פרופ' חנינה בן מנחם

חנינה בן מנחם
פרופ'
חנינה
בן מנחם
Montesquieu Chair in Labor Law
02-5882556
msbenhy@mscc.huji.ac.il

חנינה בן-מנחם השלים את לימודי המשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים, והוסמך לעריכת דין בשנת 1970. בשנת 1978 השלים לימודי תואר דוקטור באוניברסיטת אוקספורד והחל ללמד בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית. במרוצת השנים שימש בן-מנחם כפרופסור אורח במספר מוסדות לימוד בעולם, ובהם אוניברסיטאות סטנפורד והרווארד. הוא גם ייסד בפקולטה את הסדנה למשפט ותיאטרון, במסגרתה מעלים תלמידים הצגות המשיקות לעולם המשפט. 

תחומי המחקר של בן-מנחם הם: המשפט התלמודי, פילוסופיה של המשפט העברי, הגותו המשפטית של הרמב"ם, כתביו של ניטשה ומשפט ותיאטרון.
בן-מנחם פרסם ספרים ומאמרים רבים, והוא נמנה עם מבקרי הגישה המשפטית הפוזיטיביסטית השולטת במשפט העברי.

Hanina Ben-Menahem studied law at the Hebrew University of Jerusalem, and was admitted to the Bar in 1970. He received his D.Phil. from Oxford in 1978, and has since taught at the Hebrew University's Faculty of

Law. In 1987/8 he was a visiting professor at Stanford, and in 1995 at Harvard Law School. From 1995 to 2000 he was the Head of the Hebrew University Faculty of Law’s Institute for Research in Jewish Law. For the past five years, he has spent the spring semester at Harvard Law School as Gruss Visiting Professor of Talmudic Civil Law. His areas of expertise are talmudic law, philosophy of Jewish law, epistemic analysis of Jewish law, legal controversy, the legal thought of Maimonides, and jurisprudence. Courses taught include: Jurisprudence, Philosophy of Law, Philosophy of Talmudic Law, Nietzsche and the Law, and Civil Disobedience. Among the books he has written or edited are the multi-volume anthology and commentary Controversy and Dialogue in the Halakhic Sources (Hebrew), the fourth volume of which is forthcoming as Controversy and Dialogue in the Jewish Tradition: A Reader; Judicial Deviation in Talmudic Law: Governed by Men, Not by Rules; andAuthority, Process and Method: Studies in Jewish    Law.

  

 

פרסומים:

Ph.D. DISSERTATION

Extra-Legal Reasoning in Talmudic Law. Oxford University. Supervisors: Joseph Raz, Bernard Jackson, 1978. Published as a book (see 1 below).

 

BOOKS:

 1. Judicial Deviation in Talmudic Law: Governed by Men, Not by Rules, Chur, Switzerland: Harwood Academic Publishers, 1991. 198 pp.
 2. Hanina Ben-Menahem, N.S. Hecht, S. Wosner.Controversy and Dialogue in the Halakhic Sources(Hebrew), Boston: Institute of Jewish Law, BostonUniversity School of Law, vol. 1, 1991. 585 pp.
 3. Hanina Ben-Menahem, N.S. Hecht, S. Wosner.Controversy and Dialogue in the Halakhic Sources(Hebrew), Boston: Institute of Jewish Law, BostonUniversity School of Law, vol. 2, 1993. 564 pp.
 4. Hanina Ben-Menahem, S. Wosner. Controversy and Dialogue in the Halakhic Sources (Hebrew), vol. 3, Commentary, Jerusalem: Institute for Research in Jewish Law, Hebrew University, 2002. 619 pp.
 5. Hanina Ben Menahem, S. Wozner, N.S. Hecht,Controversy and Dialogue in the Jewish Tradition: An English Reader, with an Introduction by Hanina Ben-Menahem, Routledge 2005.

 

VOLUMES EDITED:

 1. Hanina Ben-Menahem, N.S. Hecht. Selected Topics in Jewish Law, Tel: Aviv: Open University Of Israel, 1988-1995 (vol. 1, 97 pp; vol. 2, 56 pp.; vol. 3, 138 pp.; vol. 4, 93 pp.; vol. 5, 78 pp.; vol. 6, 95 pp.).
 2. Shenaton Ha-Mishpat Ha-Ivri 20 (1995-1997). 443 pp.
 3. The Legal Thinking of Maimonides and Its Talmudic Sources (Hebrew), Jerusalem: Akademon, 1996. 435 pp.
 4. Hanina Ben-Menahem, N.S. Hecht. Authority, Process and Method, Studies in Jewish Law, Amsterdam: Harwood Academic Publishers, 1998. 267 pp.
 5. Hanina Ben-Menahem, N.S. Hecht. Selected Topics in Jewish Law, Tel Aviv: Open University of Israel, vol. 7, 1999, 95 pp.
 6. Shenaton Ha-Mishpat Ha-Ivri 21 (1998-2000). 443 pp.
 7. Hanina Ben-Menahem, Berachyahu Lifshitz, On Law and Equity in Maimonidean Jurisprudence, (Hebrew and English), Jerusalem: Hebrew University, 2004.

 

ARTICLES:

 1. "Hu Asa Shelo Ka-Hogen," Sinai 81 (1977).  
 2. "Towards a Jurisprudential Analysis of the Kim Li Argument" (Hebrew), Shenaton Ha-Mishpat Ha-Ivri 6-7 (1979-80).
 3. "The Respective Attitudes of the Babylonian andJerusalem Talmuds to Judicial Deviation from the Law" (Hebrew), Shenaton Ha-Mishpat Ha-Ivri 8 (1981).  
 4. "Judge as Agent" (Hebrew), Shenaton Ha-Mishpat Ha-Ivri 9-10 (1982-3).  
 5. (English version of 16) "The Judge-Agent Analogy in the Talmud" in Ben-Menahem and Hecht (eds.), Authority, Process and Method, Studies in Jewish Law, Chur,Switzerland: Harwood Academic Publishers, 1998.  
 6. Hanina Ben-Menahem, Yemima Ben-Menahem. "Popper's Criterion of Refutability in the Legal Context," in A. Peczenik et al. (eds.), Theory of Legal Science,Dordrecht: Reidel, 1984.
 7. With N.S. Hecht. "A Modest Addendum to the Greek Metrological Relief in Oxford," Antiquaries Journal 65 (1985).  
 8. "Positivism and Legal Authority--A Comment on Ralf Sartorius," in R. Gavison (ed.) Issues in Contemporary Legal Philosophy, London: Oxford University Press, 1987.    
 9. "Is There Always One Uniquely Correct Answer to a Legal Question in the Talmud?" Jewish Law Annual 6 (1987).  
 10. "The Undisclosed Gift" (Hebrew), Shenaton Ha-Mishpat Ha-Ivri 13 (1988).  
 11. "The Foundations of Law Act--How Much of a Duty?" (Hebrew), Shenaton Ha-Mishpat Ha-Ivri 13 (1988).  
 12. "Legal Formalism in the Halakhah," Selected Topics in Jewish Law, Tel-Aviv: Open University of Israel, vol. 1, 1988.  
 13. "Exigency Authority of Courts," Selected Topics in Jewish Law, Tel-Aviv: Open University of Israel, vol. 2, 1988.  
 14. "Individuation of Laws and Maimonides' Book of Precepts" (Hebrew), Shenaton Ha-Mishpat Ha-Ivri 14-15 (1989).  
 15. "Leibniz on Hard Cases," ARSP 79 (1993).  
 16. (Hebrew version of 27), "Leibniz on Hard Cases" (Hebrew), in A. Barak, I. Englard, A.M. Rabello and G. Shalev (eds.), Tedeschi Memorial Volume; Essays in Memory of Professor Guido Tedeschi: A Collection of Essays on Jurisprudence and Civil Law (Hebrew), Jerusalem: Sacher Institute, Hebrew University of Jerusalem, 1995.  
 17. "Law and Equity in Jewish Law," Selected Topics in Jewish Law, Tel-Aviv: Open University of Israel, vol. 3, 1993.  
 18. "On the Talmudic Prohibition Against Giving Gifts to Gentiles," Isr.L.R. 29:1-2 (1995).
 19. "The Judicial Process and the Nature of Jewish Law," in B.S. Jackson et al. (eds.), An Introduction to the History and Sources of Jewish Law, Clarendon: Oxford: Clarendon, 1996.  
 20. Hanina Ben-Menahem,Yemima Ben-Menahem. "Law and Science--Reflections," Science in Context 12:1 (1999).
 21. "Maimonides' Fourteen Roots: Logical Structure and Conceptual Analysis," Jewish Law Annual 13 (2000).  
 22. (Hebrew version of 36) "A Comparison between theKim Li Doctrine in Jewish Law and that of Probabilism in Catholic Theology" (Hebrew), Dine Israel 20–21 (2000-2001).
 23. "'Appoint for Yourself a Teacher'--the Personal and the Impersonal," in D. Biale and R. Westman (eds.) Amos Funkenstein Memorial Volume, Toronto: University of Toronto Press, forthcoming.  
 24. "Doubt, Choice and Conviction: A comparison of theKim Li Doctrine and Probabilism," Jewish Law Annual14 (2003).  
 25. "Jewish Law," International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, Elsevier, 2001.
 26. "Talmudic Law–A Jurisprudential Perspective,"Cambridge History of Judaism, vol. 4, The  Late Roman Period. 2006.
 27. "Controversy in Jewish Law," in M. Dascal (ed..),Traditions of Controversy, forthcoming.  
 28. "Maimonides on Equity: Reconsidering The Guide for the Perplexed III:34," Journal of Law and Religion 17:1 (2002).
 29. “Ibn Ezra's Cryptic Yesod Mora as a Treatise on Jurisprudence,” Dine Israel 22 (2003). 24 pp.

 

MISCELLANEOUS PUBLICATIONS:

"The Judicial Process" (Hebrew), Mahanaim 13 (1996).

"La Privatisation de la Loi en Israel,” Les Cahiers du Judaisme 9 (2001).