הפורום למשפט ולפילוסופיה

הפורום למשפט ופילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים מהווה מסגרת לאינטראקציה אינטלקטואלית בין אנשי ונשות סגל ותלמידים/ות העוסקים/ות בתחומים שבהם משיקים החשיבה הפילוסופית וחקר המשפט.


חברי/ות הפורום כוללים/ות אנשי ונשות סגל מהפקולטה למשפטים, מהחוג לפילוסופיה (בפקולטה למדעי הרוח) ומהחוג למדע המדינה (בפקולטה למדעי החברה). הפורום משתף פעולה באופן קבוע עם המרכז לאתיקה ופילוסופיה פוליטית (בחוג לפילוסופיה) ועם פורום ירושלים לפילוסופיה פוליטית (בחוג למדע המדינה). יחד, מהווה קבוצת חברי/ות הפורום כוח מחקרי ברמה בינלאומית גבוהה ביותר.


חברי הפורום (בפקולטה למשפטים): דוד אנוך; דנה גור; ליאורה דהן-כץאלון הראלאורי הרשטיין; עפר מלכאירם ריבלין; ראם שגב.


פעילות הפורום כוללת כנסים וסדנאות וקורסים, לרבות הסדנה (והסמינר) למשפט ופילוסופיה. בין אורחי הפורום באירועים אלה בשנים האחרונות:

Vincent Chiao, Julia Driver, Antony Duff, Liz Emens, David Estlund, Barbara Herman, John Finnis, Chaim Gans, John Gardner, Ruth Gavison, James Griffin, Scott Hershovitz, Iwao Hirose, Douglas Husak, Richard Kraut, Will Kymlicaka, Rae Langton, Judith Lichtenberg, Elinor Mason, Jeff McMahan, John Mikhail, Michael Otsuka, Japa Pallikkathayil, David Plunkett, Joseph Raz, Daniel Statman, Saul Smilansky, Andrew Sepielli, Holy Smith, Victor Tadros, Larry Temkin, Ruth Weinraub, Gideon Yaffe, and Michael Zimmerman.


הפורום מחלק את פרס הפורום למשפט ופילוסופיה לעבודות סמינריוניות מצטיינות הנכתבות במסגרת הסמינר למשפט ופילוסופיה.

 

לוח מפגשי הסדנה למשפט ופילוסופיה תשע"ט

Paper

Guest

Date

The Rationality of Emotional Change

Oded Naaman 

24.10

Liberty and a Rawlsian Ethos of Justice

Aaron Elliott

31.10

Inequalities, Social Justice and the Web of Social Interactions

Marc Fleurbaey 

7.11

Artificial Moral Agency, Supererogation and Slave Ethics

Claire Benn

14.11

The Retributive Authority of the State: A Web of Duties Approach

Leora Dahan Katz

21.11

Shared Responsibility and Labor Rights in Global Supply Chains

Hanna Lerner, Yossi Dahan & Faina Milman

28.11

המפגש יתקיים בשעה 16:30 בחדר 4326 (חברה).

Autonomy, Ignorance and Informed Consent

Arnon Keren & Ori Lev

5.12

A Limited Defense of Spoiler Voting 

Preston Werner

12.12

Positional Goods & Multidimensional Contextualism

Tammy Harel Ben Shahar

19.12

מדוע פעולה המיטיבה עם אדם לא יכולה להפלות אותו: בזכות פרשנות מצמצמת של המושג הפליה

Daniel Statman 

26.12  

Unconditional Commitments, Integrity and the Polity

Shmuel Nili

2.1

המפגש יתקיים בשעה 16:30 בחדר 4326 (חברה)

Should We Sacrifice the Utilitarian First?

Saul Smilansky

9.1

שני מושגים של ציונות

Chaim Gans

16.1     

      המפגש בוטל

 

המפגשים יתקיימו בימי רביעי, 18:30-20:00, בחדר 119 (משפטים), למעט המפגשים המשותפים עם הפורום הירושלמי לפילוסופיה פוליטית שיתקיימו בימי רביעי, 16:30-18:00, בחדר 4326 (חברה).


הפורום זוכה לתמיכה של קרן גרין בפקולטה למשפטים.


לפרטים נוספים על פעילות הפורום אפשר לפנות אל פרופ' דוד אנוך.