פרופ' מרדכי קרמניצר

מרדכי קרמניצר
Bruce W. Wayne Chair in International Law
02-5882580

מרדכי קרמניצר נולד בשנת 1948 בגרמניה. הוא סיים את לימודיו לתואר בוגר בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושליםובשנת 1981 השלים בפקולטה את כתיבת עבודת הדוקטור שלו בנושא "עיקרי מבנה וארגון של העבירות הספציפיות". במהלך השנים שימש מרצה וחוקר אורח באוניברסיטאות שונות בארץ, באירופה ובארצות הברית, וכיהן כדיקן הפקולטה בשנים 1990-1993. 

 קרמניצר הוא חוקר מוערך ומוביל בתחומי המשפט הפלילי והחוקתי. תרומתו המשמעותית לחקר המשפט באה לידי ביטוי במגוון רחב של נושאים, ובהם: עקרונות המשפט הפלילי, חופש הביטוי, אקטיביזם שיפוטי ומקומו של בג"צ בחברה הישראלית, המשפט הגרמני, משפט וביטחון לאומי ועוד. בין תפקידיו הציבוריים ניתן למנות את חברותו במספר רב של ועדות ציבוריות, לרבות הוועדה לבחינת עבירות ההמתה, שבראשה עמד, ואת עבודתו על ניסוח החלק הכללי של חוק העונשין עם פרופ׳ פלרקרמניצר כיהן גם כנשיא מועצת העיתונות והוא סגן נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. בשנת 2003 זכה פרופ׳ קרמניצר בפרס צלטנר לחקר המשפט.