הפורום למשפט ולפילוסופיה

הפורום למשפט ופילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים מהווה מסגרת לאינטראקציה אינטלקטואלית בין אנשי ונשות סגל ותלמידים/ות העוסקים/ות בתחומים שבהם משיקים החשיבה הפילוסופית וחקר המשפט.


חברי/ות הפורום כוללים/ות אנשי ונשות סגל מהפקולטה למשפטים, מהחוג לפילוסופיה (בפקולטה למדעי הרוח) ומהחוג למדע המדינה (בפקולטה למדעי החברה). הפורום משתף פעולה באופן קבוע עם המרכז לאתיקה ופילוסופיה פוליטית (בחוג לפילוסופיה) ועם פורום ירושלים לפילוסופיה פוליטית (בחוג למדע המדינה). יחד, מהווה קבוצת חברי/ות הפורום כוח מחקרי ברמה בינלאומית גבוהה ביותר.


חברי הפורום (בפקולטה למשפטים): דוד אנוך; דנה גור; ליאורה דהן-כץאלון הראלאורי הרשטיין; עפר מלכאירם ריבלין; ראם שגב.


פעילות הפורום כוללת כנסים וסדנאות וקורסים, לרבות הסדנה (והסמינר) למשפט ופילוסופיה. בין אורחי הפורום באירועים אלה בשנים האחרונות:

Vincent Chiao, Julia Driver, Antony Duff, Liz Emens, David Estlund, Barbara Herman, John Finnis, Chaim Gans, John Gardner, Ruth Gavison, James Griffin, Scott Hershovitz, Iwao Hirose, Douglas Husak, Richard Kraut, Will Kymlicaka, Rae Langton, Judith Lichtenberg, Elinor Mason, Jeff McMahan, John Mikhail, Michael Otsuka, Japa Pallikkathayil, David Plunkett, Joseph Raz, Daniel Statman, Saul Smilansky, Andrew Sepielli, Holy Smith, Victor Tadros, Larry Temkin, Ruth Weinraub, Gideon Yaffe, and Michael Zimmerman.


הפורום מחלק את פרס הפורום למשפט ופילוסופיה לעבודות סמינריוניות מצטיינות הנכתבות במסגרת הסמינר למשפט ופילוסופיה.

 

 

לוח מפגשי הסדנה למשפט ופילוסופיה תשע"ח

המפגשים יתקיימו בימי רביעי, 18:30-20:00, בחדר 119 (משפטים), למעט המפגשים המשותפים עם הפורום הירושלמי לפילוסופיה פוליטית שיתקיימו בימי רביעי, 16:30-18:00, בחדר 4326 (חברה).

1.11.17 – עמית פונדיק, ידון במאמרו: Coercion and Volition in Law and Philosophy.

8.11.17 – Miranda Fricker, תדון במאמרה: Forgiveness: its Powers and Corruptions (המפגש יתקיים בבית מאירסדורף בשעה 16:30-18:00)

15.11.17 – אלון הראל - Why Privatization Matters: the Democratic Case against Privatization

22.11.17 – עמרי בן צבי - Depth in Legal Theory

29.11.17 –Sari Kisilevsky - The Ethics of Punishment in the Age of Mass Incarceration

6.12.17 – Jonathan Dancy (חדר 4326 בשעה 16:30-18:00)

13.12.17 – אסף שרון

20.12.17 – שירי כהן (חדר 4326 בשעה 16:30-18:00)

27.12.17 – אביחי דורפמן- A Legalistic Conception of the Market

3.1.18  –  אורי ליבוביץ- How to Solve the Euthyphro Problem

17.1.18 – Brad Hooker -  Some Questions About Fairness (חדר 4326 בשעה 16:30-18:00)

24.1.18 – דנה גור - The Requiring and Justifying Functions of Reasons for Action in Moral Conflict

 


הפורום זוכה לתמיכה של קרן גרין בפקולטה למשפטים.


לפרטים נוספים על פעילות הפורום אפשר לפנות אל פרופ' דוד אנוך.