פרופ' מירי גור אריה

מירי
פרופ' מן המניין
מחזיקה בקתדרה למשפט פלילי ע"ש השופט בזיל ווניש
חדר 222
02-5882551

השכלה

1975 - הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית, בוגר במשפטים (ראשונה בכיתה)
1981 -האוניברסיטה העברית - דוקטור למשפטים, בהצטיינות. 

 

פרסומים מייצגים:

ספר
Actio Libera in Causa in Criminal Law, (Harry Sacher Institute, Hebrew University, Jerusalem 1984) 103 pp. (in English).
 
מאמרים בכתבי עת

“Human Dignity of Offenders: a Limitation on Substantive Criminal Law”, 6 Journal of Criminal Law and Philosophy 187-205 (2012)

"The Impact of Moral Panic on the Criminal Justice System – Hit-and-Run Traffic Offenses as a Case Study", 20(2) New Criminal Law Review, 309-353 (2017)

"The Legitimacy of Judicial Responses to Moral Panic: Perceived vs. Normative Legitimacy", 37(2) CRIMINAL  JUSTICE ETHICS  2018