פרופ' ברכיהו ליפשיץ

ברכיהו ליפשיץ
פרופ' אמריטוס
מחזיק בקתדרה למשפט השוואתי ע"ש פאני והרי הרכבי
02-5882524
א. מהלך חיים
 

1. פרטים אישיים:

 

א. יליד ישראל (כ"א במנחם אב, תש"ז, 7.8.47), נשוי + 5 ילדים.

ב. שירות בצה"ל: שירות סדיר בנח"ל במסגרת ישיבת הסדר (1970-1965); שירות מילואים כקצין תנאי שירות וכקצין משפטים (1998-1970).

ג. כתובת קבועה: רח' שי 10, ירושלים 97239 (טל: 02-5867825).

 
2. השכלה גבוהה:
 

א. 1970 - 1965 - ישיבת "כרם ביבנה".

ב. 1970 - 1974 - תואר ראשון (בהצטיינות), הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים.

ג. 1974 - 1975 - התמחות בעריכת דין (בית-המשפט העליון ופרקליטות מחוז ירושלים).

ד. 1975 - חבר לשכת עורכי הדין.

ה. 1977 - תואר שני (בהצטיינות), החוג לתלמוד, האוניברסיטה העברית בירושלים.

ו. 1979 - תואר שלישי (בהצטיינות), הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים.

 

3. שירות במוסדות להשכלה גבוהה:

 

1971 - 1987 - חבר המכון לחקר המשפט העברי, הפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים.

1972 - 1979 - עוזר הוראה, אסיסטנט, ומדריך, הפקולטה למשפטים, ירושלים.

1979 - 1983 - מרצה בפקולטה למשפטים.

1982 - סגן הממונה על המשמעת.

1980 - 1981 - מרצה בחוג לתלמוד.

1983 - 1989 - מרצה בכיר בפקולטה למשפטים.

1983 - 1984 - חבר מחקר, אוניברסיטת הרווארד, קיימברידג', ארה"ב.

1984 - חבר ביה"ד למשמעת של הסגל האקדמי.

1986 - 2001 - חבר הוועד האקדמי של המכון לחקר המשפט העברי.

1989 - 1996 - פרופ' חבר בפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים.

1990 - 1996 - חבר ועדת הקודיפיקציה למשפט האזרחי.

1991 - 1993 - סגן דיקן הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים.

1992 - 1997 - מורה מן החוץ, הפקולטה למשפטים, המכללה למינהל.

1994 - 1996 - דיקן הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים.

1994 -  חבר הוועדה הציבורית בעניין ההתמחות לעריכת-דין.

1994 - חבר הוועדה האקדמית של The Jewish Law Association.

1994 - נתמנה לשבת בקתדרה במשפט השוואתי ע"ש הרכבי.

1995 - 2001 - חבר הוועדה האקדמית של מרכז סילברט.

1995 - 2001 - יו"ר הוועדה האקדמית, המכון לחקר המשפט העברי.

 1996- חבר הוועדה האקדמית של המרכז להוראת תרבות ישראל באוניברסיטות בעולם.

1996 - 2000 - נשיא כבוד של The Jewish Law Association.

1996 - 1999 - יו"ר ועדת הקבלה המרכזית של האוניברסיטה העברית בירושלים.

1996 - פרופ' מן המניין, האוניברסיטה העברית בירושלים.

1996 - 2000 - אב בית-הדין לערעורים של הסגל האקדמי באוניברסיטה העברית בירושלים.

1999 -1997 – חבר הוועד המנהל של המרכז הארצי לבחינות והערכה.

1997 - חבר נשיאות הכבוד של התנועה למען איכות השלטון בישראל.

1997 - מורה במכללה האקדמית למשפטים, רמת-גן.

1996 - 1998 - יו"ר חבר הנאמנים ויו"ר הוועד המנהל של המכללה למשפטים, רמת-גן.

1999 -   חבר הוועדה לספרות מדעית שליד מוסד ביאליק.
1999 -   חבר הקורטוריון של מוסד ביאליק.

1999 -   חבר בוועדה להערכת עבודות ב- Memorial Foundation for Jewish Culture.

 2000 -2004-- הממונה על התביעה, של הסגל האקדמי, האוניברסיטה העברית בירושלים.

2001- 2004 - ראש המכון לחקר המשפט העברי, הפקולטה למשפטים, ירושלים.

2002 - חבר וועדת המינויים העליונה, האוניברסיטה העברית.

2004- חבר 'הסינט הקטן', האוניברסיטה העברית.

2005- חבר ועדת חיפוש לרקטור, האוניברסיטה העברית.

2005- חבר הוועדה להכנת הצעת חוקה מטעם המכון לאסטרטגיה ציונית.

2006 – מ"מ ראש המכון למחקרי חקיקה ע"ש הארי סאקר, הפקולטה למשפטים, ירושלים.

 
4. שונות
 
א. פרסים
 

1973 - פרס וובר (משפטים)

1975 - פרס אמיתי (תלמוד)

1975 - פרס אורבך (תלמוד)

1977 - פרס הרצוג (משפטים)

1980 - פרס וורבורג (מדעי הרוח)

1981 - פרס זילברג (משפטים)

1983 - פרס שנרך (משפטים)

1986 - פרס דוכן (משפטים)

1989 - פרס רוזנטל (תלמוד)

 
(ב) חבר מערכת
 

1971 - 1975 - "משפטים" (1974/6 - סגן עורך)

1979 - 1983 - "דעות"

1982 - השנתון למשפט עברי (2001 – 2003, עורך)

1993 - עורך, Jewish Law Annual

2000 - שנה בשנה
 

ב. רשימת פרסומים

 

1. עבודת הדוקטור: "קם ליה בדרבה מיניה - אין אדם מת ומשלם", בהדרכת פרופ' מ' אלון. העבודה אושרה בשנת 1979 (בהצטיינות).

 
2. ספרים
 

Iאסמכתא  חיוב וקניין במשפט העברי, הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס וספריית המשפט העברי, ירושלים תשמ"ח.

IIעובד וקבלן - בין קנין לבין התחייבות, המכון למחקרי חקיקה, הפקולטה למשפטים, 1993. (ביקורת: פ' לרנר, עו"דכן, תשנ"ה; א' הכהן, מדעי היהדות ל"ה (תשנ"ה), עמ' 145-141).

IIIמשפט ופעולה, לקסיקון למונחי חיוב וקניין (ומשמעותו של הפועל העברי), מוסד ביאליק והמכון לחקר המשפט העברי , 2001.

 

3. מאמרים מדעיים

 

1. "היסוד העיוני של התנאי במשפט העברי", משפטים ד (1973), עמ' 652-636.

2. "מנהג מבטל הלכה", סיני פו (1980), עמ' 13-8.

3. "לענין לישנא אחרינא של הגאונים לסוגיית 'הבא לי גיטי'", תרביץ מח (תשל"ח-תשל"ט), עמ' 363-356.

4. "מיתה לזה ותשלומים לזה", שנתון המשפט העברי ו-ז (תשל"ט-תש"מ),עמ' 243-203.

5. "האין אדם מת ומשלם? (לשאלת מקורה של הילכת 'קם ליה בדרבה מיניה')", שנתון המשפט העברי ח (תשמ"א), עמ' 243-153.

6. "מחקרים ומקורות"; דעות מח (תש"מ), עמ' 209-204 (ביקורת).

7. "לענין 'זכר'='הזכיר'", תרביץ נא (תשמ"ב), עמ' 661-659.

8. "על כמה לשונות משותפים ופירושם", תרביץ נא (תשמ"ב), עמ' 419-399.

9. "סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי", דעות מט (תשמ"ב), עמ' 293-288 (ביקורת).

10. “The Rules Governing Conflict of Laws between a Jew and a Gentile according to Maimonides”, Melanges Prevost, Paris 1982, pp. 179-189.

11. "על דייני ישראל ועל אומנות הדרשה", סיני מח (תשמ"ד), עמ' עא-עח.

12. "מנוסחאות הגאונים ומפירושיהם", ספר היובל לכבוד הרב י"ד סולוביצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמ"ד, עמ' תתרלו-תתרנה.

13. "'מתנה לחוד' - בין קניין לבין התחייבות", דיני ישראל יב (תשמ"ד), עמ' קכה-קנה.

14. "מעמדה המשפטי של ספרות השאלות והתשובות", שנתון המשפט העברי ט-י (תשמ"ב-תשמ"ג), עמ' 300-265 (=“The Legal Status of the Responsa Literature”, in: Authority, Process and Method, Studies in Jewish Law (H. Ben-Menahem, N. Hecht, eds.), Harwood Academic Publishers 1998, pp. 59-100.

15. "גנב שבא במחתרת", תרביץ נד (תשמ"ה), עמ' 215-205.

16. "דורשין במעשה בראשית", מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ג (תשמ"ד), עמ' 524-513.

17. "'זה נהנה וזה לא חסר' - 'זכייה שלא היתה כרוכה בחסרון המזכה'?", הפרקליט לז (תשמ"ז), עמ' 218-203.

18. "גלגולה של שבועת בית דין באלה", שנתון המשפט העברי יא-יב (תשמ"ד-תשמ"ו), עמ'

       406-393.

19. “Consideration in Jewish Law - A Reconsideration”, The Jewish law Annual 8 (1989), pp. 115-125.

20. "על הערב ועל כמה מונחים אחרים של התחייבות", שנתון המשפט העברי יג (תשמ"ז), עמ' 213-185.

21. 69 ערכים במפתח המשפטי של ספרות השו"ת של חכמי ספרד וצפון אפריקה (תשמ"ז), ושל חכמי צרפת, אשכנז ואיטליה (תשנ"ח).

22. "המשפט העברי והמשפט הישראלי - זיקה ועצמאות" - משפטים יט (תש"ן),עמ' 870-859.

(=“Jewish law & Israeli Law - Interaction & Independence”,  IS.L.R, 24 (1988) 

 pp. 507-524 . כן תורגם ליפנית בפרסום של אוניברסיטת Kobe ביפן).

23. "שליחות והרשאה", תרביץ נח (תשמ"ט), עמ' 9-1.

24. "גבייה מן הערב כשאי-אפשר לגבות מן החייב", שנתון המשפט העברי טז-יז (תש"ן-תשנ"א), עמ' 288-243.(תורגם לאנגלית. יופיע בהוצאת                  . ( Jewish Law Association

25. "אוצר המשפט לנ' רקובר", משפטים כא (תשנ"ב), עמ' 399-393 (ביקורת).

26. "טוב נודר ומשלם", בית מקרא לז (תשנ"ב), עמ' 149-146.

27. "מדוע אין המשפט העברי אוכף קיומה של הבטחה?", משפטים כה (תשנ"ה), עמ' 179-161.

28. "שטר וערבות - קנין והתחייבות", ספר הזיכרון לפרופ' ג' טדסקי, ירושלים תשנ"ה, עמ' 439-401.

29. "יש אם למסורת", תרביץ סב (תשנ"ג), עמ' 454-447.

30. "'שיעבודא דאורייתא' - בין חיוב לבין בטוחה", ספר היובל לא"מ רבינוביץ, מוסד ביאליק תשנ"ו, עמ' 95-65 (=עיונים במשפט עברי ובהלכה, דברי הכנס למשפט עברי בלובלין, רמת-גן תשנ"ט, עמ' 235-205).

31. “Contract and Unilateral Act in Jewish Law”, European Legal Tradition, Vol. II, Jerusalem 1996, pp. 217-226.

32. “Freedom of Contract as a Constitutional Right in Jewish Law”, in;Freedom of Contract and Constitutional Law, Sacher Institute, Jerusalem 1998, pp. 277-283.

33. "תוכן וקליפה בהלכת שיתוף הנכסים (בעקבות פס"ד בבלי)", המשפט ג (תשנ"ה),

     עמ' 262-239.

34. "ערבות - הלכה למעשה", משפטים כו (תשנ"ו), עמ' 266-219.

35. “Jewish Law - The Age of the Talmud”, in: Jewish Law, (B.S. Jackson, ed.) Clarendon Press, Oxford 1996, pp. 169-195.

36. "מחזי כממון", מחקרי תלמוד ג(תשס"ה) (ספר הזיכרון לפרופ' א"א אורבך), עמ' 460-438.

37. "ערובה וערבות - ביחד ולחוד", משפטים כט (תשנ"ח), עמ' 258-239.

38. "מבוא לתורת המשפט עפ"י השופט זילברג", בתוך: מ' זילברג - מבחר כתבים, הוצאת מאגנס תשנ"ח, עמ' ט-יט.

39. "מקומו של המשפט העברי", בית המשפט, חמשים שנה למערכת המשפט בישראל, ירושלים תש"ס,עמ' 6-2.

40. “The Origins of Obligations According to Jewish Law", Developments in Austrian and Israeli Law, Vien-New-York, 1999, pp. 1-8.

41. “Kad and Havit – More on the Role of the Stam”, JLA 13 (2000), pp. 143-148.

42. "ערבות שהיא ערבות לגוף", עלי משפט, כרך ביכורים (תש"ס), עמ' 368-355.

43. "'ערבות לגוף'  הלכה ואגדה", מחקרים בתלמוד ובמדרש, ספר הזיכרון לתרצה ליפשיץ ז"ל, ירושלים תשס"ה, עמ' 245-231.

44. Employee and Contractor (Y. Dinstein, ed.), (in print).
45. "פשרה", משפטי ארץ א, עופרה תשס"ב, עמ'  151-137 (= עם הוספות, השלמות ותיקונים,  ספר זיכרון לפרופ' אלעזר, בדפוס).

46. "סיטומתא - בין קניין לבין התחייבות", ספר זיכרון לפרופ' זאב פלק ז"ל, ירושלים תשס"ה, עמ' 69-59.

47. "ושבת מה יהיה עליה?", מימד כו (2001), עמ' 9-5.

48. "'אגדה' ומקומה בתולדות תורה שבעל פה", שנתון המשפט העברי כב (תשס"ד), עמ' 328-233. (תורגם חלקית לאנגלית Dinei Israel 24 [2006].)

49. "כמה כללית היא כלליותו של החוק במשנת הרמב"ם?", על דין ויושר בתורת המשפט של הרמב"ם ( ח' בן-מנחם וב' ליפשיץ, עורכים), ירושלים תשס"ד, עמ' 291-273.

50. "אפקעינהו רבנן לקידושין מינייהו?", ספר היובל לישיבת כרם ביבנה, תשס"ד, עמ' 324-317.

51. "Halacha and Law", in: The Oxford Handbook of Jewish Studies (M. Goodman, ed.), Oxford University Press 2002, pp. 643-679 (B.S. Jackson, with B. Lifshitz, A. Gray, and D.B. Sinclair).

52. "ארכי הדיינין/עורכי הדיינין/עורכי הדיינין - פרקים בסדר-הדין של המשפט העברי",ספר-היובל לפרופ' מנחם אלון (בדפוס), עמ'.

53. "על הראשונות אנו מצטערים", נטועים יא-יב (תשס"ד), עמ' 93-81.

54. "על הרצון ועל שוויון בגירושין", הצופה, י"ז באלול תשס"ד, עמ' 11.

55. "הודאה בנפשות ובממונות", דיני ישראל כג (תשס"ה ), עמ' 215-199 .

56. " 'מנהג' ומקומו בתולדות תורה שבעל-פה", שנתון המשפט העברי כד (תשס"ו-תשס"ז), עמ'

57. "סמכותו של השופט במשפט הישראלי", עלי-משפט (בדפוס).

 
 
4. ספרים בעריכתי
 

1. המפתח המשפטי לספרות השו"ת של חכמי ספרד וצפון אפריקה, הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס והמכון לחקר המשפט העברי, ירושלים תשמ"ו, שני כרכים - סגן עורך.

2. המפתח המשפטי לספרות השו"ת של חכמי צרפת, אשכנז ואיטליה, הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס והמכון לחקר המשפט העברי (ב' ליפשיץ, א' שוחטמן, עורכים), תשנ"ח.

3. Jewish Law Annual Vol. 13 (1999).
4. Jewish Law Annual Vol. 14 (2003).
5. Jewish Law Annual Vol. 15 (2004).
6. Jewish Law Anuual Vol.16 (2005).
7. Jewish Law Annual Vol. 17 (2006) (in print)
8.Jewish Law Annual Vol.18 (2007) (in print)
9. שנתון המשפט העברי, כב (תשס"ד).
10. שנתון המשפט העברי, כג (תשס"ה).
11. שנתון המשפט העברי כד (תשס"ו-תשס"ז) (עורך משותף).

11. מחקרים בתלמוד ובמדרש, ספר הזיכרון לתרצה ליפשיץ ז"ל (א' אדרעי, מ' בר-אשר, י' לוינסון, ב' ליפשיץ, עורכים), ירושלים תשס"ה.

12 דין ויושר בתורת המשפט של הרמב"ם (ח' בן-מנחם ו-ב' ליפשיץ (עורכים), ירושלים תשס"ד.

13. מבחר ממאמריו של פרופ' ש' שילה ( ב' ליפשיץ, ג' ליבזון, מ' שילה, עורכים), המכון לחקר המשפט העברי, ירושלים תשס"ז.

תחומי עניין:
משפט עברי