התכנית לצדק מעברי

התכנית לצדק מעברי

תכנית פריד-גל לצדק מעברי 

"צדק מעברי" הוא שדה רב-תחומי עכשווי של מחקר ועשייה, שבמוקדו חברות שסבלו מהפרות קשות וממושכות של זכויות אדם - בעקבות תהפוכות פוליטיות וחברתיות חמורות, סכסוכים מזוינים, שלטון צבאי, משטרים אוטוריטריים או אפילו רצח עם - ובוחן תהליכים העשויים לאפשר לחברות אלה לעבור למצב של שלום בר-קיימא, התפייסות, דמוקרטיה, שלטון חוק וכיבוד זכויות אדם. תהליכים אלה יכולים לכלול חקר אמת (truth-seeking), הכרה, אחריותיות, התנצלויות, פיצויים, שינויים חוקתיים, העצמה קהילתית, חלוקה מחדש של משאבים ועוד.