ארועים קרובים

<embed>

"כשפרקטיקה פוגשת אקדמיה" בנושא: "מה מעסיק אותך במוגבלות שלי?"