מרכז אהרן ברק למחקר משפטי בינתחומי

קול קורא: השתתפות במימון של מחקרים משפטיים בינתחומיים

אוקטובר 28, 2018

מרכז ברק למחקר משפטי בינתחומי

קול קורא להגשת בקשות למימון מחקרים

מרכז ברק למחקר משפטי בינתחומי נועד בין היתר לעודד עריכה של מחקרים משפטיים בינתחומיים. ציבור החוקרים והחוקרות מוזמן בזאת להגיש בקשות להשתתפות במימון מחקרים שייערכו בשנת הלימודים תשע"ט.

בקשות לתמיכה במחקרים תוגשנה למרכז על-ידי חוקרים/ות שהם אנשי/נשות סגל של האוניברסיטה העברית במסלול האקדמי הרגיל, במסלול הנלווה או במסלול עמיתי/ות הוראה. הבקשות תכלולנה:

קול קורא: השתתפות במימון של כנסים משפטיים בינתחומיים

אוקטובר 28, 2018

מרכז ברק למחקר משפטי בינתחומי

קול קורא להגשת בקשות למימון כנסים

מרכז ברק למחקר משפטי בינתחומי נועד בין היתר לעודד עריכה של כנסים ישראליים ובינלאומיים בנושא מחקר משפטי בינתחומי וציבור החוקרים והחוקרות מוזמן בזה להגיש בקשות להשתתפות במימון כנסים שיתקיימו במהלך שנות הלימודים תשע"ט ותש"פ.

קול קורא: השתתפות במימון מחקרים משפטיים בינתחומיים של דוקטורנטים

אוקטובר 28, 2018

מרכז ברק למחקר משפטי בינתחומי

קול קורא להגשת בקשות למימון מחקרים של דוקטורנטים

מרכז ברק למחקר משפטי בינתחומי נועד בין היתר לעודד עריכה של מחקרים משפטיים בינתחומיים. ציבור הדוקטורנטים/יות מוזמן בזאת להגיש בקשות להשתתפות במימון מחקרים שייערכו בשנת הלימודים תשע"ט.

בקשות לתמיכה במחקרים תוגשנה למרכז על-ידי דוקטורנטים/יות באוניברסיטה העברית. אורך הבקשה לא יעלה על חמישה עמודים. הבקשות תכלולנה:

כנס דרפקין בנושא: "כליאה ואזרחות"

מיקום: 
ספריית מכון טרומן שבהר הצופים, האוניברסיטה העברית ירושלים
ב', 30/04/2018 - 09:30

האוניברסיטה העברית בירושלים
הפקולטה למשפטים
המכון לקרימינולוגיה
 
בתמיכתם האדיבה של:
מרכז אהרון ברק למחקר משפטי אינטרדיסציפלינרי
מכון הארי ומיכאל סאקר לחקר המשפט ומשפט השוואתי

מפגש הסדנה לדיני משפחה- ארוע לכבוד ספרה של פרופ׳ דפנה הקר

מיקום: 
בית מאירסדורף, חדר 502
ב', 23/04/2018 - 16:30

ספרה של פרופ׳ דפנה הקר Legalized Families in the Era of Bordered Globalization בוחן את המשפחה המודרנית דרך מגוון נקודות מבט והקשרים, כגון דיני משפחה, פמיניזם, זכויות אדם, גלובליזציה והגירה, סוציולוגיה, משפט בינלאומי פרטי ועוד.
ב-23.4 נקיים סימפוזיון בינלאומי שבו יידונו לעומק חלק היבטים אלה. נשמח בבואכם!