פרופ' סיליה וסרשטיין פסברג

Prof. Celia Wasserstein Fassberg
פרופ'
סיליה
וסרשטיין פסברג
פרופ' מן המניין
מחזיקה בקתדרה למשפט בין-לאומי פרטי ובין-דתי ע"ש השופט הרי מ' פישר
חדר 122
02-5882546
celia.fassberg@mail.huji.ac.il

פרופ' סיליה וסרשטיין פסברג נולדה בסקוטלנד וגדלה באנגליה ובירושלים. יש לה תואר בוגר במשפטים מהאוניברסיטה העברית בירושלים ותואר דוקטור מבית הספר למשפטים באוניברסיטה הרווארד. היא התמחתה בפרקליטות המדינה ובבית המשפט העליון, אצל השופט אהרן ברק, ולאחר מכן התקבלה ללשכת עורכי הדין. היא פרופסור מן המניין ומחזיקה בקתדרה על שם השופט הרי פישר למשפט בין-לאומי פרטי ובין-דתי. תחום המחקר וההוראה העיקרי שלה הוא משפט בין-לאומי פרטי, שבו היא פרסמה בהרחבה, לרבות ספר מקיף בעברית שנחשב ספר יסוד בתחום, על התיאוריה של המשפט הבין-לאומי פרטי ועל המשפט הבין-לאומי הפרטי הישראלי. היא לימדה גם משפט השוואתי, עסקאות בין-לאומיות ודיני ימאות. פרופסור פסברג שירתה בתפקידים בכירים רבים בפקולטה ובאוניברסיטה; ביניהם היא שימשה מנהלת מכון סאקר למחקרי חקיקה ומחקר השוואתי, חברה בוועד המנהל של האוניברסיטה ויו"ר הוועדה לניסוח של תקנון האתיקה במחקר ותקנון ניגוד העניינים של האוניברסיטה העברית. בין פעילויותיה מחוץ לאוניברסיטה היא הייתה מעורבת בעבודות הכנה לחקיקה בישראל ולאמנות בין-לאומיות בתחום מומחיותה, ייצגה את האקדמיה הלאומית למדעים במועצה לניסויים בבעלי חיים, ושימשה חברה בוועדות הלסינקי לניסויים רפואיים בבני אדם וועדות אתיקה רפואיות. היא ביקרה בבתי הספר למשפטים של אוניברסיטאות הרווארד, ג'ורג'טאון, פנסילבניה, קולומביה, וכן בארגון UNIDROIT.  היא חברה בארגון הבין-לאומי למשפט דיוני והיא סגנית נשיא הארגון עולמי של משפטנים משיטות משפט מעורבות. ב-2016 היא זכתה בפרס ע"ש שניאור זלמן חשין למצוינות במחקר.

 

השכלה

Ll.B. האוניברסיטה העברית בירושלים

S.J.D. בית הספר למשפטים, אוניברסיטת הארוורד

 

פרסומים מייצגים בעברית

 משפט בין-לאומי פרטי (2 כרכים, 2013)

פסקים זרים במשפט הישראלי: הדין והגיונו (1995)   

"על סופיות בפסקים זריםמשפטים יח 35 (1988)

"קשיי אפיון בברירת הדיןמשפטים יט 401 (1990)

"ברירת דין וקביעת הנזק בתביעות נזיקיןמשפטים כו 367 (1995)

"צדק ומשפט בברירת הדין: יחסי ממון בין בני זוג לאחר דנ"א נפיסימשפטים לא 97 (2000)

"על פסקים זרים בישראל: הצהרה על הכרה והצהרה על אי-הכרהעיוני משפט כח 951 (2005)

"על סמכות שיפוט, פירוק חברות זרות ומלאכת השיפוט: הערה על ע"א 2706/11 Sybil Germany Public Co. Ltd.  נ' הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ  משפטים על אתר י (2016).

 

רשימת פרסומים