הפורום לדיני מיסים

הסדנה לדיני מיסים היא בימת השיח של הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית לעיון ולהעמקה בתחום המס. הסדנה היא חלק מרכזי בפעילות הפורום למיסים בפקולטה ומאפשרת לסטודנטים ולחוקרים לעסוק בסוגיות מובילות בדיני המיסים הן בתחום המחקר התיאורטי והן בתחום מדיניות המס.

 

הסדנה פועלת במסגרת שנתית במפגשים דו-שבועיים במסגרת הסדנה, ומוצגים ונידונים בה מאמרים של חוקרים מישראל ומהעולם וכן ניירות עמדה בנושאי מדיניות מס של מעצבי מדיניות המס בישראל - מרשות המיסים ומהפרקטיקה המיסויית.

 

הסדנה החלה לפעול בשנה"ל תשס"ט, ומאז התארחו בה מרצים למיסים מהמובילים בישראל, מרצים אורחים מבתי ספר למשפטים בחו"ל, מעצבי מדיניות בתחום המס בשירות הציבורי וכן חוקרים צעירים ומובילים.

 


הפורום למיסים פועל לקיום פעילויות בתחום דיני המיסים, לעידוד חוקרים צעירים בתחום המס, לחיזוק הקשר בין הקהילה העסקית ורשות המיסים לבין הפקולטה למשפטים, לארגון כנסים והרצאות אורח ופעילויות נוספות.


מרכז הפורום והסדנה: פרופ' דוד גליקסברג  david.gliksberg@mail.huji.ac.il

 

לוח המפגשים של הסדנה בדיני מיסים לשנת הלימודים תשע"ז

מועד ההרצאה

שם המרצה

                  נושא

30/10/2017

פרופ' יוסף  אדרעי,

הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

“A Theory of Taxation

Logic, Sources, Origins and Goals”

13/11/2017

פרופ' צילי דגן,

הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן

“The future of corporate residency”

20/11/2017

ד"ר לימור ריזה,

הקריה האקדמית, אונו

“SHOULD WE TAX THE “CLINTONS” AND OTHER FORMER SENIOR CIVIL SERVANTS MORE? YES, WE SHOULD”

27/11/2017

עו"ד דן שינמן

"מבטו של סנגור על הגנת ההסתמכות"

4/12/2017

מר ישראל קליין,

הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית

“THE GAP IN THE PERCEPTION OF THE GAAP”

11/12/17

רונן ארויו, עו"ד (רו"ח),

סמנכ"ל מיסוי. כימיקלים לישראל.

על תפקידו של מנהל המס בקבוצה  גלובלית

18/12/17

Prof. Yariv Brauner,

University of Florida Law School

“McBEPS: The MLI - the First Multilateral Tax Treaty that Has Never Been”

 

1/1/18

Prof. Joshua Blank,

New York University  School  of Law

“The Timing of Tax Transparency”

8/1/18

ד"ר תמיר שאנן,

המכללה למינהל

"סיווג ישויות מסחריות זרות לצורכי מס בעקבות פרשת הראל (יונו סימול בע"מ"(

15/1/18

ד"ר שגית לוינר,

הקריה האקדמית אונו

"Public Opinion on Tax Justice"