המרכז לחינוך משפטי קליני

Tamer Moreg

ד"ר תמר מורג

מנחה אקדמית, הקליניקה לזכויות ילדים ונוער
tamer.moreg-pinto@mail.huji.ac.il
מנחה אקדמית, הקליניקה לזכויות בני נוער וצעירים במצבי סיכון

השכלה:

תואר ראשון במשפטים, האוניברסיטה העברית;