פרופ' סיליה וסרשטיין פסברג

Prof. Celia Wasserstein Fassberg
פרופ' מן המניין
מחזיקה בקתדרה למשפט בין-לאומי פרטי ובין-דתי ע"ש השופט הרי מ' פישר
חדר 122
02-5882546

השכלה

Ll.B. האוניברסיטה העברית בירושלים

S.J.D. בית הספר למשפטים, אוניברסיטת הארוורד

 

פרסומים מייצגים בעברית

 משפט בין-לאומי פרטי (2 כרכים, 2013)

פסקים זרים במשפט הישראלי: הדין והגיונו (1995)   

"על סופיות בפסקים זריםמשפטים יח 35 (1988)

"קשיי אפיון בברירת הדיןמשפטים יט 401 (1990)

"ברירת דין וקביעת הנזק בתביעות נזיקיןמשפטים כו 367 (1995)

"צדק ומשפט בברירת הדין: יחסי ממון בין בני זוג לאחר דנ"א נפיסימשפטים לא 97 (2000)

"על פסקים זרים בישראל: הצהרה על הכרה והצהרה על אי-הכרהעיוני משפט כח 951 (2005)

"על סמכות שיפוט, פירוק חברות זרות ומלאכת השיפוט: הערה על ע"א 2706/11 Sybil Germany Public Co. Ltd.  נ' הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ  משפטים על אתר י (2016).

 

רשימת פרסומים