הפורום לקניין רוחני

הפורום לקניין רוחני של הפקולטה למשפטים מיועד להעשיר את הידע, המחקר וההוראה בתחומי הקניין הרוחני בדגש על ניתוח תיאורטי ועל ניתוח בינתחומי ביקורתי של התחום.


חברי הפורום מבין סגל הפקולטה הם: ד"ר קטיה אסף, ד"ר גיא פסח וד"ר מיכל שור-עופרי.


פעילות הפורום כוללת בין היתר אירוח מרצים מחו"ל להוראה ולמחקר בתחום הקניין הרוחני; סדנה מחקרית בתחום הקניין הרוחני; קיום אירועים וכנסים ושיתופי פעולה עם גופים שונים כגון ארגון הקניין הרוחני העולמי(WIPO) .

בשנים האחרונות, הפורום אירח, בין היתר, את: 
Professor Martin Adelman (George Washington University); Professor Jane Ginsburg (Columbia University); Professor Katherine Strandburg (NYU); Professor Barton Beebe (NYU) and Sir Robin Jacobs (UCL).