מרכז מינרבה לזכויות האדם

קול קורא: תכנית עמיתי זכויות האדם

אוגוסט 13, 2019

תכנית עמיתי זכויות האדם - לימוד ועשייה בתחום זכויות האדם - עם מלגה לסטודנטים של האוניברסיטה העברית מכל החוגים

מרכז מינרבה לזכויות האדם ממשיך את תכנית עמיתי זכויות האדם בשנה"ל תש"ף (2019-2020). לתכנית נבחרים סטודנטים לתואר ראשון (שנה ג' ומעלה) ותואר שני. בקשות להתקבל לתכנית בשנת הלימודים תש"ף יש להגיש עד יום ראשון, 15 בספטמבר 2019. לידי מרכז מינרבה לזכויות האדם: mchr@savion.huji.ac.il (טל': 5881156)

השקת מאגר מידע בעברית: זכויות האדם בישראל על פי אמנות זכויות האדם הבינלאומיות

אפריל 15, 2019

מרכז מינרבה לזכויות האדם באוניברסיטה העברית בירושלים שמח לפתוח לשימוש הציבור מאגר מידע ייחודי ומקיף בנושא אמנות זכויות האדם הבינלאומיות שמדינת ישראל צד להן, תוך התייחסות לרלוונטיות שלהן בהקשרים קונקרטיים שונים של זכויות אדם בישראל.

מאגר המידע מיועד לשופטים, משפטנים, ארגוני חברה אזרחית, חוקרים, סטודנטים וכלל הציבור – ומספק גישה למקורות מידע, ידע ומסמכים, תוך התייחסות עדכנית לתמורות המשפטיות הרלוונטיות בזכויות אדם. 

אירוע לכבוד השקת ספרה של פרופ' דפנה גולן - "תקווה בשולי הקמפוס: סטודנטים פלסטינים וישראלים בירושלים"

מיקום: 
בית מאירסדורף, קמפוס הר הצופים, ירושלים
ד', 10/10/2018 - 17:00