניברסיטת מישיגן.

דוקטורט במשפטים – אוניברסיטת מישיגן.

 

פרסומים מייצגים:

Doron Teichman, The Market for Criminal Justice: Federalism, Crime Control, and Jurisdictional Competition, 103 Mich. L. Rev. 1831 (2005).

Doron Teichman, Are All Legal Probabilities Created Equal?, 84 NYU. L. Rev 840 (2009) (with Yuval Feldman).

Doron Teichman, Old Habits are Hard to Change: A Case Study of Israeli Real Estate Contracts, 44 L. & Soc. Rev. 299 (2010).

Doron Teichman, Criminal Sanctions in The Defense of the Innocent, 110 Mich. L. Rev. 597 (2012) (with Ehud Guttel).

Doron Teichman, Anchoring Legal Standards, 13 J. Emp. L. Stud. 298 (2016) (with Yuval Feldman and Amos Schurr).