קתדראות

 
 • קתדרה למשפט השוואתי ולתולדות המשפט על-שם מונטסקייה: פרופ' אדם חפרי-וינוגרדוב, פרופ' אמריטוס מרדכי א' ראבילו ופרופ' אמריטוס חנינה בן מנחם
   
 • קתדרה לדיני תאגידים על-שם ווכטל, ליפטון, רוזן וכ"ץ: פרופ' אסף חמדני, פרופ' ישי בר ופרופ' אמריטוס אוריאל פרוקצ'יה
   
 • קתדרה לזכויות האדם על-שם השופט חיים כהן: פרופ' ברק מדינה ופרופ' אמריטוס רות גביזון.
   
 • קתדרה למשפט פלילי על-שם השופט בזיל ווניש: פרופ' מרים גור-אריה.
   
 • קתדרה לדיני מיסים ודיני קניין על-שם מרי וצ'רלס סטינובר: פרופ' דוד גליקסברג ופרופ' אמריטוס יהושע ויסמן
   
 • קתדרה לדיני נזיקין על-שם בורה לסקין: פרופ'  אמריטוס ישראל גלעד ופרופ' אמריטוס יצחק אנגלרד
    
 • קתדרה למשפט ציבורי על-שם אדוין גודמן: פרופ' יואב דותן ופרופ' אמריטוס קלוד קליין.
    
 • קתדרה למשפט אירופאי על-שם ארנולד ברכט: פרופ' גיא הרפז
    
 • קתדרה למשפטים על-שם סילבן מ. כהן: פרופ' תומר ברודי ופרופ' אמריטוס אליהו הרנון
    
 • קתדרה למשפט פלילי על-שם פיליפ ואסטל מייזוק: פרופ' אלון הראל
    
 • קתדרה למשפטים ולאכיפת החוק על-שם פרופ' וולטר א' מאיר: פרופ' דויד וייסבורד ופרופ' אמריטוס אליאב שוחטמן.
    
 • קתדרה למשפט מסחרי על-שם אוגוסטו לוי: פרופ' איל זמיר.
    
 • קתדרה לדיני הסביבה על-שם לואיס מרשל: פרופ' דפנה לוינסון-זמיר.
   
 • קתדרה למשפטים על-שם פרידה וסולומון רוזנצוויג: פרופ' אהוד גוטל ופרופ' אמריטוס גדעון ליבזון
   
 • קתדרה למשפט השוואתי על-שם פאני והרי הרכבי: פרופ' ברכיהו ליפשיץ.
   
 • קתדרה לקרימינולוגיה על-שם מילדרד ובנימין ברגר: פרופ' מימי אייזנשטדט, פרופ' אמריטוס שמחה לנדאוופרופ' אמריטוס מנחם אמיר.
   
 • דוכן במשפטים על-שם יוסף ובל בראון: ד"ר בני פורת.
    
 • קתדרה למשפטים על-שם לורנס ד' ביל: פרופ' נדירה קיבורקיאן, פרופ' אמריטוס לסלי סבה ופרופ' אמריטוסגבריאלה שלו.
   
 • קתדרה למשפט בינלאומי פרטי ובין דתי על-שם השופט הרי מ. פישר: פרופ' סיליה פסברג ופרופ' אמריטוס אביגדור לבונטין.
   
 • קתדרה לדיון אזרחי על-שם אדוארד ס' סילבר:  פרופ' גדעון פרחומובסקי. 
   
 • קתדרה למשפט פלילי על-שם איבן ראנד: פרופ' ראם שגב, ד"ר יצחק קוגלר ופרופ' אמריטוס שניאור-זלמן פלר.
   

 • קתדרה למשפט בין-לאומי על-שם ברוס ויין: פרופ' מיכאיל קרייני, פרופ' אמריטוס מרדכי קרמניצר ופרופ' אמריטוס דוד קרצ'מר.
   
 • קתדרה למשפט ציבורי ובינלאומי על-שם בסי ומיכאל גרינבלט: פרופ' שמעון שטרית ופרופ' אמריטוס רות לפידות.
   
 • קתדרה למשפט עברי על-שם ג'וזף טננבאום: פרופ' אמריטוס שמואל שילה.
   
 • קתדרה לדיני משפחה וירושה על-שם יעקב ברמן: פרופ' אמריטוס פנחס שיפמן.
   
 • קתדרה למשפט בינלאומי פומבי על-שם הרש לאוטרפכט: פרופ' יובל שני ופרופ' אמריטוס יהודה בלום
   
 • קתדרה בדיני עבודה על-שם אליאס ליברמן: פרופ' גיא דוידוב, פרופ' אמריטוס פרנסיס רדאי ופרופ' אמריטוסיצחק זמיר
   
 • קתדרה במשפט בינ"ל על-שם מריה וון הופמנסטל: פרופ' משה הירש ופרופ' אמריטוס מיכל פומרנץ.
   
 •  קתדרה לפילוסופיה של המשפט ע"ש רודני בלקמן - פרופ' דוד אנוך.