פרופ' מרים גור אריה

מירי
פרופ'
מרים
גור אריה
פרופ' מן המניין
מחזיקה בקתדרה למשפט פלילי ע"ש השופט בזיל ווניש
חדר 222
02-5882551
miri.gur-arye@mail.huji.ac.il

מרים גור-אריה היא פרופסור מן המניין ומחזיקה בקתדרה למשפט פלילי ע"ש השופט בזיל וונש. יש לה תואר בוגר במשפטים (ראשונה במחזור) ודוקטור במשפטים (בהצטיינות) מהאוניברסיטה העברית. היא התמחתה אצל מי שהיה נשיא בית המשפט העליון, השופט זוסמן, קודם שהתקבלה ללשכת עורכי הדין. תחום המחקר וההוראה העיקרי של פרופ' גור-אריה הוא המשפט הפלילי המהותי. היא המחברת של הספר actio libera in causa in criminal law” .  מאמריה הרבים (באנגלית ובעברית) מתמקדים בבסיס התאורטי של המשפט הפלילי, בהגנות במשפט הפלילי, באילוצים חוקתיים על הפללה, בהשפעה של פניקה מוסרית על המשפט הפלילי, ובשונות בענישת מיעוטים מפרספקטיבה אמפירית. היא זכתה בפרסים ומענקים, ביניהם, פרס זוסמן למאמר משפטי מצטיין, פרס לשכת עורכי-הדין להישגים אקדמיים ייחודיים, פרס חשין להישגים אקדמיים מצטיינים. היא נבחרה פעמיים לחקור במסגרת המכון ללמודים מתקדמים של האוניברסיטה העברית (פעם אחת כמארגנת קבוצת המחקר). פרופ' גור-אריה שהתה כחוקרת/מרצה אורחת ב- University College, Oxford, England; University of California Berkeley, USA; New York University, NY, USA; King's College, London UK; CTLS (Center for Transnational Legal Studies), London, England (once as co-director).   היא כיהנה בתפקידים אקדמיים ומנהלים בכירים באוניברסיטה העברית, ביניהם: הרשות לתלמיד מחקר במדעים העיוניים (יו"ר); מכון סאקר למשקר ולמשפט השוואתי (מנהלת);  סגנית דיקן; סגנית רקטור; ועדת הפיתוח והמנויים של הפקולטה למשפטים (יו"ר); הועדה האוניברסיטאית למדיניות אקדמית; הועדה המתמדת של האוניברסיטה העברית (נציגת סנט); ועדת המינויים העליונה של האוניברסיטה העברית והועדה להעלות של האוניברסיטה העברית.

 

השכלה

1975 - הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית, בוגר במשפטים (ראשונה בכיתה)
1981 - האוניברסיטה העברית - דוקטור למשפטים, בהצטיינות. 

 

פרסומים מייצגים

ספר

Actio Libera in Causa in Criminal Law, (Harry Sacher Institute, Hebrew University, Jerusalem 1984) 103 pp. (in English).

 

מאמרים בכתבי עת

"Justifying the Distinction between Justifications and Power", 5JOURNAL OF CRIMINAL LAW AND PHILOSOPHY293-313 (2011)

“Human Dignity of Offenders: a Limitation on Substantive Criminal Law”, 6 Journal of Criminal Law and Philosophy 187-205 (2012)

"The Impact of Moral Panic on the Criminal Justice System – Hit-and-Run Traffic Offenses as a Case Study", 20(2) New Criminal Law Review, 309-353 (2017)

"The Legitimacy of Judicial Responses to Moral Panic: Perceived vs. Normative Legitimacy", 37(2) CRIMINAL  JUSTICE ETHICS  2018 

"Social Solidarity and Sentencing Disparities between Ethnic Groups: The Case of Hit-and-Run Traffic Offenses" (with Roni Factor) 17(1) JOURNAL OF EMPIRICAL LEGAL STUDIES 164–185, (March 2020). DOI:10.1111/jels.12245